Suomessa suruliputetaan Vantaan koulun uhrien kunnioittamiseksi, Kittilä suruliputtaa myös

3.4.2024

Tänään liput ovat Suomessa puolitangossa. Suruliputuksella kunnioitetaan ja osoitetaan myötätuntoa Vantaan Viertolan koulun ampumavälikohtauksen uhreille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Myös Kittilän kunnassa alkoi suruliputus klo 8.00. Suruliputuksen alkaessa lippu vedetään ensin salossa ylös ja lasketaan sen jälkeen kolmanneksen tangon mittaa alas siten, että lipun alareuna asettuu salon puoliväliin. Liputus päättyy auringon laskiessa.

Kittilän koulujen henkilöstöä on ohjeistettu kuuntelemaan oppilaitten huolia ja mikäli oppilaat tuntevat tarvetta keskustella tapahtuneesta aikuisen kanssa, tähän käytetään aikaa oppitunneilla. Myös kahdenkeskinen keskustelu koulun aikuisten kanssa on mahdollista.

On tärkeätä, että oppilaiden ongelmiin kiinnitetään huomiota matalalla kynnyksellä, ja ennakoivasti jos mahdollista. Aika jota elämme, on monella tavalla vaikuttamassa meihin kaikkiin, eikä kaikkein vähiten lapsiin ja nuoriin.

Vakavat välikohtaukset kouluilla ovat harvinaisia, mutta niihin on varauduttu kouluilla erilaisin suunnitelmin ja toimenpitein. Eilen tapahtuneesta huolimatta kouluihin on edelleen turvallista tulla, ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehditaan kaikin mahdollisin keinoin.

 

Kunnanjohtaja
Timo Kurula                                                              

Vs. sivistystoimenjohtaja
Petteri Kinnunen