7-12 vuotiaat

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut on koottu kunnan sivujen Lapsiperheet -kohdevalikkoon, jonka yksi osa tämä sivu on. Kittilän perhekeskuksen nuorten ja lapsiperheiden Pyydä apua –napin kautta voit pyytää apua tai kysyä neuvoa omaan tai läheiseen tilanteeseen liittyen: Pyydä apua palveluTarina-auttamisen vanhempien Enjaksa.fi palvelusta löydät paljon videoita mm. aiheista koulu ja kaverit, valehtelu, varastelu ja lapsen rankaisu, kiusaaminen, turvallisuus verkossa ja monesta muusta aiheesta. Nuorten omasta palvelusta Normaali.fi löydät nuorille suunnatut videot eri aiheista. Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. 

 

Kunnan palvelut

Perusopetus

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisätietoja kouluista löytyy myös täältä Peda.netistä

Erityisopetus ja oppimisen tuki

Oppimista tuetaan ala- ja yläkoululla tukiopetuksen ja osa-aikaisen tai kokoaikaisen erityisopetuksen keinoin. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on, että tuki on oikea-aikaista ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kittilän nuorisopalvelut

Nuorisotyö Kittilässä on monipuolista ja tarkoitettu kaikille nuorille ja nuoriksi itsensä tunteville!  Avoimen nuorisotilatoiminnan lisäksi järjestämme retkiä, leirejä, kerhoja sekä paljon muuta. Lisäksi Kittilässä toimii oma nuorisovaltuusto. Palveluita mm. Kerhotoiminta,  Koulu nuorisotyö ja Nuorisotilat.

 

Hyvinvointialueen palvlelut

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla. Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin.

Koulupsykologi

Koulupsykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

Koulukuraattorin palvelut

Perusopetuksessa lapsi/nuori voi saada tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Koulukuraattorit tekevät ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen työtä tehtävänään tukea lapsia erilaisissa opetukseen, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa.

Terveyskeskus ja päivystys 

Päivystys toimii Kittilässä arkisin. Lisäksi iltaisin, viikonloppuisin sekä arkipyhinä Kittilä toimii ilta- ja viikonloppuvarallaolorenkaassa Kolarin ja Muonio-Enontekiön kanssa, jossa vastaanotto Kittilässä joka kolmas vuorokausi. Yöpäivystys toimii Lapin keskussairaalassa. Kun hoidon tarve ei ole kiireellinen, varataan aika lääkärille tai sairaanhoitajalle. Terveyskeskuksesta löytyvät kaikille yhteiset terveyspalvelut, kuten myös laboratorio ja röntgen 

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Suun terveydenhuollon palveluita ovat esimerkiksi hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut. Oikomishoidon tarve arvioidaan suun terveystarkastuksissa. Arkipäivinä ajan kiireelliseen hammashoitoon saa hammashoitolan numerosta sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin kuntien kiireellisten tapausten hammaslääkäripäivystyksestä.

 

Puheterapia

Lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluvat puheen, äänen, kielen ja kommunikaation häiriöiden tutkimus, kuntoutus ja ennaltaehkäisy sekä syömisen ja nielemisen toimintojen arviointi ja ohjaus.

Toimintaterapia

Uusien taitojen tai toimintatapojen harjoittelu, ympäristön tai toiminnan muokkaaminen, toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa lyhyet toimintaterapiajaksot perehdyttäen myös asiakkaan lähipiirin tukemaan, silloin kun sairaus, vamma, kehitysviive tai toimintakyvyn alentuminen muusta syystä hankaloittaa toimintaa. 

Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan lapsen motorista kehitystä, liikkumista ja toimintakykyä. Toimintamuotoina lääkärin lähetteellä annettavat hoidot, lapsen ja vanhempien ohjaus ja neuvonta, apuvälinepalvelut sekä kuntoutus ja asiantuntijakonsultaatiot. 

LSHP: Lasten- ja nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköissä toteutetaan sekä osasto- että avohoitotyötä. Lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluohjaus ja neuvonta maanantai, keskiviikko ja perjantai, klo 9.00 - 11.00 p. 040 635 9119. Koordinoiva sairaanhoitaja vastaa lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluohjauksesta. Numero on tarkoitettu kaikkien kansalaisten käyttöön sekä kuntien toimijoiden ja viranomaisten käyttöön.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluita saa tukea perheen arjen käytännön järjestelyihin, arjessa jaksamiseen, haasteisiin lasten kasvatuksessa, taloudellisiin vaikeuksiin tai päihteiden käyttöön. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden ympäri vuorokauden numerosta 040 7266 965.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelua on lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen sijaishuolto ja jälkihuolto.

 

Oppaita, sivustoja ja artuíkkeleita

Tarina-auttamisen Normaali.fi palvelun jännittämisen videot, ulkonäköpaineiden videotraha-asioiden videot ja uni aiheiset videot.

