Etsivä nuorisotyö

Kuva
Nuotio ja sen vieressä ihmisiä

Etsivä nuorisotyö

Kittilässä etsivä nuorisotyö on kaikkia alle 29- vuotiaita nuoria varten. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää sopivat keinot ja tahot, joiden avulla voidaan tukea nuorta elämän eri tilanteissa. Etsivän nuorisotyön arvoina toimivat muun muassa vapaaehtoisuus, luottamus ja kunnioitus.

Mihin tilanteeseen?

 • Jos nuori tarvitsee tukea arjen- ja elä­män­hal­lin­nan kanssa
 • Jos nuorella ei ole työ- tai opis­ke­lu­paik­kaa
 • Jos nuori on eroamassa opiskelu- tai työ­pai­kas­taan
 • Jos nuori tarvitsee tukea ase­pal­ve­luk­sen aloit­ta­mi­ses­sa tai palvelus keskeytyy

Kuka voi olla yhteydessä?

 • Nuori itse
 • Vanhemmat
 • Kou­lu­hen­ki­lö­kun­ta
 • Vi­ran­omai­set (esim. Kela, so­si­aa­li­toi­mis­to, poliisi)
 • Lähipiiriin kuuluva henkilö

Yhteistyötahot

 • Peruskoulut
 • Toisen asteen koulutus
 • Korkeakoulu
 • Nuorisotoimi
 • Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu
 • So­si­aa­li­toi­mis­to
 • Kela
 • Mie­len­ter­veys­toi­mis­to ja nuo­ri­sop­sy­kiat­ria
 • Seurakunta

Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta ja sinulle täysin vapaaehtoista. Palvelua saa suomeksi ja englanniksi.

Voit olla meihin yhteydessä puhelimitse/txt, whatsapilla, tai instagramissa

 

Käytössämme on PAR-järjestelmä, johon kirjaamme kaikki nuoret, joista on tullut ilmoitus etsivään nuorisotyöhön, ja jotka ovat etsivän nuorisotyön avun ja tuen piirissä.

 

Kuva
kuva kirjoituksesta
Ota yhteyttä