Nepsy

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut on koottu kunnan sivujen Lapsiperheet -kohdevalikkoon, jonka yksi osa tämä sivu on. Kittilän perhekeskuksen nuorten ja lapsiperheiden Pyydä apua –napin kautta voit pyytää apua tai kysyä neuvoa omaan tai läheiseen tilanteeseen liittyen: Pyydä apua palveluTarina-auttamisen vanhempien Enjaksa.fi palvelusta löydät paljon videoita eri aiheista, mm. Nepsy aiheiset videot ja nuorten omasta palvelusta Normaali.fi löydät nuorille suunnatut videot eri aiheista. Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. 

 

Hyvinvointialueen palvlelut

Kolpeneen palvelukeskus 

Erilaisia Kolpeneen palveluita ovat vammaisille sekä autismin ja neuropsykiatrisen kirjon asiakkaille mm. tutkimus- ja kuntoutuspalvelut,  asumispalvelut, kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut.

Lapin diginepsyklinikka

Neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa hyväksi koettuja konkreettisia työkaluja ja vinkkejä sekä erilaisia etäpalveluita. Lapin diginepsy-klinikan Nepsy-chat auttaa nuioria, vanhempia ja ammattilaisia neuropsykiatriaan ja arjen pulmiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelemme joka torstai klo 12-17. Keskusteleminen chatissä on nimetöntä. 

 

Valmennukset ja kuntoutukset

Coronaria/Nuotti-Valmennus

Nuotti-valmennus on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Valmennus on matalan kynnyksen tukea arkeen ja mukaan pääsee helposti Kelan kautta. Jokainen asiakas saa oman henkilökohtaisen valmentajan. Valmennus on nuorelle maksutonta.

Coronaria/Oma väylä-kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on suunnattu ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle nuorelle tai aikuiselle. Kuntoutus on Kelan kustantamaa, joten se on osallistujalle maksutonta.

Coronaria/ Laku-perhekuntoutus

Yksilöllistä tukea 5-15v ADHD-, autismikirjon tai Tourette diagnoosin saaneelle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen. LAKU-perhekuntoutus jalkautuu perheen arkeen ja perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

 

Palvelupolkuja ja lomakkeita

  Kittilän psykologeille ohjautumisen kaavio varhaiskasvatuksesta

   

  Perheen tai nuoren verkostojen kartoituslomake: 

   

  Linkki LSHP:n palvelupolkuun:

   Lasten ja nuorten neuropsykiatristen häiriöiden palvelupolku 28.10.2021.pdf (1.21 MB) 

  Opinnäytetyö neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen palvelupoluista Mia Tikkakoskelta

  Tikkakoski_Mia.pdf (theseus.fi)

   

  Videoita

  Tällä Amazing Things Happen - Finnish edition videolla on tarkoitus lisätä ymmärrystä ja hyväksyntää autismikirjosta ihmisille, joille aihe ei ole entuudestaan tuttu. 

  Autismiliiton video autismikirjosta 

  Autismisäätiön video esteetön lapsuus kotitilannevideo

  Autismiliiton video: Autismi..mitä se on?

  Ylen Kioski- ohjelmassa kokemusasiantuntijat kertovat heihin kohdistuvista ennakkoluuloista ja vastaavat kysymyksiin ”Ei sulla mitään autismia ole, sähän olet ihan normaali.”

   

  Järjestöjen tuki

  ADHD-liitto on valtakunnallinen järjestö, joka edistää adhd-oireisten ja heidän läheistensä hyvinvointia.

