Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 27.2.2024 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote 29.2.2024, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti:

  • että Kittilän kunta osallistuu Hansel Oy:n järjestämiin teleoperaattoripalveluiden, toimistotarvikkeiden sekä kotimaan majoituspalveluiden kilpailutuksiin
  • valita työllisyysasiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen Sanna Kuuselan. Perusteena on, että hän on koulutuksen, työkokemuksen ja näiden pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella sopiva työllisyysasiantuntijan toimeen.
  • controllerin viransijaisuuden aukijulistamisesta määräajaksi 13.05.2024 - 8.11.2024, paikkaa voi hakea 1.3 - 18.3.2024 välisen ajan Kuntarekryssä.
  • palkkasihteerin toimen aukijulistamisesta. Toimi julistetaan hakuun sisäisellä hakumenettelyllä ja laitetaan julkiseen hakuun jos sisäisellä haulla ei saada toimea täytettyä. Sisäisen haun hakuaika päättyy ma 18.3.2024 klo 15.
  • hyväksyä Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välillä allekirjoitetut Zero Pointin asemakaavan muutoksen sekä Tunturitien asemakaavamuutoksen maankäyttösopimukset. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi Oy Levi Ski Resort Ltd:n kaavamuutoshakemuksen ja kaavoituksen käynnistämissopimuksen, ja että tekninen osasto laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti kaavoituksen vireilletulosta sekä pyytää tarjouksen asemakaavan laatimisesta.
  • solmia Pohjolan Osuuspankin kanssa OP Private –sopimukset, jotka liittyvät kunnanhallituksen aikaisempaan päätökseen sijoittaa 500 000 euroa OP Euro sijoitusrahastoon vuoden ajaksi.

Tarkemmat tiedot päätöksistä voi lukea kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta, jotka ovat Kittilän kunnan verkkosivuilla, sivu Pöytäkirjat ja asialistat: https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi