Väkivallan ehkäisy

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut on koottu kunnan sivujen Lapsiperheet -kohdevalikkoon, jonka yksi osa tämä sivu on. Kittilän perhekeskuksen nuorten ja lapsiperheiden Pyydä apua –napin kautta voit pyytää apua tai kysyä neuvoa omaan tai läheiseen tilanteeseen liittyen: Pyydä apua palveluTarina-auttamisen vanhempien Enjaksa.fi palvelusta löydät paljon videoita eri aiheista mm. väkivalta, painostaminen sekä riitely ja nuorten omasta palvelusta Normaali.fi löydät nuorille suunnatut videot eri aiheista. Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. 

Kittilän väkivallan ehkäisyn esite:

 

Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen

Lapin ensi- ja turvakodin Tunnista lähisuhdeväkivalta ajoissa esite  

Ensi- ja turvakotien liiton Väkivalta jättää jäljet -esitteessä kerrotaan tiivistetysti siitä, mikä on perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja mistä apua on saatavissa.

 

Paikalliset palvelut

Akuuteissa tilanteissa soitetaan:

Yleinen hätänumero 112 tai Kittilän poliisiaseman rikospäivystystä (klo 8-17) p. 0295 466 990 tai Kittilän, Muonion ja Enontekiön sosiaalipäivystys virka-aikana 040-482 5898 virka-ajan ulkopuolella 0407266965 

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n palvelut tukee mm. väkivaltatilanteissa sekä antaa kriisiapua vaikeissa elämäntilanteissa. 

 • Lähisuhdeväkivallasta selviäminen 
 • Turvakotiin voi mennä, kun kohtaa lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Turvakoti on auki vuorokauden ympäri ja sinne voi mennä yksin tai lasten kanssa. p. 040 584 0021 Lähteentie 5, 96400 Rovaniemi 
 • Lähisuhde ja väkivaltatyön avopalvelu: Keskusteluapua aikuisille, nuorille (13-17 v.), 7-12 vuotiaille lapsille sekä perheille ajanvarauksella myös etänä: haasteelliset ja pitkittyneet erotilanteet, henkisen tai fyysisen väkivallan uhka, huoltajuus ja lasten tapaamisten kiistat, vieraannuttaminen, vainoaminen ja erotilanteissa myös lapsille tukea
 • Kriisikeskus: Maksutonta keskusteluapua ajanvarauksella myös etänä vaikeissa elämäntilanteissa ja elämänkriiseissä, odottamattoman, järkyttävän tapahtuman kohdatessa, akuuteissa erotilanteissa tai eron harkintatilanteisiin, uskottomuus- ja pettämiskokemuksista selviytymiseen ja tilanteissa, joissa omat selviytymiskeinot ei riitä. 
 • LKK eli lapsen kaltoinkohtelun katkaisu: Auttaa perheitä, joissa vanhempi on kohdistanut lapseen fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai vanhemman väkivaltaisten kasvatuskeinojen käytön riski on kohonnut. Tarkoituksena on auttaa vanhempaa ja lasta irtautumaan väkivallasta ja selviytymään siitä.  Tavoitteena on lisätä vanhemman kannustavia kasvatuskeinoja sekä vahvistaa turvallisia vuorovaikutustaitoja perheessä.  LKK-ohjelma toteutetaan perhemuotoisena työskentelynä, joka perustuu kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan ja sisältää elementtejä motivaatio-, perhe-, trauma- ja kehitysteorioista. Tämä auttaa lasta toipumaan väkivallan aiheuttamista traumoista, lisää lapsen voimavaroja ylläpitää turvallisuutta sekä antaa vanhemmalle keinoja kannustavaan kasvatukseen, tunteiden säätelyyn ja vanhemmuustaitoihin. LKK-ohjelma vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta ja auttaa perhettä pysäyttämään väkivallan kierteen. LKK-ohjelma on tarkoitettu 3–17-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tai vanhemman roolissa toimiville. Työskentely koostuu 16 viikoittaisesta tapaamisesta, jossa vanhemmat ja lapset työskentelevät omissa ryhmissään ja tapaamiskerran lopuksi yhdessä. 

  LKK-esite.pdf (1.26 MB)
 • Lapsilähtöinen väkivaltatyö: Lapsilähtöinen väkivaltatyön auttamismallimme on suunnattu 7–12-vuotiaille lapsille, jotka ovat altistuneet lähisuhde- ja perheväkivallalle ja /tai kiusaamiselle. Työskentelyssä lapsen on mahdollista käsitellä väkivalta- tai kiusaamiskokemuksiaan iän mukaisin ja toiminnallisin keinoin turvallisesti oman väkivaltatyöntekijän kanssa. Työskentely sisältää yhteydenpidon lapsen vanhempiin ja lähityöntekijään esim. lastensuojelussa sekä lapsen tukiverkoston kartoituksen ja vahvistamisen. Työskentely sisältää 5 teemasisällöllistä tapaamista + tutustumiskäynti, johon osallistuu lapsen lisäksi myös vanhemmat sekä tarvittaessa ohjauksen tehnyt työntekijä. Työskentelyyn kuuluu tarvittaessa ohjaus jatkotuen piiriin.

