1-6 vuotiaat

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut on koottu kunnan sivujen Lapsiperheet -kohdevalikkoon, jonka yksi osa tämä sivu on. Kittilän perhekeskuksen nuorten ja lapsiperheiden Pyydä apua –napin kautta voit pyytää apua tai kysyä neuvoa omaan tai läheiseen tilanteeseen liittyen: Pyydä apua palveluTarina-auttamisen vanhempien Enjaksa.fi palvelusta löydät paljon videoita mm. aiheista leikki, uni, vuorovaikutus, lapsi ei tottele, tunnetaidot, oma aika lapsiperheessä sekä muista aiheista. Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. 

 

Kunnan palvelut

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa eli lapsen päivähoidossa lasten kasvatus ja opetus suunnitellaan lapsikohtaisesti ja persoonalliset ominaisuudet huomioiden sekä huomioiden vanhempien asiantuntijuus lapsensa kasvattajina. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan vinkit varhaiskasvatuksen aloittamiseen.

Esiopetus

Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. 

Varhaiserityiskasvatus

Apuna silloin, kun lapsi tarvitsee lisätukea kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen. 

 

Hyvinvointialueen palvlelut

Lastenneuvola

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Lapsen ja perheen terveystapaamisiin sisältyvät seulontatutkimukset, rokottaminen, ohjaus, tuki ja neuvonta.

Terveyskeskus ja päivystys 

Päivystys toimii Kittilässä arkisin. Lisäksi iltaisin, viikonloppuisin sekä arkipyhinä Kittilä toimii ilta- ja viikonloppuvarallaolorenkaassa Kolarin ja Muonio-Enontekiön kanssa, jossa vastaanotto Kittilässä joka kolmas vuorokausi. Yöpäivystys toimii Lapin keskussairaalassa. Kun hoidon tarve ei ole kiireellinen, varataan aika lääkärille tai sairaanhoitajalle. Terveyskeskuksesta löytyvät kaikille yhteiset terveyspalvelut, kuten myös laboratorio ja röntgen 

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Suun terveydenhuollon palveluita ovat esimerkiksi hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut.  Arkipäivinä ajan kiireelliseen hammashoitoon saa hammashoitolan numerosta sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin kuntien kiireellisten tapausten hammaslääkäripäivystyksestä.

 

Koulukuraattorin palvelut

Esiopetuksessa lapsi voi saada tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Koulukuraattorit tekevät ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen työtä tehtävänään tukea lapsia erilaisissa opetukseen, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa.

Puheterapia

Lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluvat puheen, äänen, kielen ja kommunikaation häiriöiden tutkimus, kuntoutus ja ennaltaehkäisy sekä syömisen ja nielemisen toimintojen arviointi ja ohjaus.

Toimintaterapia

Uusien taitojen tai toimintatapojen harjoittelu, ympäristön tai toiminnan muokkaaminen, toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa lyhyet toimintaterapiajaksot perehdyttäen myös asiakkaan lähipiirin tukemaan, silloin kun sairaus, vamma, kehitysviive tai toimintakyvyn alentuminen muusta syystä hankaloittaa toimintaa. 

Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan lapsen motorista kehitystä, liikkumista ja toimintakykyä. Toimintamuotoina lääkärin lähetteellä annettavat hoidot, lapsen ja vanhempien ohjaus ja neuvonta, apuvälinepalvelut sekä kuntoutus ja asiantuntijakonsultaatiot. 

LSHP: Lastensairaudet

Tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen: lastentautien poliklinikka, lastenneurologian poliklinikka, lastenkirurgian poliklinikka, lastentautien osasto ja lastentautien puhelinpäivystys.

LSHP: Lasten- ja nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköissä toteutetaan sekä osasto- että avohoitotyötä. Lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluohjaus ja neuvonta maanantai, keskiviikko ja perjantai, klo 9.00 - 11.00 p. 040 635 9119. Koordinoiva sairaanhoitaja vastaa lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluohjauksesta. Numero on tarkoitettu kaikkien kansalaisten käyttöön sekä kuntien toimijoiden ja viranomaisten käyttöön.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluita saa tukea perheen arjen käytännön järjestelyihin, arjessa jaksamiseen, haasteisiin lasten kasvatuksessa, taloudellisiin vaikeuksiin tai päihteiden käyttöön. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden ympäri vuorokauden numerosta 040 7266 965.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelua on lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen sijaishuolto ja jälkihuolto.

