Sosiaaliasiamies

Kittilän kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä.

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos
- haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon asiakkaana.
- haluat neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.  
- haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.  
- olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin. 
- olet tyytymätön sosiaalihuollon työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.  
- et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon päätöksiä tai sopimuksia. 

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §)

  • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
  • Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
  • Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
  • Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.  
  • Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Neuvonta ti klo 12-15 ja ke-to klo 10-13, puh. 050 341 5244  
Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.
Sosiaaliasiamiehet
Sointula, Maija-Kaisa
Heino, Jarno

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja): sosiaaliasiamies@merikratos.fi
Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.