Muutoksia Kittilän työpajoilla

Kuva
Vihreällä Kittilän pohjalla sanat Kittilän työpajat, kuvituskuva

Tiedote 24.3.2023, Kittilän kunta

Osa työpajoista hyvinvointialueelle

Sote-uudistus on tuonut muutoksia Kittilän työpajojen toimintaan. Käsityö-, puutyö- ja ravitsemuspaja valmentajineen ovat siirtyneet vuoden alusta hyvinvointialueen hallinnon alle. Pajojen valmennustyössä painopiste on sosiaalihuoltolain alaisissa palveluissa, kuten kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus.

Asiakkaiden palvelu hyvinvointialueiden pajoilla jatkuu valmennustyön ehdoilla siten, että asiakastöitä otetaan vastaan aina, kun työn tekeminen tukee valmennustyön tavoitteita. Korjausompelua käsityöpajan toimesta ei enää tehdä, mutta palvelua saa yrittäjältä, joka toimii vielä kevään ajan käsityöpajan tiloissa. Keväällä 2022 käynnistetty ravitsemuspaja palvelee tällä hetkellä työpajayhteisön työpaikkaruokalana, jossa hyödynnetään hävikkiruokaa. Jatkossa on mahdollista palvella myös yhteisön ulkopuolisia asiakkaita. Ravitsemuspajalta löytyy ruokailu- ja kokoustila sekä pihapiiristä kotakeittiö.

 

Kunta jatkaa nuorten työpajatoimintaa

Nuorten työpajatoiminta jatkuu kunnan tuottamana palveluna, ja sitä toteutetaan jatkossa media- ja metallipajoilla. Nuorten työpajatoiminta on alle 29-vuotiaille suunnattua, nuorisolain alaista toimintaa, jossa tuetaan nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä valmennetaan kohti koulutusta ja työtä.

Metallipajan asiakaspalvelu jatkuu entisellään. Yhteistyötä yritysten ja kunnan muiden yksiköiden kanssa vahvistetaan. Nuorisotoimen kanssa on kehitteillä muun muassa mopo- ja kelkkapajatoiminta.

Mediapajan toimintaa päivitetään siten, että se vastaa paremmin alan kehitystä ja tukee näin entistä paremmin työllistymistä. Kuntalaisille suunnatusta asiakaspalvelusta luovutaan ja palvelut keskittyvät jatkossa kunnan oman viestinnän tuottamiseen. Työtehtävät painottuvat digitaaliseen sisällöntuotantoon ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan viestinnästä vastaavien tahojen kanssa.

Kierrätyspajasta kierrätyskeskukseksi

Kierrätyspaja on siirtynyt hallinnollisesti kunnan teknisen toimen alaisuuteen ja nimi on muuttunut kierrätyskeskukseksi. Kierrätyskeskus ei siis ole enää työpaja sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan kunnan palveluyksikkö, jossa on tarjolla matalan kynnyksen työtä myös valmentautujille.

Kaikki työpajat sekä kierrätyskeskus toimivat entisissä tiloissa osoitteessa Teollisuustie 7.

 

Työpajojen yhteystiedot:

Hyvinvointialueen työpajat:

Käsityöpaja, työvalmentaja Marja-Liisa Rantanen, puh. 040 8098404
Puutyöpaja, työvalmentaja Jouni Moilanen, puh. 040 7481506
Ravitsemuspaja, työvalmentaja Marjut Korva, puh. 0400 403889
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lapha.fi

Nuorten työpajat:

Mediapaja, työvalmentaja Miia Ritola, puh. 040 1793080
Metallipaja, työvalmentaja Ville Back, puh. 040 6855485
yksilövalmentaja Hanna Takalo-Kähkönen, puh. 040 1878922
työpajakoordinaattori Pirjo Junttila-Vitikka, puh. 0400 219356
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kittila.fi

Kittilän kierrätyskeskus:

myymälä, puh. 040 8308803
työvalmentaja Mirva Lindström, puh. 040 6785546
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kittila.fi