Kittilän kunnanhallituksen päätökset 23.11.2021

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 24.11.2021, Kittilän kunta


Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 23.11.2021 kokouksessaan:

 • esittää valittavaksi Levin Matkailu Oy:n hallitukseen jä­se­net ja varajäsenet sekä antaa tarvittavan omistajaohjauksen yh­tiö­ko­kous­edus­ta­jal­le. Varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi valittiin Timo Kurula, varalle Reijo Paasirova ja hallituksen jäsenehdokkaaksi Raija Palosaari. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.
   
 • jatkaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran ha­ku­ai­kaa 13.12.2021 klo 15 saakka. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
   
 • hyväksyä rakennus- ja ympäristölautakunnan esi­tyk­sen, että Kittilän kunta hakee avustusta tunturialueiden ympäristönhoitoon sekä vesistökunnostuksiin ja vesien tilan edistämiseen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
   
 • merkitä tiedoksi ja hyväksyä Raili Sirkan irtisanoutumisen kir­jas­to­toi­men­joh­ta­jan virasta 1.1.2022 alkaen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
   
 • että Kittilän kunta toimii päähakijana hankkeessa, jossa tavoitteena on tuottaa Tunturi-Lapin kuntien yhteinen kestävän liikkumisen strategia. Strategian tekemiseen haetaan liikkumisen ohjauksen valtionavustusta Traficomilta. Strategiatyöhön tarvittava omarahoitusosuus 5 000 € varataan vuoden 2022 talousarviossa.
   
 • esittää Leader Tunturi-Lappi ry:n syyskokoukseen hallituksen jäsenet erovuoroisten ti­lal­le ja heille varajäsenet sekä antaa tarvittavat toimintaohjeet. Valittiin Pekka Rajala yhtiökokousedustajaksi ja hallituksen jäsenehdokkaaksi Raija Palosaari. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
   
 • Kittilän kunnan vpl, shl, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan kuljetuksista sekä kuljetuksista terveyskeskuksesta Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja Lapin keskussairaalaan ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022. Esitys hyväksyttiin ja pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Lisäksi Kunnanjohtaja Antti Jämsén esitteli kunnanjohtajan talousarvioesityksen olennaisimmat kohdat ja hallintojohtaja Sanna Ylinampa sekä controller Tuija Lång esittelivät toimialueidensa talousarvioesitykset. Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari kertoi talousarvion tavoitteista henkilöstöasioihin liittyen. Vs. perusturvajohtaja Tiina Huilaja ja vs. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuo esittelivät toimialueidensa talousarvioesitykset.

Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa perjantaina 3.12.2021 klo 9.30.

Myös muut listalla olleet asiat, joita ei käsitelty tässä kokouksessa, siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 

Tarkemmat tiedot kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat: http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi