Kittilän kunnanvaltuuston kokouksen 30.1.2023 asialista

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa (Valtatie 15, 99100 Kittilä) maanantaina 30.1.2023 klo 14.00.

Yleisö voi seurata kokousta Kittilän kunnan verkkosivujen kautta osoitteessa https://kittila.fi/verkkolahetykset-ja-tallenteet.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
  2. Pöytäkirjan tarkastaminen
  3. Eron myöntäminen Timo Kurulalle kunnanvaltuutetun tehtävästä ja varavaltuutetun kutsuminen hänen tilalleen
  4. Eron myöntäminen Reijo Paasirovalle varavaltuutetun tehtävästä
  5. Kittilän kunnan asuntojen ja palveluasuntojen vuokra-asioiden hoito
  6. Levi Golf ry:n anomus laina-ajan pidentämiseksi
  7. Valtuustoaloite koskien Kittilän kunnan asuntotilannetta
  8. Valtuustoaloite koskien investointivelkaa
  9. Valtuustoaloite Kaukosen kylän yövalaistuksesta (katu- ja latuvalot)

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 2.2.2023 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 2.2.2023 klo 14.00 - 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (https://kittila.fi/).

Kittilässä 23.1.2023

Aki Nevalainen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnan hallintosäännön 132 §:n mukainen valtuuston kyselytunti järjestetään ennen valtuuston kokousta 30.1.2023 klo 13.00-14.00.

Valtuutetuilla on oikeus esittää kunnanhallitukselle ja johtaville viranhaltijoille kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kahden (2) minuutin pituisia kysymyksiä kunnan hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti on julkinen ja se striimataan.

Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta.

Kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti Kittilän kunnan kirjaamoon (sähköposti: kirjaamo@kittila.fi) viimeistään torstaina 26.1. klo 12 mennessä.