Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiserityiskasvatus on osa kunnallista varhaiskasvatusta. Sen päätehtävänä on tulla avuksi silloin, kun lapsi tarvitsee lisätukea kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen.

Varhaiserityiskasvatusta tarjotaan ihan tavallisten perheiden tavallisille lapsille, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat enemmän tukea jossakin kehitysvaiheessaan. Lapselle luodaan juuri hänen tarpeet yksilöllisesti huomioiva oppimisympäristö ja laaditaan säännöllisesti arvioitava kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan lapsen vahvuudet ja harjoiteltavat taidot.

Varhaiserityskasvatus tekee läheistä yhteistyötä perheiden lisäksi psyko-, fysio-, puhe- ja toimintaterapeuttien, psykologien, terveydenhoitajien sekä sosiaali- ja perhetyöntekijöiden kanssa.

Varhaiserityskasvatus auttaa lasten vanhempia lapsen kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajaan huoltajat ja henkilökunta voivat ottaa yhteyttä silloin, kun jokin asia lapsen kehityksessä mietityttää, tai arki vaan ei jostakin syystä suju. Tällöin voidaan yhdessä miettiä tilannetta helpottavia ratkaisuja ja kartoittaa tarvitaanko mahdollisesti muiden asiantuntijoiden apua. Tarpeellinen tukitoimi on lapsen edun mukaista aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kittilässä varhaiserityskasvatusta annetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkodeissa ryhmissä työskentelee henkilökohtaisia ohjaajia ja ryhmäohjaajia, joiden avulla tukea tarvitsevat lapset voidaan integroida lapsiryhmiin mahdollisimman tasa-arvoisesti.

Varhaiserityskasvatuksessa perheitä ja lapsia autetaan mm. seuraavanlaisissa tilanteissa

  • viivästynyt puheen ja/tai kielen kehitys
  • kehityksen tasainen viivästyminen tai kypsymättömyys
  • tunne-elämään ja/tai käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet
  • neurologisen kehityksen erityisvaikeudet
  • hahmottamisen erityisvaikeudet
  • kielenkehityksen erityisvaikeus
  • näkö-, kuulo-, liikunta-, cp- vamma
  • autistinen häiriö
  • pitkäaikaiset sairaudet (diabetes, epilepsia, reuma, lihassairaudet jne.)
  • erityinen kasvatustuen tarve

Varhaiserityskasvatuksessa työskentelevät erityislastentarhanopettajat:

Ida Kauppinen, p. 040 648 2089, Sirkan Päiväkoti, Ounasjoentie 25,99130 Sirkka

Avoin tehtävä, p. 040 672 0237, päiväkoti Muksula, Havutie 2, 99100

Eila Mäkitalo, p. 040 668 6084, päiväkoti Pikkumettä, Havutie 4, 99100 Kittilä.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kittila.fi