Talous

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut on koottu kunnan sivujen Lapsiperheet -kohdevalikkoon, jonka yksi osa tämä sivu on. Kittilän perhekeskuksen nuorten ja lapsiperheiden Pyydä apua –napin kautta voit pyytää apua tai kysyä neuvoa omaan tai läheiseen tilanteeseen liittyen: Pyydä apua palveluTarina-auttamisen vanhempien Enjaksa.fi palvelusta löydät paljon videoita eri aiheista ja nuorten omasta palvelusta Normaali.fi löydät nuorille suunnatut videot eri aiheista, mm.  nuorten raha-asioiden videotApua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. 

 

Tukea taloushuoliin

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta auttaa sinua niin pienten kuin suurten talouskysymysten kanssa. Yhteyttä voi ottaa vaikka ei olisi velkaa tai sitä on vähän. Talous ja velkaneuvonnasta saa maksutta neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen sekä apua velkoihin liittyvissä kysymyksissä ja ylivelkaantumisessa. Voit saa­da oi­keus­a­pu­toi­mis­tos­ta pal­ve­lua sähköisestä asioinnista, pu­he­li­mit­se soittamalla tai chatistä ni­met­tö­mäs­ti ta­lous- ja vel­ka­neu­vo­jan kans­sa. Voit ottaa yhteyttä ja pyytää tapaamisaikaa Kittilän toimipaikkaan (joka kuun toinen keskiviikko (Valtatie 60) soittamalla numeroon 029 56 61567 tai sähköpostilla lappi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi. 

Talousneuvola

Kaikille avoin, maksuton ja luottamuksellinen talousneuvolatoiminta alkaa Lapin hyvinvointialueella keskiviikkona 17.1.2024. Talousneuvolassa ratkotaan pieniä ja suuria talouskysymyksiä yhdessä ammattilaisen ja asiakkaan kanssa. Jos omat tai perheen talousasiat mietityttävät, ole rohkeasti yhteydessä! Voit asioida Talousneuvolassa: Puhelimitse 040 684 9992. Lähettämällä yhteydenottopyynnön sähköpostitse talousneuvola@lapha.fi. Paikan päällä Rovaniemellä. Talousneuvola auki joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 14-16 kauppakeskus Rinteenkulmassa Ohjaamon tiloissa, Koskikatu 25, 2. krs.

KELAn Lapsiperheiden palvelut

Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla, raskaus ja vauva-ajasta siihen kun lapsi täyttää 17 vuotta. Kela turvaa perheiden arkea ja lapsen hyvinvointia eri tavoin esim. lapsen sairastuessa ja erotilanteissa.  Pienituloisella perheellä on mahdollista saada Kelan myöntämää asumistukea asumismenojen pienentämiseksi. Kittilässä on maksettu vuodesta 2010 lähtien lasten kotihoidon kuntalisää, sekä lasten yksityiseen hoitoon että lasten kotihoidon tukeen.  Kuntalisä maksetaan lakisääteisen kotihoidon tuen yhteydessä ilman erillistä hakemusta.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä

Kittilän kunta maksaa läkisääteistä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea. Niiden lisäksi kunta maksaa kotihoidon tuen kuntalisää, ja se maksetaan lakisääteisen kotihoidon tuen yhteydessä ilman erillistä hakemusta. Kuntalisä on 1.3.2024 alkaen 300 euroa / perheen 1. lapsi. Lakisääteiseen sisarusosaan kuntalisä on 70 euroa / perheen seuraavat alle kouluikäiset lapset.

Kelan toimeentulotuki 

Jos talouden tilanne on todella tiukka, on mahdollista hakea myös Kelan toimeentulotukea, niissä tilanteissa kun henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisin menoihin. Kelan sivuilta löytyy laskuri jolla voit arvioida, onko sinulla tai perheelläsi oikeus toimeentulotukeen. Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta viimeistään 7 arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan. Tämä edellyttää, että olet toimittanut Kelaan kaikki tarvittavat tiedot hakemuksesi käsittelyä varten. Näet hakemuksesi tilanteen verkosta OmaKelasta. Perustoimeentulotuki maksetaan tilillesi kuukauden 1. pankkipäivänä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, tuki maksetaan, kun hakemuksesi on käsitelty. Sen jälkeen maksu on pankkitililläsi 2 pankkipäivän kuluessa.

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki kunnan sosiaalitoimesta

Jos sinulla on erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea Kelalta (=saat kielteisen toimeentulotukipäätöksen), voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta. Niissä tapauksissa hae ensin päätös perustoimeentulotuesta Kelasta. Ilmoita samassa hakemuksessa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela siirtää pyynnöstäsi hakemuksen kuntaan.

Kittilän seurakunnan ruoka-apu

Ruoka-apua jaetaan tiistaina klo 10 Kittilässä Serkussa (Valtatie 26). Ruokakassien sisältö on pääasiassa Kittilän alueen kauppojen hävikkiruokaa. Ruoka-apua on jakamassa seurakunnan työntekijät ja eri vapaaehtoiset.

 

Oppaita, sivustoja ja artuíkkeleita

Vauvaa odottaville ja vauvaperheille suunnattu opas 

Opas auttaa miettimään perheen tilannetta ja tunnistamaan mahdollisia muutoksen tarpeita. Opas antaa myös käytännön vinkkejä raha-asioiden hyvään hallintaan vauva-arjessa. Vauvan tulon myötä perheen arki, rytmi ja elämäntavat usein muovautuvat uudelleen ja perheen raha-asiat muuttuvat. Käytännön asioiden suunnittelu on yksi tapa valmistautua uuteen elämävaiheeseen ja perhe-elämään. Raha koskettaa meitä kaikkia tulotasosta riippumatta.

Mielenterveystalon rahaongelmien omahoito-ohjelma

Tuntuuko sinusta, että raha-asiat valtaavat mielen ja aiheuttavat ahdistusta? Ovatko laskupinot kasautuneet? Siirrätkö asiaan tarttumista? Jos kaipaat muutosta tilanteeseen, voi rahaongelmien omahoito-ohjelmasta olla sinulle hyötyä.

Martat / Omat rahat

Marttakoulun Omat rahat -sivustolta löydät arvokasta tietoa ja uusia ajatuksia oman talouden hoitoon.

Takuusäätiö / Hallitse rahojasi

Täältä löydät hyödyllistä tietoa arjen rahankäytöstä, fiksuista kulutusvalinnoista ja säästämisen aloittamisesta.  Saat myös työkaluja ja vinkkejä budjetointiin, kohtuulliseen kuluttamiseen ja siihen, miten kuluttaminen vaikuttaa ympäristöön.

Talouden oma-apu sivusto

Ar­jen va­lin­nat vai­kut­ta­vat ta­lou­teen. Vel­kaan­tu­mi­nen voi ta­pah­tua pik­ku­hil­jaa, jos me­not ovat tu­lo­ja suu­rem­mat. Taloudellinen tilanne voi huonontua myös äkillisesti esimerkiksi, sairastumisen, työttömyyden, eron tai yritystoiminnan päättymisen seurauksena. Velkaantumisen taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä. Tutustu oman talouden työkaluihin, jotka auttavat sinua eteenpäin. Ratkaisu voi syntyä monen eri asian yhteisvaikutuksesta.

Ulosottolaitoksen Tietoa velalliselle sivusto ja Apua velkaongelmiin sivusto

Vel­kaon­gel­miin tu­lee puut­tua heti, jot­ta on­gel­mat ei­vät pää­se ka­sau­tu­maan.

 

Avainsanat