Ilmoita Kittilässä sijaitseva öljysäiliö kunnan ympäristönsuojeluun 15.8.2024 mennessä

Kittilän kunnan ympäristönsuojelu ja Lapin pelastuslaitoksen Kittilän toimipiste selvittävät Kittilän alueella sijaitsevat kiinteät öljysäiliöt. Öljysäiliöt voivat olla käytössä tai käytöstä poistettuja, maanalaisia tai maan pinnalla, lämmityskäytössä tai muun tyyppisiä säiliöitä. Myös jo käytöstä poistetuista säiliöistä olisi hyvä antaa tiedot.

Asetuksessa öljylämmityslaitteistoista (1211/1995) määrätään ilmoittamaan öljysäiliöistä pelastusviranomaisille. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojelun tulee olla tietoinen kuntansa alueella olevista ympäristöriskejä aiheuttavista toiminnoista.

Tietoja öljysäiliöistä ja niiden sijainnista tarvitaan ympäristöriskien kartoittamiseksi ja ehkäisemiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös öljyvahinkoilmoitusten selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Tietojen toimittamisesta ei aiheudu säiliön omistajalle tai haltijalle muita toimenpiteitä tai kuluja.

Kerättyjä tietoja käytetään vain viranomaistarkoituksiin (Kittilän kunta, Lapin Pelastuslaitos, Lapin ELY-keskus). Kyselyyn voi vastata 15.8.2024 asti.

 

Siirry tästä kyselyyn: Öljysäiliökartoitus 2024

 

Lisätiedot: Heidi Stellberg, työharjoittelija, ympäristönsuojelu, Kittilän kunta, puhelin 040 768 3546,

heidi.stellberg@kittila.fi