Alustavia ratalinjausvaihtoehtoja vaikutuksineen esitellään yleisötilaisuudessa Kittilässä to 10.11.2022

Kuva
Liikkuva juna

Lapin liitto on aloittanut Lapin poikittaisen ratayhteyden Sodankylä–Kittilä–Ylläs -selvityksen laatimisen. Uusi ratayhteys palvelee erityisesti matkailun, kaivostoiminnan ja metsäteollisuuden tarpeita sekä koko Suomen huoltovarmuutta. Tarkastelussa otetaan huomioon myös yhteys Ruotsiin ja Narvikiin sekä raideleveys. Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu helmikuussa 2023.

Selvitystyön aikana alustavia ratalinjausvaihtoehtoja vaikutuksineen esitellään yleisötilaisuuksissa. Kittilän yleisötilaisuus järjestetään Kittilän kunnantalolla, valtuustosalissa torstaina 10.11.2022 klo 17.00–19.00.

Kuva
Lapin kartta, raidevaihtoehto piirrettynä

Vastaavat tilaisuudet pidetään myös Kolarissa 7.11.2022 ja Sodankylässä 9.11.2022, valtuustosaleissa samaan kellonaikaan.

Lisäksi selvityksestä pidetään julkinen webinaari torstaina 1. joulukuuta 2022 klo 13.00.

Ratayhteyden nimikyselyn tuloksista kerrotaan yleisötilaisuuksissa ja Lapin liiton verkkosivuilla yleisötilaisuuksien jälkeen.

 

Ratayhteysselvityksen taustaa

Ratayhteysselvityksen tavoitteena on arvioida ratayhteysvaihtoehtojen vaikutukset ja laatia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n tarkoittama riittävä selvitys ja merkittävien vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksen lähtötiedoiksi ja kuntakaavoituksen tueksi. Selvityksen tuloksia käytetään Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ja Tunturi-Lapin maakuntakaavan kaavamerkintöjen, -määräysten sekä selostuksen aluekuvausten ja kehittämisperiaatteiden suunnittelussa.

Ratayhteysselvitys sisältää liikenteellisen tarveselvityksen laajemmalle ratayhteysvälille Kemijärvi–Sodankylä–Kittilä–Ylläs–Kolari. Selvityksessä kartoitetaan nykyisten ja tulevien kaivosten kuljetustarve, samoin kuin matkailun tarpeet. Selvityksessä tarkastellaan myös tulevaisuuden liikenteellisiä tarpeita Ruotsiin ja Narvikiin saakka. Ratayhteydellä edistetään vihreää siirtymää pitkällä aikavälillä.

Uuden Sodankylä–Kittilä–Ylläs -ratayhteyden selvitys laaditaan yhteistyössä Lapin liiton, Väyläviraston, Lapin ELY-keskuksen, Puolustusvoimien sekä alueen kuntien, Sodankylä, Kittilä ja Kolari kanssa.

Lisätietoja:

Paula Qvick
suunnittelujohtaja
Lapin Liitto
paula.qvick(at)lapinliitto.fi
p. 040 653 2996

 

Kuva: Lapin materiaalipankki | Petri Teppo