13-17 vuotiaat

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut on koottu kunnan sivujen Lapsiperheet -kohdevalikkoon, jonka yksi osa tämä sivu on. Kittilän perhekeskuksen nuorten ja lapsiperheiden Pyydä apua –napin kautta voit pyytää apua tai kysyä neuvoa omaan tai läheiseen tilanteeseen liittyen: Pyydä apua palveluTarina-auttamisen vanhempien Enjaksa.fi palvelusta löydät paljon videoita mm. aiheista mielenterveys, päihteet, keho ja ihmissuhteet. Nuorten omasta palvelusta Normaali.fi löydät nuorille suunnatut videot eri aiheista. Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. 

 

Hyvinvointialueen palvlelut

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata opiskelija kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla. Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin.

Koulupsykologi

Koulupsykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

Koulukuraattorin palvelut

Opiskelija voi saada tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Koulukuraattorit tekevät ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen työtä tehtävänään tukea lapsia erilaisissa opetukseen, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa.

Seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta

Nuoret ja aikuiset saavat ehkäisyneuvolasta asiantuntevaa neuvontaa raskauden ehkäisystä ja käytettävissä olevista ehkäisymenetelmistä. Voit kysyä myös raskauden keskeytykseen (abortti) liittyvistä asioista.

Terveyskeskus ja päivystys 

Päivystys toimii Kittilässä arkisin. Lisäksi iltaisin, viikonloppuisin sekä arkipyhinä Kittilä toimii ilta- ja viikonloppuvarallaolorenkaassa Kolarin ja Muonio-Enontekiön kanssa, jossa vastaanotto Kittilässä joka kolmas vuorokausi. Yöpäivystys toimii Lapin keskussairaalassa. Kun hoidon tarve ei ole kiireellinen, varataan aika lääkärille tai sairaanhoitajalle. Terveyskeskuksesta löytyvät kaikille yhteiset terveyspalvelut, kuten myös laboratorio ja röntgen 

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Suun terveydenhuollon palveluita ovat esimerkiksi hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut. Perusopetuksessa olevien lasten hampaiden ja suun terveydenhuolto kuuluu kouluterveydenhuoltoon. Suun terveystarkastukset toteutetaan neuvola-asetuksen ja yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Oikomishoidon tarve arvioidaan suun terveystarkastuksissa. Arkipäivinä ajan kiireelliseen hammashoitoon saa hammashoitolan numerosta sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin kuntien kiireellisten tapausten hammaslääkäripäivystyksestä.

Puheterapia

Lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluvat puheen, äänen, kielen ja kommunikaation häiriöiden tutkimus, kuntoutus ja ennaltaehkäisy sekä syömisen ja nielemisen toimintojen arviointi ja ohjaus.

Toimintaterapia

Uusien taitojen tai toimintatapojen harjoittelu, ympäristön tai toiminnan muokkaaminen, toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa lyhyet toimintaterapiajaksot perehdyttäen myös asiakkaan lähipiirin tukemaan, silloin kun sairaus, vamma, kehitysviive tai toimintakyvyn alentuminen muusta syystä hankaloittaa toimintaa. 

Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan lapsen motorista kehitystä, liikkumista ja toimintakykyä. Toimintamuotoina lääkärin lähetteellä annettavat hoidot, lapsen ja vanhempien ohjaus ja neuvonta, apuvälinepalvelut sekä kuntoutus ja asiantuntijakonsultaatiot. 

LSHP: Lasten- ja nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköissä toteutetaan sekä osasto- että avohoitotyötä. Lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluohjaus ja neuvonta maanantai, keskiviikko ja perjantai, klo 9.00 - 11.00 p. 040 635 9119. Koordinoiva sairaanhoitaja vastaa lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluohjauksesta. Numero on tarkoitettu kaikkien kansalaisten käyttöön sekä kuntien toimijoiden ja viranomaisten käyttöön.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluita saa tukea perheen arjen käytännön järjestelyihin, arjessa jaksamiseen, haasteisiin lasten kasvatuksessa, taloudellisiin vaikeuksiin tai päihteiden käyttöön. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden ympäri vuorokauden numerosta 040 7266 965.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelua on lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen sijaishuolto ja jälkihuolto.

 

Opetus

Lukio

Lukio on vireä ja yhteisöllinen koulu, joka tarjoaa hyvät eväät elämälle ja vankan pohjan jatkaa opintoja korkea-asteella. 

Levi Snow Sport Academy 

Levi Snow Sport Academy käsittää kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa; huippu-urheilun ja monitaitolinjan lisäksi on tullut vapaalaskuun painottuva FreeRide –koulutus. 

