Valtioneuvosto on hyväksynyt Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 1.12.2023, Kittilän kunta

 

Valtioneuvosto on 30.11.2023 kokouksessaan päättänyt antaa Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien muodostamalle Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueelle luvan järjestää työvoimapalveluita 1.1.2025 alkaen. Vastuukuntana työllisyysalueella toimii Kittilän kunta. Työllisyysalueen valmistelua jatketaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

 

Valtioneuvosto katsoo päätöksessään, että kunnat ovat järjestämissuunnitelmansa perusteella osoittamassa riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit työvoimapalvelujen järjestämiseksi ja ettei kyseisen alueen tai muun työllisyysalueen palvelutaso merkittävästi heikkenisi kunnille myönnettävän poikkeusluvan seurauksena. Valtioneuvosto toteaa kuitenkin, että työllisyysalueen työvoimapohjan pienuus ja työvoimapalveluiden henkilöresurssien vähyys korostavat tarvetta ylialueelliselle yhteistyölle ja toiminnan tehokkaalle järjestämiselle.

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta

Valtioneuvoston päätös TEM/2023/12: https://tem.fi/paatos?decisionId=160

Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyysalueet: https://tem.fi/tyollisyysalueet

Kuntaliitto, TE-palvelut 2024 –uudistus: https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/tyollisyys/te-palvelut-2024-uudistus

 

Ota yhteyttä