Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 24.5.2022 päätöstiedote

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 25.5.2022, Kittilän kunta

 

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan selostuksen seuraavista asiois­ta:

 • Osallistuminen Hanselin Leasingpalvelut 2023-2024 –hankinnan kil­pai­lu­tuk­seen
 • Strategian jalkauttaminen –tilaisuus valtuutetuille, johtoryhmälle ja tu­los­alue­joh­ta­jil­le ke 8.6. klo 9-12 valtuustosalissa
 • Terveiset kunnallisjohdon seminaarista 18.-19.5.
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishankkeen oh­jaus­ryh­män jäsenen on Saana Veltheim
 • Levi Magicin asia tuodaan seuraavaan kunnanhallitukseen.

 

Kunnanhallitus hyväksyi

 • kunnan ja Kelan yhteispalvelusopimuksen Kittilän kunta pe­rus­taa yhteispalvelupisteen kunnantalon aulaan 1.1.2023
 • Tiera -verkkokauppapuitesopimukseen pe­rus­tu­van 103 868,30 €:n tarjouksen.

Kunta hankkii langattoman lähiverkon laitteet kahdennetulla wlan-kont­rol­li­lait­teel­la ja 120 kpl tukiasemamäärällä kolmen vuoden yl­lä­pi­dol­la oheismateriaalissa olevan tarjouksen mukaan hintaan 103 868,30 €.

Käyttöönottoon käytetään tarvittaessa Atean asiantuntijapalvelua 2 htp Tiera-sopimushintaan 1190 €/htp. Verkon ylläpidon jatkossa hoi­taa kunnan it-tuki.

 

Kunnanhallitus päätti

 • Kittilä kunta kehittää lapsiystävällisyyttä osana kuntastrategian to­teut­ta­mis­ta. Kunta ei osallistu jatkossa Unicefin Lap­si­ys­tä­väl­li­nen kunta-hankkeeseen
 • julistaa työpajakoordinaattorin toimen avoimeksi
 • Lapin jätehuolto kuntayhtymän hallituksen jäseneksi Markku Mäkitalo ja varajäseneksi Oula Vuolli
 • esittää kunnanjohtaja Jari Rantapelkosta House of Lapland Oy:n yhtiökokousedustajaksi ja hallituksen jäseneksi

 

Kunnanhallitus vahvisti kirjastotoimenjohtajan virkavaalin. Kirjastotoimenjohtaja Noora Lintukangas ottaa viran vastaan 1.6.2022.

Ota yhteyttä