  • Tässä esitteessä kerrotaan lyhyesti ADHD-liiton toiminnasta sekä adhd:stä. Lisäksi saat tietoa ADHD-liiton neuvontapalveluista, joita tarjoamme jokaisena arkipäivänä.
  • Lasten adhd esite
  • Arki toimimaan – vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen opas tarjoaa ideoita ja toimintamalleja arjen tilanteisiin
  • Aikuisen arki toimimaan opas tarjoaa keinoja ja vinkkejä eri elämäntilanteisiin ja arjen hallintaan.
  • Adhd ja parisuhde esite on suunnattu adhd-oireisille aikuisille sekä heidän puolisoilleen.
  • Puhelinneuvontaa ma klo 13-15, ke klo 9-11 ja to klo 9-11, numerosta 09-8567 7130 
  • Chat: ti, to ja pe klo 13-15 
  • Lisäksi ADHD-liitto järjestää teemallisia ryhmächattejä Hyvä kysymys -sivustolla.

  Autismiliitto on valtakunnallinen autismikirjoa edustava asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Olemme autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä asialla.

  • Aineistoissa Autisminkirjon ensiopas vanhemmille,  Autismikirjon lapsi päivähoidossa, Autisminkirjon lapsi kouluissä, Autisminkirjo nuoruusiässä, Sisaruus ja autisminkirjo -kuinka vanhemmat voivat tukea sisaruussuhdetta. 
  • Neurobase tarjoaa tietoa ja vinkkejä digipelaamisen ja somen käytön hallintaan neurokirjon nuorille ja nuorille aikuisille.
  • Neuvonta puhelimitse ma-to klo 12-15, p. 050 467 3130. Neuvontapalveluun ei voi lähettää tekstiviestejä!
  • Neuvonta sähköpostitse neuvontapalvelu@autismiliitto.fi
  • Nuorille suunnattua Autismiliiton Neuvontapalvelua tarjotaan Sekasin Gaming Discord alustalla, missä vastaamme autismiin liittyviin kysymyksiin.

  Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa vertaistukea, tietoa ja neuvontaa lukivaikeuteen sekä matematiikan ja hahmottamisen vaikeuteen.

  • Neuvontapuhelin keskiviikkoisin klo 13–15 puh. 050 577 72 99
  • Oppimisen apuvälinekeskuksen neuvontapalvelu – jätä yhteydenottopyyntö tekstiviestillä. Kysy oppimista ja työntekoa tukevista välineistä ja oppimismenetelmistä. Lähetä tekstiviesti tai whatsapp-viesti numeroon 050 366 44 49

   

  Oppaita, sivustoja ja artuíkkeleita

  Mielenterveystalon Nepsypiirteisten lasten omahoito-ohjelma

  Tämä ohjelma sopii sinulle, joka haluat saada tietoa neuropsykiatrisista piirteistä ja löytää myönteisiä keinoja tukea lastasi haastavissa tilanteissa. Tarkoitus ei ole “hoitaa pois” lapsen piirteitä vaan sujuvoittaa arkeanne. 

  Mielenterveystalon sivu ADHD ja lapset

  Sivustolla kerrotaan mm. Miten ADHD voi näkyä koulussa. Kuinka yleinen ADHD on ja mitä sen taustalla on. Sekä miten sitä hoidetaan

  Näenepsy sivusto

  Heidän tavoitteena on mm  tietoisuuden lisääminen ja sivuilta löytyykin omat osionsa esim. nepsylapsen vanhemmille ja kaikille nepsypiirteisille. 

  Nepsytietoa sivusto

  Tervetuloa perehtymään perustietoon neuropsykiatrisista (nepsy)vaikeuksista ja niiden tukemisesta. Omat osionsa tietoa kotiin, tietoa lapselle ja nuorelle sekä tietoa kouluun. 

  Nepsyarki sivusto

  Nettisivuilta löydät tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja lisäksi sivuilla on erilaisia keinoja ja vinkkejä, miten voisi tukea lapsen kehitystä hänen vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen.

  Erityisvoimia.fi 

  Erityisvoimia on syntynyt sinua varten, joka haluat tulla toimeen lapsesi kanssa paremmin. Sivustolta löytyy tietoa, työkaluja ja vinkkejä lapsen kuormituksen säätelyyn, vertaisten tarinoita sekä vanhemman oma voimavarapankki.