 

Järjestöjen tuki

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n palveluista saat apua mm. vanhemmuuteen, väkivallasta selviämiseen, eroon lapsiperheessä ja kriiseihin. Vauva- ja pikkulapsiperheiden avopalvelusta saa apua ja tukea raskauteen, vanhemmuuteen sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa esim. neuvontaa vauvan unipulmiin sekä lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi erilaisia vertaisryhmiä ja apua on saatavilla myös verkossa.

Väestöliiton Perhepulmasta saa apua ja tukea lapsiperheille maksutta, nopeasti ja nimettömästi. Chat- ja puhelinneuvontaa vanhemmuuteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

  • Perhepulmapuhelin alle kouluikäisten lasten vanhemmille takaisinsoittoperiaatteella. Numeroon jätetään soittopyyntö joko tekstiviestinä tai ääniviestinä numeroon 040 668 4101 ja kerro, mihin aikaan voimme soittaa sinulle takaisin sopiaksemme keskustelulle sopivan ajankohdan.
  • Perhepulma ajanvarauschat alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Voit varata sinulle parhaiten sopivan ajan chat-keskusteluun asiantuntijan kanssa. Voit tulla juttelemaan yksin tai kumppanisi kanssa.
  • Perhepulma – kysy asiantuntijalta-palstalla asiantuntijamme vastaavat pienten lasten vanhempien ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin. Voit kysyä mieltä askarruttavaa asiaa nimimerkin turvin sekä lukea samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien kysymyksiä vastauksineen. 

 

Oppaita, sivustoja ja artuíkkeleita

Valtakunnallisen omaperhe.fi sivustolta löytyy monipuolisesti tietoa osioista lapsi 1-6

Terveyskylän Lastentalo on erikoissairaanhoidon palvelu, jossa on tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. Lapset voivat tutustua sairaalaklovnien seikkailuihin sekä kurkistaa, keitä sairaalassa on töissä.​

Lasten mielenterveystalosta löytyy tietoa ja omahoito-ohjelmia, jotka on suunnattu lasten vanhemmille ja läheisille. 

Mielenterveystalon raskaus- ja vauva-ajan mielen hyvinvoinnin omahoito-ohjelma

Mieli ry:n vanhemmille ja kasvattajille suunnatussa Mielivartti-videosarjassa eri-ikäisten lasten vanhemmat saavat vinkkejä mielen hyvinvointiin arjessa. Omat videot: Odotusaika, Vauva-aika, Leikki-ikä, Esikoulu-ikä ja Alakoulu-ikä

Hyväkysymys.fi sivuston perheosiosta löytyy artikkeleja, palveluita, keskusteluryhmiä, chattejä jne.

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Neuvokas perhe  tarjoaa vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Kun syöminen, liikkuminen ja leporuutuaika, arki ja vanhemmuus  tai lapsen keho pohdituttaa, on Neuvokas perhe apunanne. 

Suomenladun sivuille on koottu ideoita ja toimintamalleja koko perheen yhteiseen ulkoiluun.

Selkäkanavan artikkelista löytyy kuvalliset ohjeet jumppaliikkeisiin lastenvaunujen kanssa

Ylen artikkelista löytyy kuvalliset ohjeet jumppaliikkeisiin joita voi tehdä leikkipuistossa

Kaksplus artikkelista löytyy kuvalliset ohjeet jumppaliikkeisiin joita voi tehdä vauvan kanssa yhdessä ja vauva painona.

Kiintymysvanhemmuusperhe ry:n artikkeli Pienesti pienten unikouluista

 

Vertaistuki ja kohtaamispaikat

Maanantaisin MLL:n perhekahvila parillisilla viikoilla klo 10-13 urheiluhallilla ja Seurakunnan perhekahvila  parittomilla viikoilla klo 10-13  Serkussa. Touhutreffit Sirkassa päiväkoti Mäntymajan salissa klo 16-18

Torstaisin klo 14-16 Touhutreffit Sirkassa Päiväkoti Mäntymajan salissa. 

Perjantaisin klo 10.30 Satu- ja loruhetki lapsiperheille kirjastolla. Pienen ohjatun tuokion jälkeen vapaata yhdessäoloa, kohtauspaikka vauvoille, taaperoille ja vanhemmille. 

Kohtaamispaikkatoiminnan tarkemmat tiedot löydät näiltä sivuilta ja kohtaamispaikkatoiminnan Whastapp-ryhmästä. Pääset mukaan ryhmään pyytämällä kutsulinkin perhekeskuskoordinaattori Ritva Heliniltä puh. 040-635 3176

Ryhmäneuvoloissa luodaan myös pienten vauvojen vanhemmille omia wa-ryhmiä. Niihin mukaan pääsemisestä kannattaa kysellä saman ikäisten vauvojen vanhemmilta tai perhetyöntekijöiltä.