 • Nuorten auttaminen: Nuorten auttamismallimme on suunnattu 13–17 v Nuorille, jotka kokevat kiusaamista, syrjintää, yksinäisyyttä, koulunkäynnin haasteita ja/tai väkivaltaa elämässään. Nuori voi tavata työntekijäämme Rovaniemen toimipisteessämme tai etäyhteyden kautta. Työskentely sisältää 1–5 tapaamista sekä tarvittaessa ohjauksen jatkotuen piiriin. Nuori voi hakeutua toiminnan piiriin itsenäisesti tai palveluohjauksella.

 

Valtakunnalliset palvelut väkivallan uhrille ja läheiselle

Ensi- ja turvakotien liiton - Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia tarjoamalla heille tietoa, keskusteluapua sekä tarinoita perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja siitä selviytymisestä. Sivustolla autetaan myös väkivallan todistajina tai kohteina olleita lapsia ja nuoria.

 • Nettiturvakodin Chat -keskustelujen aiheena on väkivalta tai sen uhka perheessä tai läheisissä ihmissuhteissa. Kahdenvälisissä chateissä voit keskustella kahden kesken väkivaltatyön ammattilaisten kanssa: kysyä heiltä esimerkiksi lähisuhdeväkivallasta, omasta tilanteestasi, avun saamisesta tai läheistesi tilanteesta. Autamme väkivallan kaikkia osapuolia, väkivallan kokijoita ja tekijöitä, väkivallalle altistuneita sekä huolestuneita läheisiä. Apua väkivaltaan chat päivystää arkipäivisin klo 12-18.

Nollalinja auttaa kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan, naisia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, väkivaltaa kokeneiden läheisiä sekä ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä. 

 • Valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä. Nollalinjan maksuton puhelinpalvelu lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville 24/7 0800 005 00

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville. Palvelemme kaikkia sukupuolista riippumatta.  

 • Kriisipäivystys seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille, puh. 0800-97899 Ma-to klo 9-15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15-21. Ei perjantaisin.
 • Juristipäivystys, seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille, puh. 0800-97895 Ma-to klo 11-16.

Naisten Linja auttaa väkivaltaa kokeneita naisia, tyttöjä ja heidän läheisiään. 

 • Naisten linjan väkivaltaa kokeneiden maksuton tukinumero 0800 02400 (ma–pe 16–20, la–su 12–16).
 • Naisten Linjan Chat Tiistaisin ja torstaisin klo 16–20.
 • Opas väkivaltaa kokeneen läheiselle

Rikosuhripäivystys (RIKU) parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

 • Chat on auki arkisin 9–15 ja lisäksi maanantaisin 17–19.
 • Rikosuhripäivystys 116 006 palvelee suomeksi ma–pe klo 9–20 ja ruotsiksi klo 12–14. Puhelu on maksuton.
 • Turvasuunnitelma väkivaltatilanteeseen tai sen uhkaan kotona.

Miessakit ry:n Väkivaltaa kokeneet miehet -toiminta tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa. Toiminnan työntekijöihin saa yhteyden soittamalla päivystyspuhelimeen, laittamalla viestiä tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen. 

 • Päivystyspuhelin p. 044 751 1340 on avoinna ma­-ke kello 9­-12. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan, niin otamme sinuun yhteyttä.
 • Yhteydenottolomake

 

Valtakunnalliset palvelut nuorelle

Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Nuoren turvakortti.

Ensi ja turvakodin Nettiturvakodin Chat -keskustelujen aiheena on väkivalta tai sen uhka perheessä tai läheisissä ihmissuhteissa. Lasten ja nuorten chat auttaa alle 18 vuotiaita, kun kotona tai läheisissä suhteissa on turvattomuutta tai väkivaltaa. Lasten ja nuorten chat päivystää arkipäivisin klo 15-18

Mitä mulle nyt tapahtuu -opas nuorelle, joka on joutunut pahoinpitely- tai seksuaalirikoksen uhriksi.

 

Valtakunnalliset palvelut tekijälle

Ensi- ja turvakotien liiton Jussi työ ® auttaa -esitteessä kerrotaan miten ja mistä voi saada apua väkivaltaisen käyttäytymisen katkaisemiseen.  

Miessakit ry:n Lyömätön linja, tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki henkistä tai fyysistä väkivaltaa seurustelukumppaniaan, puolisoaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan käyttäneet miehet, sekä myös miehet, jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa tai haluavat arvioida omaa ja perheensä avun tarvetta. 

Naisenvakivalta sivustolta löydät tukea, toivoa ja tarinoita liittyen naisen väkivallan, aggression ja itsehillinnän aiheisiin. 

 • Chat naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Tiistaisin klo 10-12 ja klo 15-17, keskiviikkoisin klo 12-14,  torstaisin klo 10-12 ja 14-16 ja perjantaisin klo 10-12

 • Chat on 15–28-vuotiaille nuorille naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Ti klo 10-12 ja 15-17, ke klo 12-14, To klo 10-12 ja klo 14-16 sekä pe klo 10-12

 • Päivystyksen ollessa suljettu voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen
  tuki@maria-akatemia.fi.

Mielenterveystalon Agression omahoito ohjelma

Oletko viimeisen puolen vuoden aikana menettänyt malttisi niin, että olet tehnyt jotain, mitä olet katunut jälkikäteen? Tutustu aggression omahoito-ohjelman kautta haastaviin tunteisiisi ja löydä parempia tapoja toimia aggression kanssa.