Valtakunnallisen omaperhe.fi sivustolta löytyy monipuolisesti tietoa osioista  Koululainen 7-12v

Terveyskylän Lastentalo on erikoissairaanhoidon palvelu, jossa on tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. Lapset voivat tutustua sairaalaklovnien seikkailuihin sekä kurkistaa, keitä sairaalassa on töissä.​

Terveyskylän Nuortentalosta löydät tietoa pitkäaikaissairaiden nuorten elämästä ja nuor​​ille suunnatuista palveluista, hoidon siirtymisestä aikuispuolelle sekä tukea omahoitoon.

Mielenterveystalon nuoret osiosta löytyy tietoa ja omahoito-ohjelmia, jotka on suunnattu lasten vanhemmille ja läheisille.

UKK: instituutti:

Mannerheimin lastensuojeluliitto:

Mieli ry:n vanhemmille ja kasvattajille suunnatussa Mielivartti-videosarjan Alakouluikä eri-ikäisten lasten vanhemmat saavat vinkkejä mielen hyvinvointiin arjessa. 

Väestöliiton Hyväkysymys.fi sivuston Perheosiosta ja Nuoret osiosta löytyy artikkeleja, palveluita, keskusteluryhmiä, chattejä jne.

 

Järjestöjen tuki

Järjestöjen tuki vanhemmille:

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n palveluista saat apua mm. vanhemmuuteen, väkivallasta selviämiseen, eroon lapsiperheessä ja kriiseihin. 

   

  Järjestöjen tuki nuorille:

  Apuu-chat nuorille on valtakunnallinen keskustelualusta 7-15-vuotiaille lapsille. Apuu-chatissa voit keskustella mieltäsi askarruttavista kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Apuu-chat on auki joka päivä klo 9-22.

  LäksyApuu 6.-9 –luokkalaisille. Jääkö läksyt usein tekemättä? Tai etkö tiedä mistä aloittaa? Ei hätää. LäksyApuu auttaa! Palvelu on täysin maksuton, anonyymi ja auki sunnuntaista torstaihin klo 14-18

  Suomen Mielenterveys ry:n Sekasin-chat nuorille luo toivoa ja auttaa ratkomaan mieltä painavia ongelmia. Chat on suunnattu 12-29 -vuotiaille. Sekasin-chat päivystää ma-pe klo 9-24 ja viikonloppuisin klo 15-24.

  Ensi- ja turvakotien liiton Lasten ja nuorten chatissä voit jutella aikuisen kanssa arkisin klo 15-18.  Usein auttaa jo se, että juttelee aikuisen kanssa. Chatissä ei tarvitse kertoa nimeä ja se on täysin luottamuksellinen.

  Digitaalinen nuorisotalo Netari chat ja wa luottamukselliseen jutteluun sekä erilaisia mahdollisuuksia tavata kavereita: Twitch striimauspalvelu jossa voi katsella muiden pelejä tai julkaista omaasi. Momio on turvallinen sosiaalinen media, jossa voit jutella muiden kanssa ja tuunata omaa hahmoasi. Minecraft-palvelimella voi jutella ohjaajien kanssa tai tutustua muihin nuoriin. Netarin Discordissa jutellaan nuoria kiinnostavista aiheista laidasta laitaan.

  MLL nuorten netti ja auttava puhelinNuorten netistä löytyy kattavasti tietoa esim. aiheista: seksuaalisuus, ihmissuhteet, kiusaaminen, mieli ja keho, netti ja media, koulu ja työ sekä arki. Lasten ja nuorten puhelin päivystää numerossa 116 111 Puheluihin, kirjeisiin ja chat-keskusteluihin vastaavat vaitiolovelvolliset, vapaaehtoiset aikuiset, joilla on aikaa kuunnella. Voit soittaa lasten ja nuorten puhelimeen: ma–pe klo 14–20 ja la–su klo 17–20. Puhelin on avoinna vuoden jokaisena päivänä. 

  Tukinetistä löytyy laaja määrä eri teemaisia yksilö ja ryhmächättejä. Voit hakea ensin aiheen mukaan esim. erilaisuus, ihmissuhteet, mielenterveys, seksuaalisuus&sukupuoli ja sen jälkeen valita ikäluokaksi nuoret. 

  Lasinen lapsuus Nuorten sivuilta löytyy tietoa, ohjattuja nettiryhmiä ja chatteja 12-25v. nuorelle, kun kodin aikuisten juominen mietityttää tai ahdistaa. Sivuilta löytyy vertaistukea lasista lapsuutta eläviltä nuorilta, turvallisen aikuisen, keinoja helpottaa omaa tilannettasi, tietoa aikuisten päihteidenkäytöstä, sen vaikutuksista läheisiin sekä kuinka voit hakea ja saada apua.

   

  Kittilän nuorten oma kohdevalikko löytyy täältä.