Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2022 alkaen

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla

Ota yhteyttä
Palveluohjaaja Koulutoimi
Titteli
Palveluohjaaja
Puhelinnumero
Fyysinen osoite
Valtatie 15, 99100 Kittilä