Kevättulvatilanne 2024 ja ohjeita varautumiseen

Kuva
Kittilän kunnan ilmeellä oleva kuvake jossa teksti Kittilän kunnan tulvatiedotus

Tulviin voi varautua ennakolta, jos on tiedossa, että vedenpinta on nousussa. Pelastuslaitos auttaa tulvan aiheuttamissa hätätilanteissa ja onnettomuuksissa, mutta kiinteistön omistaja/haltija on vastuussa tulvaan varautumisesta. Alueelliset pelastuslaitokset hoitavat akuutit tulvatilanteet. Alueellinen Ely-keskus vastaa tulviin varautumisesta ja ennakkosuunnittelusta, joissa mukana ovat myös SYKE ja Ilmatieteenlaitos sekä kunnat. Lähde: pelastustoimi.fi

Kittilän kunta jakaa tietoa tulvaan varautumisesta ja tärkeistä yhteystiedoista tulvatilanteissa.

Viimeisin tilannekatsaus

Alueellinen tilannekatsaus, Lappi (Tulvakeskus)
https://www.vesi.fi/vesitilanne/alueellinen-vesitilanne-lappi/

Tiedotteita
Kittilän kunnan tulvatiedote 1, pe 17.5.2024: Lämmin sää nostaa vedenpintoja Kittilässä, Tepastontielle noussut vettä

 

Lapin tulvatilanteen seuranta

Lapin Pelastuslaitoksen tulvaviestintä on koottu Lapin hyvinvointialueen verkkosivuille.

Lapin Pelastuslaitos Facebookissa, Lapin Pelastuslaitos Instagramissa.

Tulvakeskus, (pääsivu) Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus tarjoaa palveluita alueellisille viranomaisille sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille. Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa.

Suomen ympäristökeskus, syke.fi

Sosiaalisen median kanavissa useat julkiset toimijat käyttävät tunnuksia #tulva, #tulvat, #lapintulvat. Näillä tunnuksilla voit seurata tilannetta ja voit myös käyttää samoja tunnuksia omissa somejulkaisuissasi.

 

Yhteystiedot

Hätätilanteessa tulvan aikana tulee aina soittaa hätänumeroon 112.

Neuvontaa tulvasuojaukseen

Päivystävä yksikönjohtaja, Lapin pelastuslaitos Kittilä, puh. 040 481 0420
Ohjevideo kiinteistöjen tulvasuojaukseen.

YIT:n päivystysnumero / ELY:n tiet Kittilässä, puh. 040 161 6190

Tieasioissa tulvan aikana voit soittaa YIT:n päivystysnumeroon, päivystys 24 h vuorokaudessa.

Kittilän kunnan yhteystiedot

Kittilän kunnan palveluista voi soittaa työaikana niistä vastaaville kunnan henkilöstölle, yhteystiedot löytyvät sähköisestä puheliluettelostamme, Fonecta, Kittilän kunta

Kittilän puhelinvaihteen numerosta p. 0400 356 500 saa (ma-pe, klo 9-11) neuvontaa kunnan palveluista.

Kittilän kunnan tulvainfopuhelimesta (p. 040 676 3000) saa tietoja siinä tilanteessa, jos tulvatilanne aiheuttaisi merkittäviä muutoksia kunnan palveluihin. Toistaiseksi numero ei ole käytössä, sen avaamisesta tiedotetaan erikseen.

Tulvakartat ja kartoitukset

Ounasjoki Kittilä vedenkorkeus: http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/65/q6503220y/index_q6503220y_N2000.html

Vesistöennusteet: Ounasjoki Kittilä: http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/65/q6503220y/wqfi.html
Palvelussa voit valita kartasta näkymän tulvaveden laajuudesta eri tulvaennusteella.

Tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat 21 merkittävältä tulvariskialueelta. www.ymparisto.fi/tulvakartat

Oppaita ja linkkejä

Voit tutustua tulvaan varautumisen oppaisiin ja linkkeihin
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - ohjeistusta löytyy ymparisto.fi -sivulta
Seuraa vesitilannetta ja ennakoi riskejä (ymparisto.fi)
Toimintaohjeita tulviin: Ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen. Tiedot sivulla www.vesi.fi/tulvakeskus
Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen, julkaisija: ELY-keskus, kevät 2017
Vältä vesivahingot: Pelastustoimi, vesivahingot

Tulva uhkaa - toimi näin, sekä Varaudu tulvaan -tarkistuslista (pdf), ohjeet: finanssiala.fi

Video, Lapin pelastuslaitos: Kiinteistön suojaaminen kevättulvalta. Huhtikuu 2020.

 

Video, Tulvatieto-hanke: Tulvasuojauksen toteuttaminen -opasvideo, 5.5.2017

 

 

Muuta tulvatietoa

Tulvariskien hallinta, vesi.fi

 

Yksityisten kiinteistöjen suojaus on kiinteistönomistajan vastuulla.
Kittilän kunta ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tulvasuojautuminen on jokaisen omalla vastuulla. Tulvatorjunnan toimenpiteet jokainen valitsee ja tekee omalla vastuulla.