Kunnanvaltuuston kokouksen 19.9.2022 asialista

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa (Valtatie 15, 99100 Kittilä) maanantaina 19.9.2022 klo 14.00.

Yleisö voi seurata kokousta Kittilän kunnan verkkosivujen kautta osoitteessa https://kittila.fi/verkkolahetykset-ja-tallenteet.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
 2. Pöytäkirjan tarkastaminen
 3. Valtuustoaloite/Kylien ulkoliikuntapaikkojen ehostaminen
 4. Valtuustoaloite/Melua vähentävien pehmikkeiden hankkiminen yläkoulun ruokasalin tuolien jalkoihin
 5. Valtuustoaloite/Mahdollisuudet saada Raattaman koululta tilaa kyläläisten kerho- ja harrastetoiminnalle
 6. Kuntalaisaloite leikkipuistosta Levijärven alueelle
 7. Kuntalaisaloite Sirkkajärventien tievalaistuksesta
 8. Talouden toteutuma 1-6/2022
 9. Kunnanjohtajan viran julistaminen haettavaksi, viran kelpoisuusehdot ja haastatteluryhmän perustaminen
 10. Kunnanjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen ajalle 1.9.2022-31.12.2022 tai kunnes uusi valittava kunnanjohtaja aloittaa ko. tehtävässä
 11. Rauhalan kyläyhdistys ry:n hankeaikainen lainahakemus / Maaseutu Minttiin -hanke
 12. Valtuustoaloite - Tulistelupaikka/nuotiopaikka Kittilän kirkonkylälle
 13. Valtuustoaloite/Väestöhälyttimet

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 22.9.2022 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 22.9.2022 klo 12.00 - 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (https://kittila.fi/).

Kittilässä 13.9.2022

Aki Nevalainen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnan hallintosäännön 130 §:n mukainen valtuuston kyselytunti järjestetään ennen valtuuston kokousta 19.9.2022 klo 13.00-14.00.

Valtuutetuilla on oikeus esittää kunnanhallitukselle ja johtaville viranhaltijoille kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kahden (2) minuutin pituisia kysymyksiä kunnan hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti on julkinen ja se striimataan.

Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta.

Kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti Kittilän kunnan kirjaamoon (sähköposti: kirjaamo@kittila.fi) viimeistään torstaina 15.9. klo 12 mennessä.