  Ydintaito.fi 

  Sivuilta löytyy mm. Stressiprofiili ja muuta tukea neurokirjon lasten vanhemmille

  Digihelppari

  Digihelppari on arjen tueksi kehitetty mobiilisovellus. Sovellus on kehitetty erityisesti ihmisille, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä, esimerkiksi vaikeuksia keskittymisessä, muistamisessa tai asioiden ja kotiaskareiden loppuunsaattamisessa.

  Hyväkysymys.fi sivuston artikkeli: Millaista huomioita kaipaa erityislapsen sisarus

   

  Aivoliitto

  Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa mm henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö 

  Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen sivuilta löydät puolueetonta tietoa Touretten oireyhtymästä ja pakko-oireisestä häiriöstä (OCD), olemassaolevista hoito- ja tukimuodoista sekä erilaisista yhdistyksemme jäseniä koskettavista tapahtumista, koulutuksista ja vertaisryhmistä.

  Suomen ADHD-Aikuiset ry

  Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia aikuisten tarkkaavaisuushäiriöisten tukemiseksi ja heidän elämänlaatunsa kohottamiseksi, sekä toimia tarkkaavaisuushäiriöisten aikuisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan. Sivuiltamme löydät linkkejä ja vinkkejä, tietoa ja taitoa, tapahtumia ja vertaistoimintaa.

  Suomen autismikirjon yhdistys

  Toimintaa autismikirjon ihmisten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden puolesta. Autismin ja neurokirjon uusi, syrjimätön sanasto: Kuinka puhua neuromonimuotoisuudesta. Asy.fi laatima autismi- ja neurokirjon syrjimätön sanasto.

   

  Vertaistuki ja kohtaamispaikat

  Nepsy-Nurkka facebook sivusto

  Ryhmän jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa tietoutta neuropsykiatrisen lasten kanssa toimimisesta. Sivulla voi jakaa ja kysyä, ja vastailla vertaistuen hengessä toisia kunnioittaen.  Ryhmässä ei ole vaatimuksena nepsy-lasten vanhemmuus, vaan ratkaisukeskeinen halu miettiä erilaisia arjen pulmia. Sivuston yp järjestää live-keskusteluja, joissa voi jakaa erityislasten vanhemmuuteen liittyviä asioita.

  Erityislasten Omaiset ELO ry

  Elo on erityislapsiperheiden vertaistukiyhdistys Lapissa. Toimimme yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen. Erityislapsiperheeksi määritellään perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori. Diagnosoidut tai diagnosoimattomat tuen tarpeet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia, kielellisiä tai sosiaalisia. Järjestämme kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia, joihin voit osallistua etänä, livenä tai hybridinä.Lapin ADHD-yhdistysToimintamme tavoitteena on lisätä tietoa ADHD:sta Lapin alueella ja tätä työtä teemme osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja toimimalla kokemusasiantuntijoina. Lisäksi järjestämme kaikille avointa vertaistukitoimintaa ja jäsenistölle virkistystapahtumia.

  Leijonaemot

  Me Leijonaemot olemme erityislasten vanhempia, yli lasten diagnoosirajojen. Haluamme antaa konkreettista apua toisille erityislasten vanhemmille. Niin isille kuin äideille. Tänäänkin jossain päin Suomea syntyy erilaiset vanhemmat. Erityinen elämä vaatii erityiset voimat. Mutta välillä niitä voimia ei vain ole. Siksi me perustimme Leijonaemot, vanhempien oman turvaverkon. Leijonaemot ry:n perhe- ja sisarustoiminnasta löytyy tietoa erityisperheille suunnatusta, mm. Perhe edellä puuhun -hankkeessa, missä lähdetään tutkimaan luontoa ja sen hyvinvointivaikutuksia.