Kunnanjohtajan tiedote Kittilän kunnan tilinpäätöksestä 2022: Kittilän kunnan tilinpäätös vuodelta 2022 oli historiallinen

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 29.3.2023, Kittilän kunta
 

Kittilän kunnanhallitus käsitteli 28.3.2023 Kittilän kunnan tilinpäätöksen ja esitti valtuustolle, että vuoden 2022 tilikauden ylijäämä 6.660.368,81 euroa siirretään ylijäämä/alijäämä-tilille. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Kittilän kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi ja oikeuttaa talousosaston tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Kittilän kunnan tilinpäätöksen keskeisiä lukuja:

  • kertyneet ylijäämät 35.5 milj. euroa
  • kunnan tulos 1319 euroa/asukas
  • kassan riittävyys 55 päivää
  • kuntakonsernin omavaraisuusaste 57%
  • kuntakonsernin kertynyt ylijäämä 87 milj.
  • kunnan velkamäärä 1002 euroa/asukas
  • asukasmäärä kasvoi, 6629 asukasta (31.12.2022)

 

Vuosi 2022 jäi historiaan vuotena, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen päättyi kunnan omana toimintana hyvinvointialueiden käynnistyessä vuoden 2023 alussa. Kittilässä vuosi 2022 oli monella tavoin erinomainen.  Kittilässä näkyi ja tuntui kunnan kyky tuottaa keskimääräistä parempia palveluita koronapandemian helpottaessa.

 

Toimivat hyvinvointipalvelut ovat olleet yksi tekijä etätyöskentelyn lisääntymisen ohella siihen, miksi luontoa arvostavassa Kittilän kunnassa väkiluku kasvoi, nousten yli 6600 kuntalaiseen vuoden 2022 lopussa. Muuttoliikkeen huomioivan väestöennusteen mukaan väestön määrä kasvaa 2030 vuoteen mennessä muutamalla sadalla lisää. 

Kunnassa työskenteli osaavaa henkilöstöä, joka suoriutui hyvin kuntalaisten palvelujen toteuttajina tehtävissään. Esihenkilötyön ja johtamisen merkitys oli keskeinen korona-ajan jälkivaiheissa sekä Ukrainan sodan aiheuttaman energiakriisin keskellä. Kunnan toimielimet olivat päätöksentekokykyisiä vaikeista ajoista huolimatta. Hyvinvoivat kuntalaiset on ollut kunnalle tärkeä tavoite. Sivistystoimen palvelut pystyttiin järjestämään hyvin valtakunnallisesti verraten. Vuoden aikana käynnistettiin uuden koulukeskuksen rakentaminen, joka on merkittävä investointi tulevaisuuteen kunnan peruspalveluissa. Varhaiskasvatus toimi normaalisti, samoin koulut. Vapaa-aikapalveluiden toiminta on palautunut vuoden kuluessa vähitellen korona-ajan rajoituksista ja esteistä.

 

Elinvoima on yksi Kittilän menestystekijöistä, jota lisää elinkeinoelämän ja yritysten välisen kilpailun myönteinen eteneminen. Esimerkkinä mainittakoon lentomatkustamisen myönteiset kasvuluvut, joulukuussa 2022 Kittilän lentoaseman kautta matkusti yli 100 000 matkustajaa ja koko vuonna 350 000, kasvun johtuessa kansainvälisten matkailijoiden osuuden kasvusta. Vuonna 2022 kuntaan investointiin matkailuelinkeinoon, kaivostoimintaan ja palvelualalle tavalla, joka paransi kunnan elinvoimaa. Muun muassa Keskon liikekeskus sekä matkailun hankkeet parantavat kunnan vetovoimaa ja kaupallisia palveluita entisestään.

Esimerkiksi vanhoja investointivarauksia purettiin miljoona euroa liittyen Ylä-Levin alueeseen ja uutta investointivarausta tehtiin Rakkavaaran tien peruskorjaukseen 2,5 miljoonaa euroa. Nämä ja monet muut investoinnit ja kehityshankkeet ovat parantaneet kunnan ja kuntalaisten elinvoimaa, vetovoimaa, työllisyyttä ja kilpailukykyä.

 

Henkilöstö on Kittilän kunnan tärkein voimavara, koska henkilöstö kohtaa kuntalaiset ja kuntalainen saa palvelunsa henkilöstöltä. Kunta teki parhaansa terveysturvallisten palveluiden järjestämiseksi ja pitäen siten myös kunnan työntekijöistä huolta. Kunnan henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja kehityshaluista, joka takaa sen, että kuntalaisten palvelut ovat jatkossakin laadukkaita. Työnantajana Kittilän kunta haluaa edelleen kehittää oikeudenmukaista ja yhdenvertaista työnantajapolitiikkaa sekä tukea henkilöstön hyvinvointia.

 

Talous on Kittilän kunnassa yksi Suomen parhaita asukaslukuun nähden. Kittilä on vuoden 2022 tilinpäätöksistä saatujen ennakkotietojen mukaisella tuloksella Suomen kuntavertailussa parhaimpia kuntia, tuloksella 1319 euroa/asukasta kohden. Teimme vuonna 2022 noin 6,6 miljoonan euron ylijäämän, joka johtuu mm. hyvästä tonttimyynnistä ja myönteisestä verotulokehityksestä. Talouden kertynyt ylijäämä oli 35,5 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Kittilän lainamäärä oli 1002 euroa asukasta kohden laskettuna, kun se oli Lapin kunnissa keskimäärin noin 3500 euron tasolla asukasta kohti. Kuntakonserni paransi tulostaan. Erityisesti Ounastähti kehittämiskuntayhtymä ja Levi Ski Resort tekivät hyvät tulokset, parhaat onnittelut tuloksesta. Kokonaisuudessaan kunnan tulee ohjata konsernia tavalla, jolla velkaantuminen saadaan pidettyä hallinnassa.

 

Maankäytön ja kaavoituksen avulla asumisen mahdollisuuksien kehittäminen, elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittäminen on ollut Kittilässä aina keskeistä. Hyvällä maankäytön ohjaamisella sekä Kideven tekemällä työllä ja onnistuneilla luottamuselinten päätöksillä saavutettiin yritysmyönteisyyden kehittyminen ja onnistunut kehitystyö. Kasvava haaste on asuntopula kunnassa, joka on muuttovoittoinen. Kokonaisväestö kasvaa ja haastaa kuntastrategian toteutumista viihtyisän ympäristön ja yhteisöllisyyden osalta. Hyviä kulkuyhteyksiä tuki Köngäs-Hanhimaan tien korjaaminen ja päällystäminen.   Korona-ajan jälkihoidosta ollaan palaamassa kohti normaalia Kittilässä.

 

Lämmin kiitos kaikille kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä kunnan monille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille hyvästä yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman eteen tehdystä työstä. Kiitän myös kuntalaisia aktiivisuudesta Kittilän kunnassa. Teette erittäin tärkeää vapaaehtoistyötä mm. kunnan eri toimielimissä ja alueen yhdistyksissä. Kittilää on vuoden 2022 perusteella syytä pitää elinvoimaisuuttaan lisänneenä sivistyskuntana. Kittilän kunnan pitkäaikainen tulevaisuuden tavoite olla Suomen johtava kansainvälinen matkailukunta on toteutumassa. Kehitämme jatkossakin yhteistyöllä Kittilän kunnan palveluita tänään ja huomenna kuntastrategian - Kittilä - puhdasta kultaa – mukaisesti!

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi

Kittilän tilinpäätöslukuja ja graafeja