Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 7.11.2023 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote 8.11.2023, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti:

 • merkitä tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset koskien Agnico Eagle Finland Oy:n muutoshakemusta Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen.
 • lausunnosta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2024.
 • että Kittilän kunta pyytää työllisyysalueen yhteistoimintasopimukseen kirjatulla tavalla TE24-valmistelun vuoden 2024 budjettiesityksestä lausuntoa sopijakunnilta eli Enontekiön, Kolarin, Muonion ja Pellon kunnilta. Lausunto pyydetään toimittamaan Kittilän kunnan kirjaamoon 30.11.2023 mennessä.
 • merkitä 1500 kappaletta Sarastia Oy:n osakkeita hintaan 8,49 euroa/osake.
 • julkaista tarjouspyynnön löytöeläinten talteenottopaikan palvelun hankinnasta ajalle 1.1.2024 – 31.12.2026. Sopimuksen kesto on 3 +1 optiovuosi. Päätös optiovuoden käytöstä tulee tehdä 30.10.2026 mennessä. Kuulutus tarjouspyynnöstä julkaistaan alueen sanomalehdissä sekä kunnan kaikissa tiedotuskanavissa.
 • että Lapin Jätehuoltokuntayhtymän yhtymäkokousedustaja on Jussi Mäkitalo ja varaedustaja Toni Kenttälä.
 • hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja hyväksyä Könkäälle perustettavan varhaiskasvatusyksikön, Kätkän päiväkodin, vuokrasopimuksen.
 • evästää jatkovalmistelusta asiassa Kunnanhallituksen työskentelytavoista sopiminen ja itsearviointi.
 • esittää vastauksen valtuustoaloitteeseen sanomalehtien (Lapin Kansa ja Kittilälehti) tilaamisesta kunnan alueella toimiviin palvelutaloihin ja päivätoimintakohteisiin tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
 • hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Ohje tulee voimaan 1.12.2023. Kunnanhallitus esitti, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.
 • merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle
 • että Kittilän kunta maksaa Rakennusliike T. Myllyneva Oy:lle kertakaikkisena suorituksena 290 000 euroa heti sen jälkeen, kun suoritusta koskeva Kittilän kunnanhallituksen päätös on saavuttanut lainvoiman ja viimeistään 31.12.2023. Kittilän kunta vapauttaa heti T. Myllyneva Oy:n antaman 59 800 euron arvoisen takuuajan vakuuden (Tryg Garanti, 24.8.2016, nro 568767/6274938/1).

 

Tarkemmat tiedot päätöksistä voi lukea kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta, jotka ovat Kittilän kunnan verkkosivuilla, sivu Pöytäkirjat ja asialistat: https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi