Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

1.8.2021 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Perittävä enimmäismaksu on edelleen 288,- euroa kuukaudessa ja alin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia eli 115,- euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Esimerkki 1.8.2021 alkaen
Perheessä isä, äiti sekä 2 alaikäistä lasta; perheen tulot ovat yhteensä 5010 €/kk.
Varhaiskasvatusmaksu: 5010 € - 4099 € = 911 € x 10,7% = 97 €/kk
Nuorimman lapsen kuukausimaksu on 97 €/kk, toisen lapsen maksu on (40%) 39 €/kk.

Lisätietoa uusista maksuista, tulorajoista sekä asiakasmaksujen määräämiseen tarvittavista liitteistä löydät Tiedostot kohdasta.

Ota yhteyttä