Opiskelu nuorille

Perusopetus

Perusopetus tulee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisätietoja kouluista löytyy myös täältä Peda.netistä

Erityisopetus ja oppimisen tuki

Oppimista tuetaan ala- ja yläkoululla tukiopetuksen ja osa-aikaisen tai kokoaikaisen erityisopetuksen keinoin.

Lukio

Lukio on vireä ja yhteisöllinen koulu, joka tarjoaa hyvät eväät elämälle ja vankan pohjan jatkaa opintoja korkea-asteella. 

Lapin ammatillinen koulutuskeskus REDU

Lapin koulutuskeskus REDUn Kittilän toimintayksikössä eli Levi-institutissa järjestetään mm hotelli- ja ravintola-alan  (vastaanottovirkailija, kokki, tarjoilija), matkailualan (matkailupalveluiden tuottaja), sosiaali- ja terveysalan  (lähihoitaja) ammatillista koulutusta sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). 

Levi Snow Sport Academy 

Levi Snow Sport Academy käsittää kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa; huippu-urheilun ja monitaitolinjan lisäksi on tullut vapaalaskuun painottuva FreeRide –koulutus. 

Luovi

Kittilän Luovissa järjestetään tutkintokoulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA-koulutusta.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Koulupsykologi

Koulupsykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

Koulukuraattorin palvelut

Perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta saa opiskeluhuollon kuraattorilta. Kuraattori tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyöntekijä on kiinteä osa koulun viikoittaista arkea. Arjessa koulunuorisotyöntekijä on helposti lähestyttävä luotettava aikuinen, joka on aidosti läsnä ja nuorten tukena sekä valmiina auttamaan heitä, vaikka vain kuuntelijana kaikenlaisissa pienen pienissä ja suuren suurissa asioissa.

Opintopolku 

Opintopolun kautta voit suunnitella omia opintoja ja hakea koulutuksiin. Sivuilta saat tietoa hakuajoista ja muista hakuihin liittyvistä aikatauluista.