Kittilän kunta avustaa yksityisteiden perusparantamista

Kunnanvaltuuston 26.2.2024 § 6 päätöksen mukaisesti Kittilän kunta avustaa yksityisteiden perusparantamista avustusehtojen täyttyessä.

Avustusehdot:

 1. Avustusehdot:
 • Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset
 • Tien vähimmäispituuden tulee olla vähintään 200 metriä
 • Tien varrella on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous, jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän kunnassa. Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon mukainen kiinteistövero
 • Tie on pysyvän asutuksen pääsytie
 • Avustukset eivät koske metsäteitä
 • Yksityistie on hakenut hankkeelle valtionapua, jos hanke täyttää valtionapuehdot

2. Avustusmäärä:

 • Avustettavaan hankkeeseen sovelletaan 50.000 € (alv 0%) rajaa jolloin avustuksen suuruus olisi 50% eli enintään 25.000 € (alv 0%), Kittilän kunta voi avustaa myös tätä suurempia hankkeita enintään 25.000 €:lla (alv 0%) seuraavasti:
 • mikäli hakija on saanut valtionavustusta tai muun avustuksen, on avustuksen suuruus enintään 50% saadun avustuksen ulkopuolelle jääneistä kustannuksista
 • esimerkki 1: tiekunta toteuttaa 100.000 € tavanomaisen tienparannusprojektin ja saa siihen valtionavustusta 70% eli 70.000 € on Kittilän kunnan myöntämä avustus enintään 50% jäljelle jäävistä kustannuksista eli 30.000 € * 50% = 15.000 €
 • esimerkki 2: tiekunta toteuttaa 300.000 € tavanomaisen tienparannusprojektin ja saa siihen valtionavustusta 70% eli 210.000 € on Kittilän kunnan myöntämä avustus enintään 50% jäljelle jäävistä kustannuksista kuitenkin enintään 25.000 €. Vaikka tiekunta hakisi avustusta koko loppusummalle eli 90.000 € * 50% = 45.000 €, myönnetään avustusta enintään 25.000 €.
 • esimerkki 3: tiekunta toteuttaa 200.000 € tavanomaisen tienparannusprojektin ja ei saa valtionavustusta. Vaikka tiekunta hakisi avustusta koko summalle 200.000 € * 50% = 100.000 €, Kittilän kunnan myöntämä avustus on enintään 25.000 €.
 1. Hakumenettely:
 • Tiekunnan tulee pitää kokous, jossa päätetään kunnalta rahallisen avustuksen hakemisesta
 • Kunnan www-sivuilta osoitteesta http://www.kittila.fi/lomakkeet löytyy avustuslomake. Lomakkeita saa myös tekniseltä osastolta
 • Hakemukseen tulee liittää kopio tiekunnan kokouspöytäkirjasta, perusparannuksen suunnitelmat, mahdollinen valtionapupäätös sekä maksetut laskut/tositteet
 • Avustusta on haettava kolmen (3) kuukauden sisällä hankkeen valmistumisesta (poikkeuksena vuonna 2023 valmistuneet hankkeet)
 • Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen allekirjoittaa tiekunnan yhteyshenkilö (hoitokunnan pj) tai toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä)

 


Avustusta tulee hakea kolmen (3) kuukauden sisällä hankkeen valmistumisesta. Avusta voivat hakea myös tiekunnat joiden perusparannushanke valmistui vuoden 2023 lopulla.

Hakulomakkeita saatavilla myös kunnantalon teknisellä osastolla.

Lisätietoja ja neuvoja:
Tiemestari Janne Heikkilä
0400 862 532
janne.heikkila@kittila.fi