Odotus ja vauva-aika

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut on koottu kunnan sivujen Lapsiperheet -kohdevalikkoon, jonka yksi osa tämä sivu on. Kittilän perhekeskuksen nuorten ja lapsiperheiden Pyydä apua palvelun kautta voit pyytää apua tai kysyä neuvoa omaan tai läheiseen tilanteeseen liittyen. Tarina-auttamisen vanhempien Enjaksa.fi palvelusta löydät paljon videoita mm. aiheista toive lapsesta, raskaus-aika, synnytys, vauvan terveys, vauvan imetys, uni ja vuorovaikutus sekä vauva itkee.  Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. 

Hyvinvointialueen palvlelut

Seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta

Nuoret ja aikuiset voivat saada seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvontaa omien perhesuunnitelmiensa tueksi. Ehkäisyneuvoloista saat asiantuntevaa neuvontaa raskauden ehkäisystä ja käytettävissä olevista ehkäisymenetelmistä. Voit kysyä myös raskauden keskeytykseen (abortti) liittyvistä asioista.

Äitiysneuvola

Raskaana olevat naiset ja lasta odottavat perheet ovat oikeutettuja äitiysneuvolapalveluihin. Raskauden seuranta, raskauden tuomien häiriöiden seulonta, riskiraskauksien hoitoon ohjaaminen, valmentaminen synnytykseen ja vanhemmuuteen, parisuhteen tukeminen, isyyden tunnustamisen vastaanotto sekä yhteishuoltosopimuksen tekeminen.

Lastenneuvola

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Lapsen ja perheen terveystapaamisiin sisältyvät seulontatutkimukset, rokottaminen, ohjaus, tuki ja neuvonta.

Terveyskeskus ja päivystys 

Päivystys toimii Kittilässä arkisin. Lisäksi iltaisin, viikonloppuisin sekä arkipyhinä Kittilä toimii ilta- ja viikonloppuvarallaolorenkaassa Kolarin ja Muonio-Enontekiön kanssa, jossa vastaanotto Kittilässä joka kolmas vuorokausi. Yöpäivystys toimii Lapin keskussairaalassa. Kun hoidon tarve ei ole kiireellinen, varataan aika lääkärille tai sairaanhoitajalle. Terveyskeskuksesta löytyvät kaikille yhteiset terveyspalvelut, kuten myös laboratorio ja röntgen 

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Suun terveydenhuollon palveluita ovat esimerkiksi hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut.  Arkipäivinä ajan kiireelliseen hammashoitoon saa hammashoitolan numerosta sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin kuntien kiireellisten tapausten hammaslääkäripäivystyksestä.

 

LKS:n Synnytys ja synnytysvastaanotto

Synnytysvastaanotto toimii ympärivuorokautisesti raskaana olevien päivystyspoliklinikkana. Synnytysvastaanotolla seurataan ja hoidetaan synnytyksen käynnistymistä odottavia äitejä, lapsiveden menon tai verenvuodon vuoksi tulleita ja synnytyksen käynnistyksiä. Synnytysvastaanotolle tulosyynä voivat olla myös esimerkiksi ennenaikaiset supistukset, lapsivedenmenoepäily tai sikiön liikkeiden väheneminen.

LKS:n Äitiyspoliklinikka

Äitiyspoliklinikan toiminnan tavoite on luoda edellytykset turvalliselle raskauden kululle. Äitiyspoliklinikka on lähetepoliklinikka, jonne sinut voidaan lähettää neuvolasta. 

Puheterapia

Lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluvat puheen, äänen, kielen ja kommunikaation häiriöiden tutkimus, kuntoutus ja ennaltaehkäisy sekä syömisen ja nielemisen toimintojen arviointi ja ohjaus.

Toimintaterapia

Uusien taitojen tai toimintatapojen harjoittelu, ympäristön tai toiminnan muokkaaminen, toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa lyhyet toimintaterapiajaksot perehdyttäen myös asiakkaan lähipiirin tukemaan, silloin kun sairaus, vamma, kehitysviive tai toimintakyvyn alentuminen muusta syystä hankaloittaa toimintaa. 

Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan lapsen motorista kehitystä, liikkumista ja toimintakykyä. Toimintamuotoina lääkärin lähetteellä annettavat hoidot, lapsen ja vanhempien ohjaus ja neuvonta, apuvälinepalvelut sekä kuntoutus ja asiantuntijakonsultaatiot. 

LSHP: Lastensairaudet

Tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen: lastentautien poliklinikka, lastenneurologian poliklinikka, lastenkirurgian poliklinikka, lastentautien osasto ja lastentautien puhelinpäivystys.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluita saa tukea perheen arjen käytännön järjestelyihin, arjessa jaksamiseen, haasteisiin lasten kasvatuksessa, taloudellisiin vaikeuksiin tai päihteiden käyttöön. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden ympäri vuorokauden numerosta 040 7266 965.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelua on lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen sijaishuolto ja jälkihuolto. 

 

Järjestöjen tuki

Aktiivinen synnytys ry  on valtakunnallinen verkosto, joka edistää perhelähtöistä synnytyskulttuuria. Yhdistys tarjoaa monipuolista tietoa liittyen odotukseen ja synnytykseen ja tukee yksilöä löytämään oman tapansa olla raskaana.

Ensi- ja turvakoti liiton: Apua vauvaperheen jaksamiseen sivuilta saat lisätietoa ja apua raskausaikaan, isäksi tuloon, vauva-aikaan liittyen ja silloin kun voimat ovat lopussa.

Hyväkysymys.fi sivuston perheosiosta löytyy artikkeleja, palveluita, keskusteluryhmiä, chattejä jne.

Imetyksen tuki ry antaa tukea imetyksen kaikkiin vaiheisiin, tietoa ja omaan imetykseesi sopivia vinkkejä.

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n palveluista saat apua Raskausaikaan, Vanhemmuuteen, Päihteettömyyteen odotus ja vauva-aikana, Väkivallasta selviämiseen, Eroon lapsiperheessä ja Kriiseihin. Vauva- ja pikkulapsiperheiden avopalvelusta saa apua ja tukea raskauteen, vanhemmuuteen sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa esim. neuvontaa vauvan unipulmiin sekä lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. 

Miessakit ry:n Isyyden Tueksi tarjoaa henkilökohtaista keskustelutukea ja ohjausta sähköpostin ja puhelinneuvonnan välityksellä isyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Mieli Ry:n artikkeli koskien raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyttä.

  Neuvokasperhe tarjoaa vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen keho pohdituttaa, on Neuvokas perhe apunanne

  Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on yhdistys, joka auttaa raskausajan masennusta tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin kokeneita äitejä antamalla vertaistukea ja tarjoaa Vertaistukipuhelin palvelun.

   

  Oppaita, sivustoja ja artuíkkeleita

  Valtakunnallisen omaperhe.fi sivustolta löytyy monipuolisesti tietoa osioissa raskaus ja synnytys sekä vauva 0-1v 

  Baby Trail - VauvaPolku on digitaalinen oppimispeli, joka vahvistaa vanhemmuutta ja perhesuhteita innostavasti yhdessä oppien. Vauvapolun kysymykset ja tehtävät valmentavat vauvaperhe-elämään ja rohkaisevat vanhempia omannäköisen, yhteiseen hiileen puhaltavan ja vauvan tarpeita kuuntelevan vanhemmuuden etsinnässä.

  Terveyskylän Naistalo tarjoaa tietoa naistentaudeista, synnytyksistä, hedelmällisyydestä sekä lapsettomuustutkimuksista ja -hoidosta. Sivuilta löytyy myös teratologinen tietopalvelu, joka vastaa kyselyihin raskauden ja imetyksen aikaisista altistuksista, pääasiassa imetyksen ja lääkkeiden yhteensopivuudesta, mutta myös muista ulkoisista tekijöistä, kuten esim. infektioista. 

  THL:n Meille tulee vauva -opas vauvan odotukseen ja hoitoon

  THL:n Meille tulee vauvat -opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

  Mielenterveystalon raskaus- ja vauva-ajan mielen hyvinvoinnin omahoito-ohjelma

  Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen -opas

  Kiintymysvanhemmuusperhe ry:n artikkeli Pienesti pienten unikouluista

  Liikkuminen vauvan kanssa:

   

  Vertaistuki ja kohtaamispaikat

  Maanantaisin MLL:n perhekahvila parillisilla viikoilla klo 10-13 urheiluhallilla ja Seurakunnan perhekahvila  parittomilla viikoilla klo 10-13  Serkussa. Touhutreffit Sirkassa päiväkoti Mäntymajan salissa klo 16-18.

  Torstaisin klo 14-16 Touhutreffit Sirkassa Päiväkoti Mäntymajan salissa. 

  Perjantaisin klo 10.30 Satu- ja loruhetki lapsiperheille kirjastolla. Pienen ohjatun tuokion jälkeen vapaata yhdessäoloa, kohtauspaikka vauvoille, taaperoille ja vanhemmille. 

  Kohtaamispaikkatoiminnan tarkemmat tiedot löydät näiltä sivuilta ja kohtaamispaikkatoiminnan Whastapp-ryhmästä. Pääset mukaan wa-ryhmään pyytämällä kutsulinkin perhekeskuskoordinaattori Ritva Heliniltä puh. 040-635 3176

  Ryhmäneuvoloissa luodaan myös pienten vauvojen vanhemmille omia wa-ryhmiä. Niihin mukaan pääsemisestä kannattaa kysellä saman ikäisten vauvojen vanhemmilta tai perhetyöntekijöiltä.

   

  Lapin ensi- ja turvakodin ryhmät

  Hiero vauvaa ryhmä  (maanantaisin klo 10)

  Hiero vauvaa- ryhmään voivat osallistua kaikki vauvan saaneet perheet. Hiero vauvaa ryhmä on suunniteltu erityisesti 2vko – 3kk ikäisten vauvojen vanhemmille, mutta myös yli 3 kk ikäisten vauvojen vanhemmat ovat tervetulleita ryhmään.

  Ryhmässä on kolme kiertävää teemaa:

  • Kuinka tukea vauvan unta vauvahieronnalla
  • Kuinka helpottaa vauvan vatsavaivoja vauvahieronnalla
  • Rentoutta ja hyvää oloa vauvalle vauvahieronnalla.

  Ryhmässä ohjaamme fill.tri Ruth Ricen kehittämään RISS (Rice Infant Sensomotor Stimulation Technique) -hierontamentelmään perustuvaa vauvahierontaa, Vyöhyketerapeuttista vauvahierontaa ja Oksitosiinihierontaa. Hiero vauvaa- ryhmä maanantaisin kello 10. Hetkeen voi osallistua bit.ly/osallisturyhmään linkin kautta.

  Vanhempien jaksaminen ja vauvan uni alle 6kk ikäisen vauvan vanhemmille- ryhmässä voi keskustella lasten uni-valverytmistä ja unen häiriöistä. Ryhmä kokoontuu 6.9.2023 klo 15.30, 4.10.2023 klo 15.30, 8.11.2023 klo 16 ja 13.12.2023 klo 15.30. Saat tietoa ja vinkkejä sekä voit jakaa kokemuksia, jotka voivat auttaa lapsen öiden rauhoittumisessa kotikonstein ja joista saa tukea omaan jaksamiseesi. Hetket järjestetään Teams-alustalla. Tarkemmat osallistumisohjeet, mahdolliset muutokset ja osallistumislinkki löytyy osoitteesta: bit.ly/osallisturyhmään.