Kittilän kunnan yksityistieavustukset on haettavissa 31.1.2024 mennessä

Kuva
Auringonlasku,talvinen tie Lapissa ja tunturi taustalla, kuva Lapin materiaalipankista

Kittilän kunnan yksityistieavustukset on haettavissa 31.1.2024 mennessä.

Yksityistieavustukset jaetaan kahteen kategoriaan, rahallinen avustus tai hakeutuminen hoitosopimustieksi. Avustamisessa ei enää erotella erikseen auraus- ja kesähoitoavustuksia vaan ne on yhdistetty yhdeksi, yksityistien kunnossapitoavustukseksi. Avustuksista päättää tekninen lautakunta.

1. Avustusehdot:

 • Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset
 • Tien vähimmäispituuden tulee olla vähintään 200 metriä
 • Tien varrella on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous, jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän kunnassa. Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon mukainen kiinteistövero
 • Tie on pysyvän asutuksen pääsytie
 • Avustukset eivät koske metsäteitä. Maksimi avustettava tiekunnan tiepituus on 10 km.

 

2. Hoitosopimustiet 1.5. alkaen:

 • Hoitosopimuksiin sisällytetään kunnan järjestämänä palveluna talvihoitotyöt ja soratien tasaaminen (kevät ja syksy). Kaiken muun tienpitoon tarvittavan palvelun tiekunta hankkii tienpitäjän ominaisuudessa itse
 • Hoitosopimusteiksi hyväksyttyjen teiden tulee olla siinä kunnossa, että ne ovat turvallisesti liikennöitävissä kunnossapitokalustolle. Kääntöpaikat tulee olla tarpeeksi laajoja kuorma-autojen vaatimalle tilatarpeelle. Työtä haittaavia tai kalustolle vaurioita aiheuttavia kohteita (mm. pintaan nousseet maakivet) ei tiellä saa olla.
 • Vuonna 2020 - 2021 tehdyt hoitosopimukset ovat voimassa toistaiseksi edellytyksellä, että avusehdot täyttyvät, tällöin tiekunnan ei tarvitse erikseen hakea vuosittain hoitosopimustieksi

 

3. Avustusmäärä:

 • Mikäli tiekunta hakee rahallista avustusta, on sen suuruus kunnossapitoavustuksena yhteensä 1430 €/tiekm. Esimerkkeinä jos tien pituus on 2,8 km, on vuosiavustus tällöin 4004 € tai jos tien pituus on 900 m on vuosiavustus tällöin 1287 €
 • Hoitosopimusteiden osalta kunta laskuttaa tiekunnalta kaiken sen kustannuksen, mikä menee edellä olevan avustuksen yli
 • Esimerkiksi jos kunnalle tulee palvelun järjestämisestä kuluja em. 2,8 kilometrin tielle yhteensä 6000 €, on tällöin tiekunnalta laskutettava osuus 2500 €. Osuus muodostuu seuraavasti: 6000 € – (2,8 km x 1430 €/km) = 1996 €

 

4. Hakumenettely:

 • Tiekunnan tulee pitää kokous, jossa päätetään haetaanko kunnalta rahallista avustusta tai hakeutumista hoitosopimustie menettelyn piiriin
 • Kunnan www-sivuilta osoitteesta http://www.kittila.fi/lomakkeet löytyy avustuslomake. Lomakkeita saa myös tekniseltä osastolta
 • Hakemukseen tulee liittää kopio tiekunnan kokouspöytäkirjasta (kts kohta 2) sekä otteet kiinteistötietojärjestelmästä ja kartasta (Maanmittauslaitos). Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen allekirjoittaa tiekunnan yhteyshenkilö (hoitokunnan pj) tai toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä)
 • Vuonna 2023 avustusta saaneiden tiekuntien ei tarvitse uudelleen toimittaa Maanmittauslaitoksen ja Digiroad-järjestelmän otteita. Tekninen osasto tarkistaa tietojen ajantasaisuuden järjestelmistä.
 • Tiekunnan tulee huolehtia, että Digiroad-järjestelmässä tulee tiedot olla ajantasalla
 • Lisäksi kunnan www-sivuille ladataan sopimusmalli hoitosopimusteiden osalta.

 

Lisätietoja yksityistieavustuksista:

Tiemestari Janne Heikkilä, Kittilän kunta, 0400 862 532, janne.heikkila@kittila.fi
Toimialasihteeri Päivi Kivimäki, Kittilän kunta, 040 7647 682, paivi.kivimaki@kittila.fi

 

Kuva: Lapin materiaalipankki I Markus Kiili