Lapin ammatillinen koulutuskeskus REDU

Lapin koulutuskeskus REDUn Kittilän toimintayksikössä eli Levi-institutissa järjestetään mm hotelli- ja ravintola-alan  (vastaanottovirkailija, kokki, tarjoilija), matkailualan (matkailupalveluiden tuottaja), sosiaali- ja terveysalan  (lähihoitaja) ammatillista koulutusta sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). 

Luovi

Kittilän Luovissa järjestetään ammatilliseen koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään (TELMA) valmentavaa koulutusta

 

Nuorten palvelut

Kittilän nuorisopalvelut

Nuorisotyö Kittilässä on monipuolista ja tarkoitettu kaikille nuorille ja nuoriksi itsensä tunteville!  Avoimen nuorisotilatoiminnan lisäksi järjestämme retkiä, leirejä, kerhoja sekä paljon muuta. Lisäksi Kittilässä toimii oma nuorisovaltuusto. Nuorisotyön eri palveluita:  KerhotoimintaNuorisotilatYökahvilaEtsivä nuorisotyö ja Jalkautuva nuorisotyö

Coronaria/Nuotti-Valmennus

Nuotti-valmennus on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Valmennus on matalan kynnyksen tukea arkeen ja mukaan pääsee helposti Kelan kautta. Jokainen asiakas saa oman henkilökohtaisen valmentajan. Valmennus on nuorelle maksutonta.

Coronaria/Oma väylä-kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on suunnattu ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle nuorelle tai aikuiselle. Kuntoutus on Kelan kustantamaa, joten se on osallistujalle maksutonta.

 

Työllisyydenhoidon palvelut

Kittilän työpajat

Kittilän nuorten työpaja tuottaa ja kehittää nuorille tavoitteellisia työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuspalveluja moniammatillisesti. Työpajalla on mahdollista kartuttaa työkokemusta, suorittaa opintoja, parantaa työelämävalmiuksia tai vaikkapa kokeilla eri työtehtäviä, jos ammatinvalinta tai alanvaihto mietityttävät.  Työpajan asiakkuuteen ohjaudutaan yleisemmin TE-palveluiden, oppilaitosten tai muun vastaavan toimijan kautta. Nuori voi hakeutua nuorten työpajalle myös omatoimisesti. Toiminta on nuorille vapaaehtoista.  

Kesätyö ja työsuunnittelu

Kittilän kunta tarjoaa kesätyötä nuorille koululaisille ja opiskelijoille. Kesätyöpaikkoja on tarjolla 16–24- vuotiaille koulun kirjoilla oleville koululaisille ja opiskelijoille, jotka eivät kuulu te- palveluiden piiriin. Työpaikat kunnassa sijoittuvat kunnan eri osastoille. Kittilän kunta tukee paikallista yritystä, yhdistystä ja kotitaloutta, joka palkkaa nuoren koululaisen tai opiskelijan kesätyöhön vähintään kuukaudeksi. Nuorten kesätöiden hakuaika on yleensä maalis-huhtikuulla ja kesätyöt sijoittuvat pääsääntöisesti koulujen kesälomien ajalle. Työsuunnitteluun Kittilän kunnassa kuuluvat työllistäminen (palkkatuki), oppisopimukset ja nuorten kesätyöpaikat.

 

Oppaita, sivustoja ja artuíkkeleita

Tarina-auttamisen Normaali.fi palvelun jännittämisen videot, ulkonäköpaineiden videotraha-asioiden videot, koulu paine videot ja uni aiheiset videot.

Valtakunnallisen omaperhe.fi sivustolta löytyy monipuolisesti tietoa osioista Nuori 13-17v

Terveyskylän Nuortentalosta löydät tietoa pitkäaikaissairaiden nuorten elämästä ja nuor​​ille suunnatuista palveluista, hoidon siirtymisestä aikuispuolelle sekä tukea omahoitoon.

Mielenterveystalon Nuortensivut löytyy tietoa ja omahoito-ohjelmia, jotka on suunnattu erityisesti nuorille.

Yle Areena: 

UKK: instituutti:

 

Järjestöjen tuki

Järjestöjen tuki vanhemmille:

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n palveluista saat apua mm. vanhemmuuteen, väkivallasta selviämiseen, eroon lapsiperheessä ja kriiseihin. 

