Kiinteistönomistajien ja kunnan yhteinen vastuu katujen puhtaanapidosta

Kuva
Levin ilmakuva vuodelta 2016. Kuva: Kittilän kunta / Ilmakuva Vallas

Tiedote 4.4.2023, Kittilän kunta
 

Keskusta- ja katualueiden siisteys on alueemme yhteinen asia ja etu. Kunta voi lain mukaan antaa mm. puhtaanapidosta erityisiä määräyksiä kiinteistönomistajille, toistaiseksi siihen ei ole nähty tarvetta, sillä omaehtoisen puhtaanapidon toivotaan olevan alueen toimijoille tärkeää. Asiakasviihtyvyyden vuoksi toivomme vahvasti, että kiinteistöjen omistajat kantavat omalta osaltaan vastuun ympäristön puhtaudesta. Asiakkaita on myös hyvä kannustaa positiivisesti Levin matkailualueen roskattomuuteen ja antaa heille mahdollisuus omalta osaltaan huolehtia alueen siisteydestä.

 

Kiinteistönomistaja - huolehdithan roskien poistosta kiinteistösi ympäriltä, myös katualueelta kiinteistösi kohdalla

Lain mukaan Levin ydinkeskustassa katualueiden puhtaanapito kuuluu kiinteistönomistajille niinsanotun keskilinjaperiaatteen mukaisesti:

  • Kunkin kiinteistön omistajan tulee pitää katualue puhtaana kiinteistönsä kohdalta kadun keskilinjaan asti.

Tämä koskee sekä ajoradallisia katuja että kävelykatuja.

  • Niiltä osin kun tontti ei rajoitu katuun, tulee kiinteistönomistajan pitää tontin ympäriltä kolmen metrin etäisyydeltä alue puhtaana.
  • Kiinteistönomistajan tulee huolehtia että se kiinteistönhuoltoyhtiö, joka kiinteistöä huoltaa, hoitaa roskien siivouksen asianmukaisesti.

 

 

Mitä kunta tekee - huollamme yleisiä alueita ja tyhjennämme kadunvarsiroskiksia

Asemakaavan mukaisten puistojen ja puistometsien hoito kuuluu kunnalle mikäli ne on lunastettu kunnan omistukseen. Muussa tapauksessa kiinteistöjen omistaja vastaa myös omista puisto- ja metsäalueidensa puhtaanapidosta.

Kittilän kunnan vastuulla on tyhjentää roskikset ja irtoroskat Levin ydinkeskustassa talvikaudella seuraavilta alueilta: Levintori, Kappeliaukio ja Vesitori (Keskuskujan alkupään aukio).

Lisäksi kunta huoltaa Levin kadunvarsiroskikset, joita on Levin ydinkeskustassa noin 30 kpl ja kauempana kävelyteiden varsilla lisää. Leville on asennettu kunnan huoltamina toistakymmentä roskista koirien jätöksille sekä automaatteja, joista saa roskapusseja koirien jätöksiä varten. Levin ydinkeskustasta on jouduttu poistamaan muutama roska-astia väärinkäytösten vuoksi, kun roska-astioihin ilmestyi kotitalousjätettä. Lisäksi talvikaudeksi on asennettu roskiksia Immeljärven jäälle hiihtäjien ja retkeilijöiden käyttöön.

Levin ydinkeskustaa siivotaan keväisin kunnan toimesta lumien sulamisen jälkeen. Siivous koskee lähinnä yleisiä alueita. Kunta osaltaan pyrkii talvikunnossapitotöiden ohjauksella pitämään ympäristön puhtaana mm. Levin ydinkeskustan alueelta aurausvallien ja lumikasojen poisajamisella lumenkaatopaikalle. Lumenkaatopaikalla järjestetään siivoustalkoot lumien sulettua. Siivouksessa on viime vuosina ollut apuna Kittilän Moottorikerho Oy. Vuosittain Levin keskustasta lumen matkassa lumenkaatopaikalle kulkeutuva roskan määrä on hyvinkin mittava.

Ulkoilureittien varrelta kertään kesäisin muiden kunnostustöiden ohella näköetäisyydeltä irtoroskat. Ruskasesonkina sekä loppukeväästä, kun lumet ovat sulaneet ajoradoilta, poistetaan irtoava roska-aines kunnan suorittamien koneellisten katuharjaustöiden yhteydessä.

 

Lisätietoja:
Otto Suopajärvi, tiemestari, Kittilän kunta, puhelin 0400 862 532, otto.suopajarvi@kittila.fi

Tietoa roskaamiskiellosta kunnan sivuilla: https://kittila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kierratys-ja-jatehuolto/roskaamiskielto

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050547  

Rakennetun ympäristön laatukäsikirja: Kunnossa- ja puhtaanapitolaki

http://www.kideve.fi/rylk/lait-ja-maaraykset/kunnossa-ja-puhtaanapitolaki/  

Linkki Lapecon roskiksiin: InfoGIS Lapeco

Kartat, Kunnan huoltamat roska-astiat Kittilässä Levillä: https://kittila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kierratys-ja-jatehuolto/kiinteistonomistajien-ja-kunnan-yhteinen-vastuu