Kunnanvaltuuston kokouksen 20.6.2022 asialista

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa (Valtatie 15, 99100 Kittilä) maanantaina 20.6.2022 klo 14.00.

Yleisö voi seurata kokousta Kittilän kunnan verkkosivujen kautta osoitteessa https://kittila.fi/verkkolahetykset-ja-tallenteet.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
 2. Pöytäkirjan tarkastaminen
 3. Varavaltuutettujen määrääminen Keskustalle
 4. Vuoden 2021 arviointikertomus
 5. Kittilän kunnan vuoden 2021 tilinpäätös
 6. Kittilän kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
 7. Kittilän kunnan ja Tornator Oyj:n välinen maankäyttösopimus, Seidan asemakaava
 8. Kittilän kunnan ja yksityishenkilön välinen maankäyttösopimus, Levin Ahvenjärven asemakaava
 9. Kiinteistön Stinanniitty ostaminen, lisämääräraha
 10. Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen
 11. Valtuustoaloite/Yhteispalvelupisteen perustaminen
 12. Valtuustoaloite koskien kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmien nähtävillä oloa kunnan verkkosivuilla
 13. Vuoden 2021 valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 23.6.2022 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 23.6.2022 klo 12.00 - 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (https://kittila.fi/).

Kittilässä 14.6.2022

Aki Nevalainen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja