Kiinteistönomistajien ja kunnan yhteinen vastuu katujen puhtaanapidosta

Kuva
Levin ilmakuva vuodelta 2016. Kuva: Kittilän kunta / Ilmakuva Vallas

Tiedote 10.5.2024, Kittilän kunta

Keskusta- ja katualueiden siisteys on alueemme yhteinen asia ja kaikkien toimijoiden etu. Alueen asukas- ja asiakasviihtyvyyden vuoksi kunta kannustaa siihen, että kiinteistöjen omistajat huolehtivat osaltaan ympäristön puhtaudesta.

Asiakkaita on myös hyvä kannustaa positiivisesti Levin matkailualueen roskattomuuteen ja antaa heille mahdollisuus omalta osaltaan huolehtia alueen siisteydestä.

Kunta voi lain mukaan antaa mm. puhtaanapidosta erityisiä määräyksiä kiinteistönomistajille, toistaiseksi kunnassa siihen ei ole nähty tarvetta, sillä omaehtoisen puhtaanapidon uskotaan olevan alueen toimijoille tärkeää.

 

Kiinteistönomistaja - huolehdithan roskien poistosta kiinteistösi ympäriltä, myös katualueelta kiinteistösi kohdalla

Lain mukaan Levin ydinkeskustassa katualueiden puhtaanapito kuuluu kiinteistönomistajille niinsanotun keskilinjaperiaatteen mukaisesti:

  • Kiinteistön omistajan tulee pitää katualue puhtaana kiinteistönsä kohdalta kadun keskiviivaan asti. Tämä koskee sekä ajoradallisia katuja että kävelykatuja.
  • Niiltä osin kun tontti ei rajoitu katuun, tulee kiinteistönomistajan pitää tontin ympäriltä kolmen metrin etäisyydeltä alue puhtaana.
  • Kiinteistönomistajan tulee huolehtia että se kiinteistönhuoltoyhtiö, joka kiinteistöä huoltaa, hoitaa roskien siivouksen asianmukaisesti.
  • Kiinteistöjen omistaja vastaa omista puisto- ja metsäalueidensa puhtaanapidosta.
     

Lue tarkemmin: Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 10 §

 

Mitä kunta tekee - huollamme yleisiä alueita ja tyhjennämme kadunvarsiroskiksia

 

Asemakaavan mukaisten puistojen ja puistometsien hoito kuuluu kunnalle, kun ne on lunastettu kunnan omistukseen.

Kittilän kunnan vastuulla on tyhjentää roskikset ja irtoroskat Levin ydinkeskustassa talvikaudella seuraavilta alueilta: Levintori, Kappeliaukio ja Vesitori (Keskuskujan alkupään aukio).

Lisäksi kunta huoltaa Levin kadunvarsiroskikset, joita on Levin ydinkeskustassa noin 30 kpl ja kauempana kävelyteiden varsilla lisää. Leville on asennettu kunnan huoltamina toistakymmentä roskista koirien jätöksille sekä automaatteja, joista saa roskapusseja koirien jätöksiä varten. Lisäksi talvikaudeksi on asennettu roskiksia Immeljärven jäälle hiihtäjien ja retkeilijöiden käyttöön.

Levin ydinkeskustaa siivotaan keväisin kunnan toimesta lumien sulamisen jälkeen. Siivous koskee lähinnä yleisiä alueita. Kunta osaltaan pyrkii talvikunnossapitotöiden ohjauksella pitämään ympäristön puhtaana mm. Levin ydinkeskustan alueelta aurausvallien ja lumikasojen poisajamisella lumenkaatopaikalle. Lumenkaatopaikalla järjestetään siivoustalkoot lumien sulettua. Vuosittain Levin keskustasta lumen matkassa lumenkaatopaikalle kulkeutuva roskan määrä on hyvinkin mittava.

Ulkoilureittien varrelta kerätään kesäisin muiden kunnostustöiden ohella näköetäisyydeltä irtoroskat. Ruskasesonkina sekä loppukeväästä, kun lumet ovat sulaneet ajoradoilta, poistetaan irtoava roska-aines kunnan suorittamien koneellisten katuharjaustöiden yhteydessä.

 

Lisätietoja:


Janne Heikkilä, tiemestari, Kittilän kunta, puhelin 0400 862 532, janne.heikkila@kittila.fi

Ympäristönsuojelu, Kittilän kunta, ymparisto@kittila.fi, ympäristösihteeri, puhelin 040 847 9552, ympäristötarkastaja, puhelin 040 636 0512

Tietoa roskaamiskiellosta kunnan sivuilla: https://kittila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kierratys-ja-jatehuolto/roskaamiskielto

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050547  

Rakennetun ympäristön laatukäsikirja: Kunnossa- ja puhtaanapitolaki

http://www.kideve.fi/rylk/lait-ja-maaraykset/kunnossa-ja-puhtaanapitolaki/  

Linkki Lapecon roskiksiin: InfoGIS Lapeco

Kartat, kunnan huoltamat roska-astiat Kittilässä Levillä: https://kittila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kierratys-ja-jatehuolto/kiinteistonomistajien-ja-kunnan-yhteinen-vastuu

Tulossa myös: Kittilän ympäristöviikko, jolloin siivotaan lähiympäristöä: https://kittila.fi/2024/kittilan-ymparistoviikko-2024