Mannerheimin lastensuojeluliitto:

Nuorten exitistä saat lyhytkestoista keskusteluapua Teams-etäyhteydellä vanhemmille ja muille läheisille, joiden 13-29 -vuotiasta nuorta seksuaaliväkivallan teemat koskettavat. Nuoren kohtaama tai tekemä seksuaaliväkivalta on koko perheen trauma, joten tarjoamme vanhemmille turvallisen ympäristön käsitellä näitä asioita ammattilaisen kanssa. Nettisivuiltamme löytyy kattavasti tietoa vanhemmille ja läheisille.

Väestöliiton Hyväkysymys.fi sivuston Perheosiosta ja Nuoret osiosta löytyy artikkeleja, palveluita, keskusteluryhmiä, chattejä jne.

Ehyt ry:n sateenkaarinuoren kohtaamisen huonetaulu 

Järjestöjen tuki nuorille:

Suomen Mielenterveys ry:n Sekasin-chat nuorille luo toivoa ja auttaa ratkomaan mieltä painavia ongelmia. Chat on suunnattu 12-29 -vuotiaille. Sekasin-chat päivystää ma-pe klo 9-24 ja viikonloppuisin klo 15-24.

LäksyApuu 6.-9 –luokkalaisille. Jääkö läksyt usein tekemättä? Tai etkö tiedä mistä aloittaa? Ei hätää. LäksyApuu auttaa! Palvelu on täysin maksuton, anonyymi ja auki sunnuntaista torstaihin klo 14-18

Ensi- ja turvakotien liiton Lasten ja nuorten chatissä voit jutella aikuisen kanssa arkisin klo 15-18.  Usein auttaa jo se, että juttelee aikuisen kanssa. Chatissä ei tarvitse kertoa nimeä ja se on täysin luottamuksellinen.

Digitaalinen nuorisotalo Netari chat ja wa luottamukselliseen jutteluun sekä erilaisia mahdollisuuksia tavata kavereita: Twitch striimauspalvelu jossa voi katsella muiden pelejä tai julkaista omaasi. Momio on turvallinen sosiaalinen media, jossa voit jutella muiden kanssa ja tuunata omaa hahmoasi. Minecraft-palvelimella voi jutella ohjaajien kanssa tai tutustua muihin nuoriin. Netarin Discordissa jutellaan nuoria kiinnostavista aiheista laidasta laitaan.

MLL nuorten netti ja auttava puhelin: Nuorten netistä löytyy kattavasti tietoa esim. aiheista: seksuaalisuus, ihmissuhteet, kiusaaminen, mieli ja keho, netti ja media, koulu ja työ sekä arki. Lasten ja nuorten puhelin päivystää numerossa 116 111 Puheluihin, kirjeisiin ja chat-keskusteluihin vastaavat vaitiolovelvolliset, vapaaehtoiset aikuiset, joilla on aikaa kuunnella. Voit soittaa lasten ja nuorten puhelimeen: ma–pe klo 14–20 ja la–su klo 17–20. Puhelin on avoinna vuoden jokaisena päivänä. 

Hyväkysymys.fi nuorten palveluiden sivuilta löytyy artikkeleja, tehtäviä, keskusteluryhmiä.

Tukinetistä löytyy laaja määrä eri teemaisia yksilö ja ryhmächättejä. Voit hakea ensin aiheen mukaan esim. erilaisuus, ihmissuhteet, mielenterveys, seksuaalisuus&sukupuoli ja sen jälkeen valita ikäluokaksi nuoret. 

Lasinen lapsuus Nuorten sivut: Tietoa, ohjattuja nettiryhmiä ja chatteja 12-25v. nuorelle, kun kodin aikuisten juominen mietityttää tai ahdistaa. Sivuilta löytyy vertaistukea lasista lapsuutta eläviltä nuorilta, turvallisen aikuisen, keinoja helpottaa omaa tilannettasi, tietoa aikuisten päihteidenkäytöstä, sen vaikutuksista läheisiin sekä kuinka voit hakea ja saada apua.

Nuorten exit  tarjoaa 13-29vuotiaille nuorille lyhytkestoista keskusteluapua etäyhteydellä. Tapaamisilla voidaan keskustella seksuaaliväkivallan tai -häirinnän kokemuksista, vahvistaa omia rajoja sekä tukea arjen hyvinvointia. Lisäksi nettisivuiltamme löytyy kattavasti tietoa ja tukea omista rajoista, seksuaaliväkivallasta ja –häirinnästä sekä seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta.

Verkkonuorisotalo Loiste on  13-20-vuotiaille sateenkaarinuorille suunnattu verkkonuorisotalo Discordissa. 

 

Kittilän nuorten oma kohdevalikko löytyy täältä.