Kittilän nuorten taideyhteisö

Nuorten taideyhteisön ja -toiminnan vahvistaminen

Kuva
Värikyniä, tusseja, maalausvärejä

Kittilän nuorisotoimella on alkanut kevään 2024 aikana uusi hanke KINUTA – Kittilän nuorten taideyhteisötoiminta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kittilän nuorten taideyhteisön toimintaa, saada nuorille yhteisöllinen työskentelytila, tarjota eri materiaaleja ja avustaa nuorten omien töiden näytteille asettamista.

Hankkeen ajatukset ja tarpeet ovat lähteneet suoraan nuorilta itseltään. Tämän johdosta on oleellista, että taideyhteisön toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä nuorten kanssa. Heidän tarpeita, toiveita ja ajatuksia kuullaan, testataan ja toteutetaan. Nuorten omaa osaamista tuodaan esille mm. omien projektien järjestämisessä ja vertaisohjaamisessa.

Hanke on jo ollut mukana mm. Kittilän kulttuuriviikolla ja nuorten teatteriryhmän tapahtumissa. Kesälle on suunnitteilla myös erinäisiä tapahtumia.

Taideyhteisön toimintaa voi seurata tällä hetkellä mm. instagramissa

@kittilannuortentaideyhteiso

Nuorten taideyhteisön toimintaan pääsee mukaan kaikki kiinnostuneet.
Yhteyttä voi ottaa somen kautta tai suoraan hankkeen koordinaattorille.

KINUTA -hankkeen kesto on suunniteltu tämän vuoden 2024 loppuun asti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita nuorten taideyhteisön loppumista.

Ota yhteyttä