Turvallisuus ja järjestys

Yleinen järjestyslaki

Yleinen järjestyslaki korvasi voimaan tulessaan (1.10.2003) kuntien omat järjestyssäännöt. Yleinen järjestyslaki edistää järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa poliisilaitos.

Katso Järjestyslaki (www.finlex.fi)

 

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Lapin, sen asukkaiden ja Lapissa vierailevien turvallisuudesta huolehtii osaltaan Lapin pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen tehtävänä on ennalta ehkäistä onnettomuuksien syntyä, opastaa toimimaan oikein onnettomuustilanteissa sekä onnettomuuden tapahduttua järjestää nopeaa ja tehokasta apua sitä tarvitseville kaikissa olosuhteissa.

Tulisijoista ja savuhormeista aiheutuvat palovahingot voidaan tehokkaasti ehkäistä säännöllisellä nuohouksella. Nuohous ja palotarkastukset kuuluvat Lapin pelastuslaitoksen toimintaan. Tarkempaa tietoa löydät Lapin pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

 

Poliisi

Kittilä kuuluu Lapin poliisilaitoksen alueeseen. Kittilän poliisiasemalla (Valtatie 60) toimivat lupapalvelut (passi, henkilökortti, muut luvat), rikosilmoitusten vastaanotto sekä asetarkistus.

 

Terveydenhuollon päivystys ja ensiapu

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa. Lue lisää Lapin hyvinvointialueen päivystyksestä sivulta Päivystys ja ensiapu.

 

Hätänumero

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Kittilän kunnan sairaankuljetuksen hoitaa Lapin sairaanhoitopiiri. Lue lisää 112 numeron oikesta käytöstä Hätäkeskuslaitoksen sivuilta. Lisätietoa: Hätäkeskuslaitos

 

Sosiaalipäivystys

Lasten ja aikuisten kiirellisessä avuntarpeessa (esim. lastensuojelullinen hätä, aikuinen tai vanhus heitteillä) voi soittaa sosiaalipäivystykseen. Tarkemmat ohjeet sivulla Sosiaalipäivystys.

 

Sosiaaliasiamies

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos tarvitset asiassa neuvoja. Lue lisää sivulta Potilas- ja sosiaaliasiavastaava.

 

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Lue lisää sivulta Potilas- ja sosiaaliasiavastaava.