Kittilän kunnanvaltuuston kokouksen 25.3.2024 asialista

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän lukion juhlasalissa (Valtatie 11 A, 99100 Kittilä) maanantaina 25.3.2024 klo 14.00.

Yleisö voi seurata kokousta Kittilän kunnan verkkosivujen kautta osoitteessa https://kittila.fi/verkkolahetykset-ja-tallenteet.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

2. Pöytäkirjan tarkastaminen

3. Eron myöntäminen Tuomas Similälle kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä ja täydennysvaalin suorittaminen

4. Erityisluokanopettajan viran perustaminen

5. Työllisyysalueen esittely ja ajankohtaistilannekatsaus kunnanvaltuustolle 25.3.2024

6. Kuntastrategian valmistelutilanne kunnanvaltuustolle tiedoksi ja lähetekeskustelu kuntastrategiasta 25.3.2024 valtuustossa

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 28.3.2024 klo 12 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 28.3.2024 klo 14.00 - 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (https://kittila.fi/).

Kittilässä 18.3.2024

Aki Nevalainen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnan hallintosäännön 137 §:n mukainen valtuuston kyselytunti järjestetään ennen valtuuston kokousta maanantaina 25.3.2024 klo 13.00-14.00.

Valtuutetuilla on oikeus esittää kunnanhallitukselle ja johtaville viranhaltijoille kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kahden (2) minuutin pituisia kysymyksiä kunnan hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti on julkinen ja se striimataan.

Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta.

Kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti Kittilän kunnan kirjaamoon (sähköposti: kirjaamo@kittila.fi) viimeistään keskiviikkona 20.3. klo 12 mennessä.