Opetusministeri Li Anderssonin vierailu Kittilässä lauantaina 2.10.2021

Kuva
Kittilän kunnan luottamushenkilöitä ja henkilöstöä sekä opetusministeri

Opetusministeri Li Andersson vieraili Kittilässä lauantaina 2.10.2021, jolloin kunta toimitti hänelle oheisen Kittilän kunnan muistion.

 

Opetusministeri Li Andersson

Kittilän kunnan muistio   

2.10.2021

Kittilän koulukeskushanke ja valtion rahoitus

Kittilän uuden koulukeskuksen rakentaminen alkaa keväällä 2022. Uusi hirsirakenteinen 4 200 m2 alakoulu valmistuu kesäkuussa 2023.  Alakoulun uudisrakennuksen lisäksi koulukeskukseen sijoittuu peruskoulu, lukio, nuorisopalvelut, oppilashuolto ja kansalaisopisto. Iltaisin rakennuksissa on monenlaista harrastustoimintaa.

Uudisrakennus rakennetaan säältä suojattuna katettuna, mikä mahdollistaa terveellisen ja turvallisen koulun rakentamisen. Myös yläkoulun ja lukion tiloja on tarvetta kunnostaa. Uusi nuorisotila tulee lukion ensimmäiseen kerrokseen. Koulujen piha-alue on suunniteltu siten, että se aktivoi oppilaita liikkumaan. Kevyenliikenteen liikkumistarve huomioidaan paremmin: koulukeskukseen on helppo saapua pyöräillen ja kävellen.

Koulu-uudistusten kustannusarvio on kaikkiaan 15 873 000 euroa. Alakoulun osuus summasta on 13,5 miljoonaa euroa. Toivomme, että valtion olisi mahdollista osallistua koulun rakentamiskustannuksiin.

 

Etä- ja sesonkityön huomioiminen valtionosuuksissa

Kittilän kunta toivoo, että valtionosuuksissa ja kotikuntakorvauksissa otettaisiin huomioon kuntien todelliset oppilasmäärät, koska kunnalla jää saamatta valtionosuuksia osasta kunnassa etä- ja sesonkityötä tekevien vanhempien lapsista. Tältä osin lainsäädäntöä on tarvetta joustavoittaa. Esi- ja perusopetusta rahoitetaan valtiovarainministeriön peruspalvelujen valtionosuudella. Peruspalvelujen valtionosuus määräytyy sen perusteella, mikä on lapsen kotikunta 31.12. 

Jos oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin omassa kotikunnassaan, saa opetuksen järjestäjä kotikuntakorvaustuloa näistä oppilaista. Vastaavasti kotikunta maksaa kotikuntakorvausmenoja kaikista niistä lapsista, jotka ovat jonkun muun opetuksen järjestäjän opetuksessa. Kotikuntakorvaus määräytyy 31.12. tilanteen mukaan. Kotikuntakorvaus maksetaan aina koko vuodeksi tai ei ollenkaan. Sitä ei pilkota osaksi vuotta.

Jos etätyöntekijä tulee lapsineen työhön Kittilään tammi-toukokuuksi, kyseisten lasten osalta valtionosuuden saa lähtökunta. Koska lapset eivät ole Kittilässä koulussa tilastointiajankohtana 31. joulukuuta, Kittilä ei saa kyseisistä lapsista valtionosuutta eikä kotikuntakorvaustuloja.

Tämä tilanne on Kittilän kunnalle vaikea, sillä se ei saa valtionosuutta eikä kotikuntakorvausta, vaikka järjestää opetusta lapsille kevätlukukauden ajan ja järjestää tarvittaessa oppilaskuljetuksen.

Jos etätyöntekijä tulee lapsineen kuntaan marras-toukokuuksi, kyseisten lapsien osalta valtionosuuden saa lähtökunta. Kotikuntakorvausjärjestelmästä johtuen Kittilä saa kuitenkin kotikuntakorvaustuloa, jota lähtökunta maksaa, koska lapset ovat Kittilässä koulussa tilastointiajankohtana 31. joulukuuta.

Korona on lisännyt kiinnostusta etätyöhön arvojen ja mieltymysten muutosten myötä: terveys, tila, näkymä ja luonto koetaan arvoina, joita pyritään huomioimaan nyt aiempaa enemmän työelämässä. Kittilän kunnan tavoitteena on etätyöhotelli-, etätyökylä- ja etäopiskelukonseptin luominen.

 

Pandemiaan ja tulviin varautuminen

Toivomme, että pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyen lainsäädännön tulisi mahdollistaa rajakuntien toimivaltaisten toimielimien muodostaminen Suomen, Ruotsin ja Norjan rajakuntiin kriisitilanteiden, kuten pandemian ja tulvien huomioimiseksi.

Edelleen varautumista helpottaisi, mikäli kunnat saisivat tiedot Digi- ja väestötietovirastosta vapaa-ajan asunnoissa vakituisesti ympäri vuoden asuvista henkilöistä.

 

Hiihtolomaviikkojen jaksottaminen

Terveysturvallisen matkailun ja hiihtoloman mahdollistamiseksi toivomme, että vuoden 2022 hiihtolomaviikot voitaisiin jaksottaa viikoille 7-11, mikä pidentää sesonkia ja jolla on myös myönteisempi vaikutus työllisyyteen.

 

Kittilän kunta

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Antti Jämsén

Kunnanjohtaja