Opiskelu nuorille

Perusopetus

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisätietoja kouluista löytyy myös täältä Peda.netistä

Erityisopetus ja oppimisen tuki

Oppimista tuetaan ala- ja yläkoululla tukiopetuksen ja osa-aikaisen tai kokoaikaisen erityisopetuksen keinoin. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on, että tuki on oikea-aikaista ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lukio

Lukio on vireä ja yhteisöllinen koulu, joka tarjoaa hyvät eväät elämälle ja vankan pohjan jatkaa opintoja korkea-asteella. 

Lapin ammatillinen koulutuskeskus REDU

Lapin koulutuskeskus REDUn Kittilän toimintayksikössä eli Levi-institutissa järjestetään mm hotelli- ja ravintola-alan  (vastaanottovirkailija, kokki, tarjoilija), matkailualan (matkailupalveluiden tuottaja), sosiaali- ja terveysalan  (lähihoitaja) ammatillista koulutusta sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). 

Levi Snow Sport Academy 

Levi Snow Sport Academy käsittää kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa; huippu-urheilun ja monitaitolinjan lisäksi on tullut vapaalaskuun painottuva FreeRide –koulutus. 

Luovi

Kittilän Luovissa järjestetään ammatilliseen koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään (TELMA) valmentavaa koulutusta.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Koulupsykologi

Koulupsykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

Koulukuraattorin palvelut

Perusopetuksessa lapsi/nuori voi saada tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Koulukuraattorit tekevät ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen työtä tehtävänään tukea lapsia erilaisissa opetukseen, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa.

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyöntekijä on kiinteä osa koulun viikoittaista arkea. Arjessa koulunuorisotyöntekijä on helposti lähestyttävä luotettava aikuinen, joka on aidosti läsnä ja nuorten tukena sekä valmiina auttamaan heitä, vaikka vain kuuntelijana kaikenlaisissa pienen pienissä ja suuren suurissa asioissa.

Opintopolku 

Opintopolun kautta voit suunnitella omia opintoja ja hakea koulutuksiin. Sivuilta saat tietoa hakuajoista ja muista hakuihin liittyvistä aikatauluista.