Kittilän perhekeskuksen asiakkaiden osallisuus

Palveluiden tuottaminen kunnissa siten, että käyttäjät olisivat mukana kehittämässä uutta tai muotoilemassa vanhaa palvelua uudeksi, ei ole vielä vakiintunut tapa. Kittilässä halutaankin ottaa käyttöön palvelun käyttäjiä osallistava tapa kehittää palveluita, onhan se yksi kuntastrategian painopiste. Lapset, nuoret ja perheet halutaan osallistaa perhekeskuksen kehittämiseen, jotta saadaan selkeitä toiveita siitä, millaisia palveluita tarvitaan ja toivotaan. Tavoitteena on muuntaa toiveet ja ideat tulevaisuuden palveluiksi eli käyttäjälähtöisemmiksi ja moni-muotoisemmiksi perhepalveluiksi, joissa lapsivaikutuksia arvioidaan kiinteästi osana palveluiden kehittämistä.

Kohtaamispaikkatoiminnan arviointia tehtiin yhdessä niihin osallistuvien lasten kanssa kuvia ja tarroja hyväksi käyttäen. Myös vanhemmat ovat päässeet arvioimaan kohtaamispaikkatoimintaa.

Lapsiparlamentti aloitti toimintansa 4.10.23. Lapsiparlamentissa keskustellaan kaikkien alakoulujen valittujen oppilaiden ja opettajien kanssa nuorten nostamista ideoista ja sovitaan konkreettisia toimia eteenpäin vietäväksi. Lapsiparlamentilla varataan talousarvioon myös rahaa osallistavaan budjetointiin.

Kittilässä toimivan nuorisovaltuuston tarkoituksena on valmistella esityksiä ja aloitteita kunnanhallitukselle ja lautakunnille, edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kittilän kunnassa, olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa kunnan päätöksenteossa, kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin ja järjestää toimintaa nuorille. Nuorisovaltuusto toimii kaksi kautta kerrallaan. Siihen pääsee mukaan asettumalla ehdolle nuorisovaltuustovaaleissa. Ehdokas ja äänioikeutettu on Kittilässä kirjoilla oleva ja opiskeleva nuori. Nuorisovaltuustosta on nimetty myös jäsen perhekeskusverkostoon.

Syksyllä 2022 koottiin myös perhekeskuksen kehittäjävanhempiryhmä, joka osallistuu palveluiden kehittämiseen ja arviointiin kyselyiden avulla ja työpajoissa. Perheiden edustaja kutsutaan aina myös perhekeskuksen työpajoihin.

Myös jatkossa tulee järjestää kyselyitä sekä pitää työpajoja palvelujen käyttäjille ja tuottajille, jotta saadaan selvitettyä todellinen tarve ja toiveet sekä ideat palveluille. Tarkempaa tietoa lapsiperheiden palveluiden kehittämisen historiasta ja tehdyistä asiakaskyselyistä löytyy näiltä sivuilta.

Perhekeskuskoordinaattorin jalkautuminen tapahtumiin, kohtaamispaikkoihin ja näkyminen somessa mahdollistaa kuntalaisille ideoiden esittämisen matalalla kynnyksellä.