Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 7.6.2022 päätöstiedote

Tiedote 8.6.2022, Kittilän kunta

 1. Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat 
 • Kuntamarkkinat 14.-15.9.2022
 • Kunnanjohtajan kehitys- ja tavoitekeskustelu 24.5.2022 kun­nan­hal­li­tuk­sen puheenjohtajiston kanssa
 • Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja –koulutustarve, keskustelu
 • Kuntastrategian jalkauttamistilaisuus valtuutetuille, johtoryhmälle ja tu­los­alue­joh­ta­jil­le valtuustosalissa 8.6 klo 9-12

 

 1. Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajana on 15.6.2022 ylimääräisessä yhtymäkokouksessa Marita Toivanen ja varaedustajana Paula Nevalainen ja 28.6.2022 yhtymäkokoukseen yhtymäkokousedustajana Paula Nevalainen ja varaedustajana Pirkko Jauhojärvi. 

 

 1. Kunnan edustajana vuoden 2022 kutsunnoissa on valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen ja hänen varallaan kun­nan­joh­ta­ja Jari Rantapelkonen. Kutsuntalautakunnan jäsenenä on projektipäällikkö Sanna Kuu­se­la ja varahenkilönä sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoki. Kutsuntalääkärinä on terveyskeskuslääkäri Kim Mänttäri ja varalla ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri Minna Hirvimies.

 

 1. Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategia – hankintaan Sweco Finland Oy:ltä kokonaishintaan 69 270 euroa (ALV 0 %).

 

 1. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi lähikoulusopimuksen Muonion kunnan kanssa Raattamassa asuvien peruskoulun 5.-6.-luokkalaisten sekä yläkoululaisten osalta

 

 1. Kunnanhallitus hyväksyi Kittilän kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan ja esittää sen tiedoksi valtuustolle.

 

 1. Sosiaali- ja terveystoimen toimistovirkailijan virka muutettiin palvelusihteerin toimeksi ja henkilökohtaisen ohjaajan toimi lastenhoitajan toimeksi

 

 1. Rauhalan, Kätkätunturin, Kellostapulin, Katajavaaran ja Aakenustunturin ulkoilureitit asetettiin nähtäviksi ulkoilulain 4 §:n mukaisesti. Reittisuunnitelmien nähtävillä olosta ilmoitetaan erik­seen asianosaisena oleville maanomistajille ja pyydetään pa­lis­kun­nan lausunto.

 

 1. Kittilän skeittiparkin hankintatilanne merkittiin tiedoksi. Tekninen toimi saattaa nuorison tietoon asian käsittelyvaiheen.
Ota yhteyttä