Kittilän perhekeskuksen kohtaamispaikat

Kohtaamispaikat ovat tärkeä osa perhekeskusta ja niihin ovat tervetulleita kaikki lapset, nuoret ja perheet. Kohtaamispaikkojen tavoitteena on mahdollistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuus, vahvistaa vanhemmuutta, edistää perheiden voimavaroja ja hyvää arkea, vähentää perheiden ja vanhempien yksinäisyyden kokemuksia, tarjota perheille vertaistukea sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Kohtaamispaikoissa voidaan järjestää avointa toimintaa ja yhdessäoloa sisältäen mm. vertaisryhmä-toimintaa, teemailtoja, tapaamisia, tapahtumia ja muuta paikallisten tarpeiden mukaista toimintaa. Tarvittaessa kohtaamispaikkaan voidaan tuoda ammatillista osaamista ja palveluja tai siitä vastaava asiantuntija.

Kittilän LAPEHY-työryhmä on kokenut kohtaamispaikkojen tarpeen olevan todellinen ja perheet ovat tuoneet sen esiin vuosien aikana erilaisissa kyselyissä. LAPEHY:n kehittämistyöpajassa 14.5.2019 ideoitiin Kittilän omaa kohtaamispaikkaa eli “perheiden olohuonetta”, jossa perheet voisivat kohdata ja olla yhdessä. Tulevaisuudessa toiveissa on siis yksi kaikki tarpeet täyttävä kohtaamispaikkatila. Tarkemmin työpajan tuloksista pääsee lukemaan kunnan sivuilta.

Toistaiseksi kohtaamispaikan toimintaa on täytynyt suunnitella olemassa oleviin tiloihin olemassa olevilla resursseilla.

 • Kittilässä toimii kirkonkylällä seurakunnan ja MLL:n yhdessä organisoima perhekahvila joka maanantaisin.
 • Kirkonkylällä ja Sirkassa toimii MLL:n ja SBC Levin yhteistyönä koko perheen liikuntakerho ja perhesähly lauantaisin Sirkan koululla ja sunnuntaisin Kittilän urheiluhallilla.
 • Touhutreffit Sirkassa päiväkoti Mäntymajalla maanantaisin ja torstaisin. 
 • Kirjastolla perjantaisin taaperoiden lorutreffit
 • Nuorisotilat löytyvät sekä kirkonkylältä että Sirkasta: Kirkonkylällä on Nuorisotila Käki ja Sirkassa Nuorisotila Notzki tiistaista torstaihin sekä perjantaisin. Lisäksi nuorisotiloissa järjestetään toiminnallisia yökahviloita lauantaisin parittomilla viikoilla kirkonkylällä ja parillisilla viikoilla Sirkassa. Lukkarin koululta löytyvät myös koulunuorisotilat.
 • Kittilän kirjasto on avoin ja turvallinen paikka lapsen ja nuoren tulla vaikkapa odottamaan koulun jälkeen vanhempien kotiutumista. Kirjastossa voi viettää aikaa, tehdä läksyjä ja syödä omia eväitä. Kirjasto on myös kohtaamispaikka kotona oleville lapsille vanhempineen. 
 • Alle kouluikäisten lasten perheiden kohtaamispaikkatoiminnalla on oma Whatsapp -kanava, jossa tiedotetaan kohtaamispaikkatoiminnasta ja mahdollisista muutoksista sekä muista satunnaisista perheiden tapahtumista. Pääset mukaan ryhmään pyytämällä kutsulinkin perhekeskuskoordinaattori Ritva Heliniltä puh. 040-635 3176.
 • Kyläyhdistykset ja kylät kartoitettiin lokakuussa 2021 tilojen ja perheiden toiveiden osalta. Joissain kylissä on toiminnassa olevia kouluja ja osassa kyläyhdistysten tiloja, joissa voi kokoontua, tarjota palveluita ja tuottaa kyläläisten toimesta vapaa-ajan palveluita. Monessa Kittilän kylässä on enää todella vähän lapsiperheitä (alle viiden perheen kyliä oli 15) tai ei ollenkaan lapsiperheitä (6 kylää). 5–10 lapsiperheen kyliä oli kymmenkunta. Kylistä Könkäällä, Sirkassa, kirkonkylällä ja Pakatissa lapsiperheitä oli selvästi enemmän kuin muissa. Noin kymmenellä kylällä oli toiveita koskien lapsiperheiden toimintaa. Kyliin toivottiin liikunnallista toimintaa, kerhoja ja tapahtumia. Pohdimme yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa näitä toiveita, ja mietimme jos jotain toimintaa saataisiin entistä enemmän jalkautettua myös kyliin.
 • Lisäksi lapset, nuoret ja perheet kohtaavat toisiaan Revontuliopiston kursseilla sekä eri järjestöjen kursseilla, harrastuksissa ja tapahtumissa, joita järjestää Erityislastenomaiset ELO, Kittilän seurakunta, Partiolippukunta Kätkän kävijät, Kittilän 4H-yhdistys, Kittilän Vesaiset sekä urheiluseurat.

Kohtaamispaikkatoiminnan laadunarviointi

 • Kittilän perhekeskuksen kohtaamispaikkojen laadunarviointia tehtiin 2023-2024 Lastensuojelun keskusliiton Perheet keskiöön! toiminnan Kohtaamispaikka toiminnan laadunarviointi aineiston avulla. 
 • Vuoden 2023 lopulla kohtaamispaikkatoimintojen vetäjät (Seurakunnan ja MLL:n perhekahvila, kirjaston lorutreffit sekä perhekeskuksen Touhutreffit) tekivät aineiston mittaristolla itsearviointia.
 • Vuoden 2024 alussa perhekeskuskoordinaattori, joka on saanut laadun arviointi koulutuksen, kiersi havainnoimassa kutakin kohtaamispaikkaa. Lisäksi tehtiin käyttäjille yksi yhteinen kysely, jossa pystyi arvioimaan kohtaamispaikkoja erikseen.
 • Huhtikuussa itsearvioinneista, kyselyn tuloksista ja havainnoista tehtiin koonti ja se käytiin läpi jokaisen toimijan kanssa läpi. Yhdessä sovittiin arvioinnin perusteella toiminnan kehittämiseksi tavoitteita. Niitä olivat mm: Jatkossakin yhteinen palaute kysely, ideapurkit ja muutenkin osallistavampi toiminta. Kotisivujen korjauksia ja sähköisen tiedottamisen lisäämistä. Neuvonnan lisäämistä: esitteitä osallistujien saataville. Uusien perheiden ryhmäyttämisen huomioimisen tärkeys jatkossa. Lisäksi arviointi poiki lisää yhteistyötä perhekeskuksen ja kirjaston välillä. 
 • Seuraava kohtaamispaikkatoimintojen arviointi tehdään vuonna 2026, sillä vuonna 2025 on tarkoitus käynnistää perhekeskuksen järjestöyhteistyön arviointi.
 • Alueellisen kohtaamispaikkatoiminnan arvioinnissa hyvää oli kytkeytyminen perhekeskustoimintaan, alueellisen toiminnan koordinointi ja aluetuntemus lapsiperheväestön näkökulmasta.  Kehitettävää puolestaan on toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen ja sitä varten yhteisen foorumin järjestäminen. Foorumissa voidaan käydä keskustelua lapsiperheiden tilanteesta ja tarpeista sekä hyödyntää tietoa (kyselyt, tilastot jne) yhteisesti. Perhekeskuskoordinaattori huolehtii sen järjestämisestä yhdessä hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Myös alueelliseen tukemiseen tulee jatkossa panosta ja resurssoida siihen, että yhdistysten toimintaa voidaan tukea rahallisestikin. Perhekeskus tukee yhdistyksiä nyt jo esimerkiksi mainonnassa ja yhteisesti järjestettävien tapahtumien yhteistyön koordinoinnista.