Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 28.2.2023 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote 2.3.2023, Kittilän kunta
 

Kittilän kunnanhallitus päätti:

  • hyväksyä esityksen valtuustoaloitteeseen Hirvenpyynti ja nk. vierasluvat/vieraspyytäjät. Kunnanhallitus nimesi kunnanhallituksen edustajiksi Kai Jussilan, Jussi Mäkitalon ja Marita Toivasen sekä virkamiesedustajaksi kunnanjohtaja Timo Kurulan Kittilän kunnan isännöimään neuvottelutilaisuuteen aiheesta.
  • asettaa vuoden 2023 eduskuntavaaleja var­ten äänestysalueiden 001 Pohjoinen I, 004 Eteläinen II, 006 Län­ti­nen ja 007 Kirkonkylän vaalilautakunnat.
  • että kunnanjohtaja Timo Kurulalle hankitaan luot­to­kort­ti Pohjolan Osuuspankin kautta.
  • perustaa henkilöstöasiantuntijan toistaiseksi voimassa olevan teh­tä­vän 1.4.2023 alkaen tai heti sopivan henkilön rekrytoinnin jälkeen ja avata ko. tehtävän julkiseen hakuun ehtoineen. Haastattelun suorittavat kunnanjohtaja, controller ja hal­lin­to­joh­ta­ja sekä kunnanhallituksen edustajina Saana Veltheim, Jouko Nikkinen, Tarmo Salonen ja Esa Ylläsjärvi.
  • valtuuttaa sivistystoimenjohtajan kilpailuttamaan esi- ja pe­rus­ope­tuk­sen sekä lukion oppikirjahankinnat siten, että Hanselin pui­te­so­pi­muk­seen liittyminen on mahdollista seuraavalla sopimuskaudella, ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan avaamaan tarjousasiakirjat.
  • avata tiemestarin toimen heti julkiseen hakuun ehtoineen. Kunnanhallitus valitsee tiemestarin haastattelua varten haas­tat­te­lu­ryh­män, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun­nan­joh­ta­ja, teknisen lautakunnan puheenjohtajisto ja tekninen johtaja.

 

Tarkemmat tiedot kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat: http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6  

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi