Kalastus

Kittilän seudulla on runsaasti kalastusmahdollisuuksia!

Kalastusmahdollisuuksia tarjoavat etenkin alueella virtaavat joet, mutta myös järvet, joista suurimpia ovat Kelontekemäjärvi, Jerisjärvi ja Pallasjärvi. Kittilän alueen järvistä voi etsiä tietoa Järviwiki-sivustolta.

Kalastuksesta Kittilässä on koottu tietoa kalapaikka.net-sivustolle.

Levin alueella olevista kalastusmahdollisuuksista löydät tietoa Levin sivuilta kohdasta Kalastus ja pilkkimien.

Ounasjoki on suurin kokonaan maamme rajojen sisällä virtaavista rakentamattomista joista. Ounasjoen pituus Enontekiön latvavesiltä Rovaniemelle on noin 300 km ja joen keskileveys on noin 150 m (vaihtelu 60-300 m). Joesta voi saada saaliiksi mm. harjusta, taimenta, siikaa, ahventa, haukea ja madetta. Ounasjoen kalastusalueesta on koottu tietoa Eräluvat.fi -sivustolle.

 

Mitä kalastuslupia tarvitsen?

Kalastonhoitomaksu on valtion veroluonteinen maksu, joka jokaisen muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18-64 -vuotiaan on suoritettava. Lue lisää: kalastonhoitomaksu.

Kalastonhoitomaksulla voi kalastaa alueen järvissä (poislukien erityiskalastuskohteet), mutta jokivesiin tarvitsee tyypillisesti jokikohtaisen luvan. Virtavesiin ja muille erityiskohteille tarvitset omistajalta (esim. Metsähallitus) aluekohtaisen luvan. Myös pyydyskalastukseen, usean vavan kalastukseen tai ravustukseen tarvitset erillisen luvan vesialueen omistajalta.

Kittilän alueen järviä, jotka ovat erityiskalastuskohteita, ja joissa pelkkä kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan, ovat Immeljärvi, Aakenuksen Pyhäjärvi, Hukkakummunjärvi ja Kivijärvi.

Avainsanat