Kunnan osallistuvan budjetoinnin loppuäänestys avoinna su 9.6.2024 saakka

Kuva
Kuvituskuva, piirroskuva, ihmiset ideoimassa yhdessä

Miten sinä edistäisit kittiläläisten hyvinvointia 30.000 eurolla? Äänestä ja vaikuta!

Osallistuvan budjetoinnin loppuäänestyksessä kuntalaiset saavat äänestää voittajaehdokasta niistä kuntalaisten aiemmin ehdottamista ideoista, jotka ovat edenneet virkamiestyönä tehdyn arvioinnin jälkeen loppuäänestykseen. 

 

Miten äänestän?

  • Tutustu ehdotuksiin ja anna äänesi yhdelle suosikillesi.
  • Jokainen 12 vuotta täyttänyt kuntalainen voi äänestää kerran. 
  • Kysymme lomakkeella myös nimi- ja osoitetietoja. Tietojen keräämisellä pyrimme varmistamaan, että jokainen äänestäisi vain kerran. Yhteystietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin äänestyskerran varmistamiseen.
  • Äänestysaika on 30.5. – 9.6.2024 kello 23.59 asti.

Sähköinen äänestys

Äänestämään pääset verkossa, otakantaa.fi -palveluissa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/1037/ 

Paperinen äänestys

Sähköisen äänestyksen lisäksi paperisia äänestyslipukkeita löytyy kunnantalon infopisteestä ja kirjastolta.

 

Mistä on kysymys?

Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa kuntalaiset pääsevät mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustaideana on yhdistää talous ja demokratia, jolloin kaikilla kunnan asukkailla on mahdollisuus ideoida, ehdottaa ja äänestää, miten talousarviossa vuodelle 2024 varattu 30.000 euron määräraha käytetään. Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa voidaan käyttää sekä hankintoihin että erilaisten kertaluonteisten projektien toteuttamiseen.

Lue lisää aiheesta uutisesta: Osallistu Kittilän kunnan osallistuvaan budjetointiin ja vaikuta

 

Ota yhteyttä