Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 10.5.2022 päätöstiedote

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 11.5.2022, Kittilän kunta

 

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat

1. Henkilöstöasiat

Seuraaviin henkilöstöä koskeviin asioihin tulee kannanotto hen­ki­lös­tö­pääl­li­köl­tä ennen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä:

- Henkilöstölinjaukset, jotka koskevat koko henkilöstöä tai yksittäistä toi­mi­alaa tai tulosaluetta silloin kun niillä saattaa olla vaikutusta mui­hin­kin toimialoihin ja tulosyksiköihin (yhdenvertaisuuden periaate)

- Palkkauksen muutosta koskevat päätökset

2. Kestävä kuntatalous verkostohankkeen yhteyshenkilön (Kun­ta­liit­to / FCG) esitys ja keskustelu kunnan taloudesta to 12.5. klo 13-16 val­tuus­to­sa­lis­sa. Tilaisuus palvelee myös vuoden 2023 talousarvion laa­din­taa.

3. Kuntastrategian jalkauttamistilaisuus valtuutetuille, varavaltuutetulla, lautakunnan jäsenille, johtoryhmälle ja tulosaluejohtajille ke 8.6. klo 9-12 valtuustosalissa.

4. Leader Tunturi-Lappi ry:n kevätkokousedustajana kokoukseen osallistuu Akseli Erkkilä ja varalla Pirjo Junttila-Vitikka 19.5.2022 klo 18 Muoniossa.

2. Talouden toteutuma 1-3/2022

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion toteutuman ajal­ta 1.1.-31.3.2022 ja saattoi sen edelleen tiedoksi kun­nan­val­tuus­tol­le.

3. Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset syyskaudella 2022

Valtuuston kokoukset (maanantaisin klo 14)
22.8.
19.9.

14.11. (verot)
12.12. (talousarvio)

Kunnanhallituksen kokoukset (tiistaisin klo 12)
16.8.
30.8.

13.9.
27.9.
11.10.
25.10.
8.11. (verot)
22.11.
7.12. (talousarvio)
20.12. (vara)

4. Kunnanhallitus hyväksyi:

  • Kelontekemän kyläyhdistys ry:n avustusanomuksen defibrillaattorin elektrodien ja akun uusimista varten
  • Hallintojohtajan ja teknisen johtajan kokonaispalkka on 6200 e kuukaudessa 1.6.2022 lukien
  • Lausunnon KG Finland Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Silaskaira17
  • Päällystystöiden hankinnan 2022 sekä optiot 2023-2024 Peab Industri Oy:ltä hin­taan 269 347,50 €. Suomi on yhdessä monen EU maan kanssa boikotoimassa Venäjän öljytuotteita. Suositus on, että öljytuotteiden boikotti koskee asfaltin tekemisessä käytettävää bitumia niiltä osin kuin se on tuotu Suomeen Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Kittilän kunta suosittelee samaa käytäntöä Kittilässä tehtäviin asfalttitöihin.
  • Aholanperän kaava-alueen katujen saneerauksen vaiheen II Napapiirin Kuljetus Oy;n korjattuun urakkahintaan 404 108 €. Kittilän kunta toteuttaa kohteen asfaltointi- ja profilointityöt omassa asfalttiurakassaan.
  • Ulkoilureitti Immelin ihailun (5E2) /reittimuutoksen ja aidan
  • Rikinänmukan peruskorjauksen Na­pa­pii­rin Kuljetus Oy:ltä, josta Kittilän kun­nan urakkahintaosuus on 577.429 €.

Rakkavaaran ja Hissitien peruskorjaus

Kittilän kunnanhallitus päätti valita kokouksessaan 10.5. Rak­ka­vaa­ran­tien ja Hissitien pe­rus­kor­jauksen ura­koit­si­jak­si hal­vim­man yksikköhintaisen kokonaistarjouksen tehneen Napapiirin Kul­je­tus Oy:n, josta Kittilän kun­nan korjattu urakkahintaosuus on 1.064.152 €. Kittilän kunta toteuttaa kohteen as­fal­toin­ti- ja se­koi­tus­jyr­sin­tätyöt omassa asfalttiurakassaan.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi Tarmo Salosen esittämän ja Pekka Rajalan kannattaman seuraavan esityksen: Suomi on yhdessä monen EU maan kanssa boikotoimassa Venäjän öljytuotteita. Suositus on, että öljytuotteiden boikotti koskee asfaltin tekemisessä käytettävää bitumia niiltä osin kuin se on tuotu Suomeen Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Kittilän kunta suosittelee samaa käytäntöä

Ota yhteyttä