Osallistuvan budjetoinnin tuloksena Kittilään palveluja nuorille

Kuva
paperinukkeja, kädet

Tiedote 10.4.2024, Kittilän kunta

Kittilän viime vuoden 2023 talousarviossa oli 30 000 euron määräraha osallistavaan budjetointiin. Ideoita budjetin käyttökohteiksi kerättiin verkossa ja työpajoissa noin kuukauden ajan keväällä 2023, ja saadusta 42 ideasta arvioitiin toteuttamiskelpoisiksi 18, jotka etenivät kuntalaisten äänestettäväksi. Kuntalaisäänestyksen voitti ehdotus "Lisää resursseja mielenterveyspalveluihin nuorille ja perheille", joka sai kuntalaisilta yhteensä 96 ääntä.

Nuorten ja perheiden mielenterveyspalvelut siirtyivät vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueiden vastuulle. Kunta ei voi siksi järjestää omana toimintanaan lakisääteisiä mielenterveyspalveluja, mutta voi esimerkiksi osana nuorten tai perhekeskuksen palveluja järjestää hyvinvointialueen palveluja tukevaa toimintaa.

 

Kunnan hyvinvointilautakunnan työryhmä, johon kuului luottamushenkilöitä ja sivistystoimen henkilöstöä, kävi keskustelua lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyttä tukevista palveluista sekä kuinka hyvinvointia ylläpitäviä palveluita voitaisiin tukea. Keskusteltiin kohtaamispaikoista ja kohtaamistilanteiden luomisesta lapsille, nuorille ja perheille. Muun muassa monet haastavat tunteet ja tilanteet arjessa ja lisääntynyt kohtaamisen tarve, päihteet sekä elämisen kustannusten kallistuminen sekä yleinen maailmantilanne vaikuttavat hyvinvointiin ja yleiseen jaksamiseen. Työryhmä totesi, että osallistavan budjetin määrärahaa käytetään toimintoihin, joilla tulee olla jatkuvuutta ja jotka luo yhdenvertaisuutta kunnassa.

 

Hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti osallistuvan budjetoinnin myötä on toteutettu ja suunnitteilla on palveluja ja toimintoja, jotka tukevat nuorten ja perheiden mielenterveyspalveluja monenlaisilla keinoilla.

 

Tila kirjastolla nuorten käyttöön: Kirjastolle suunniteltiin rauhallinen kohtaamispaikka, jota voi käyttää esimerkiksi opiskeluun, keskusteluihin, etätapaamisiin ja -koulutuksiin. Kirjastolle hankittiin aiemmin Oulussa käytössä ollut kokouskuutio, jossa on tarvittava tekniikka ja äänieristys. Kirjaston remonttisuunnitelmien ja myöhemmän käytettävyyden kannalta oli tärkeää, että kuutio on helppo siirtää.

Kirjastolle hankittua kokouskuutiota tarjotaan juuri nuorten käyttöön. Kirjasto on luontaisesti nuorten kohtaamispaikka. Kirjastolta kerrotaan, että toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja nuoret ovat olleet ihastuksissaan rauhallisesta tilasta. Kuutiosta on saatu positiivista palautetta, ja noin 95 % käyttäjistä on nuoria. Kuutiossa tehdään läksyjä, käydään keskusteluja, pelataan puhelimella ja luetaan kirjoja. Kuutiota varataan lapsille (30 min kerrallaan) ja nuorille (yläkoululaisista ylöspäin, 60 min kerrallaan), varaukset tehdään kirjastossa paikan päällä tai puhelimitse. Nuorten kanssa on yhdessä laadittu kuution käyttöön säännöt mm. siisteyteen ja riitatilanteiden selvittämiseen liittyen. Kuutiota voivat käyttää myös aikuiset.

 

Harrastesetelitoiminta: Kunnassa on ollut jo aikaisemmin käytössä harrasteseteli nuorille, setelin ovat saaneet yläkoululaiset sekä lukion ja Redun ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelevat. Osallistuvan budjetoinnin rahalla toimintaa laajennettiin niin että harrasteseteleitä jaetaan nyt myös Kittilän koulujen 1.-6.-luokkalaisille sekä lukion 2.-4.-luokkalaisille. Setelit ovat 30-40 euron arvoisia ja koostettu hieman erilaisiksi eri ikäryhmille. Setelit auttavat nuoria harrastamaan heidän itsensä valitsemia ja mieluisia lajeja. Setelin käyttökohteita ovat mm. uinti, keilaus, laskettelu, seikkailupuisto, elokuvat, urheiluseurojen kausimaksut, Revontuli-Opiston kurssimaksut, kuntosali, ratsastus, icekarting, taidetarvikkeet, sisäminigolf, harrastetarvikkeet.

 

Harrastevälinelainaamo: Kirkonkylällä sijaitsevan kierrätysmyymälä Vihreä Ahman yhteyteen on suunnitteilla kuntalaisille tarkoitettu harrastevälinelainaamo. Tarkoituksena on tarjota lasten ja nuorten, ja kaikkien kuntalaisten käyttöön lainattavia harrastusvälineitä. Kuntalaisille toteutettiin kysely, jossa pyydettiin toiveita lainattavista välineistä. Eniten toivottiin mm. erilaiset sisä- ja ulkolajien harrastusvälineitä ja retkeilyvälineitä, ja niitä lainaamosta tuleekin olemaan ensi alkuun lainattavana. Osin hyödynnetään kunnan kierrätyskeskusta, silloin kuin hyväkuntoisia ja turvallisia välineitä saadaan myös käytettyinä. Lisäksi toivottiin lainattavaa ompelukonetta ja maalaustelineitä, ja ne kuuluvat myös valikoimaan. Harrastevälinelainaamon toiminta toteutetaan yhteistyössä Kittilän kierrätyskeskuksen kanssa. Toiminta on tarkoitus aloittaa kevään 2024 aikana.

 

Nuorten kohtaamistilanteiden luomiset: Suunnitteilla on matalan kynnyksen palveluiden tuottamista nuorien kohtaamiseen. Tähän liittyy muun muassa koulutuksia kunnassa nuorten parissa työskenteleville. Lisäksi suunnitteilla on nuorten ryhmäyttämistä ja erityisnuorisotyön lisäämistä. Nuorisotyöntekijät tukevat nuoria myös koulukeskuksen remontin aikana vuonna 2024, kun Nuorisotila Käki toimii välituntialueena ja mahdollistaa osaltaan välipalat oppilaille, ja nuorisotyöntekijät ovat mukana päivittäisessä välipalajaossa.

Yhtenä esimerkkinä matalan kynnyksen palveluista on jo viime vuonna ideoitu keskusteluapu. Nuorilla on mahdollisuus tulla kerran viikossa keskustelemaan mieltä painavista asioista paikallisen toimijan ja ratkaisukeskeisen lyhytterapeutti Laura Peipon kanssa. Keskustelut ovat täysin luottamuksellisia ja keskustelemaan saa tulla yksin tai kaverin kanssa. Palvelu on toteutettu nuorten toiveesta ja heille sopivaan aikaan.

 

Mikä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi tarkoittaa, että kuntalaiset voivat osallistua kunnan talouden suunnitteluun ideoimalla ja äänestämällä, miten osa kunnan budjetista käytetään. Osallistuvalla budjetoinnilla vahvistetaan kuntalaisten, yhdistysten ja muiden toimijoiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon ja pyritään edistämään ja vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Vuoden 2024 osallistuva budjetointi avautuu jälleen kevään aikana ja siitä tiedotetaan pian.


Lisätiedot:

Petteri Kinnunen, sivistystoimen johtaja, Kittilän kunta
puhelin 040 705 7486,
petteri.kinnunen@kittila.fi