Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 26.3.2024 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote 10.4.2024, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti:

 • Esittää valtuustolle, että vuoden 2023 tilikauden ylijäämä 11.428.475,52 euroa siirretään ylijäämä/alijäämä -tilille. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Kittilän kunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja saattaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Valtuuston kesäkuun 2024 kokoukseen avataan tilinpäätös toteutumattomien investointien osalta.
 • Hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja päätti, että perustetaan myymälävastaavan toistaiseksi voimassa olevan toimi.
 • Hyväksyä Levin Ahvenjärven asemakaava-alueen rakentamistapaohjeet.
 • Kittilän kunnan lausunnosta kaivoksen purkuputken käyttöönoton jälkeen käytöstä pois jäävien pintavalutuskenttien jälkihoidosta.
 • Lausunnosta Lapin hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelmasta.
 • Lausunnosta 110 kV voimajohtohankkeesta Putkijänkä – Kittilä.
 • Että kunniamerkkitoimikunta kokoontuu huhtikuun alkupuolella – ehdotukset kunniamerkkisaajista tehdään suoraan kunniamerkkitoimikunnalle ja toimikunta hoitaa ehdotukset määräajassa eteenpäin.
 • Hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen Kittilän Teollisuusalueen katujen rakentaminen hankinnasta.

Kunnanhallitus päätti aloitteista seuraavasti:

 • Valtuustoaloite Pöntsö - Tepaston koulu välisen latupohjan tasaamisesta keväisin: Kunnanhallitus hyväksyi hyvinvointilautakunnan esityksen vastauksena aloitteeseen kunnanjohtajan täydennyksellä ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
 • Valtuustoaloite - Elvytystaitojen opetus peruskouluun ja toiselle asteelle Kittilässä: Päätettiin palauttaa valtuustoaloite valmisteluun, jotta kunnan kiinteistöpäällikkö voi kartoittaa sydäniskureiden tilanteen kylissä.
 • Valtuustoaloite – ulkoilureitti, kirkonkylän valtaistun ladun valjastaminen myös kesäliikuntamahdollisuudeksi: Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksena aloitteeseen, että kirkonkylän valaistun ladun valjastamista kesäliikuntamahdollisuudeksi lähdetään edistämään esitetyn mallin mukaisesti sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Tarkemmat tiedot päätöksistä voi lukea kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta, jotka ovat Kittilän kunnan verkkosivuilla, sivu Pöytäkirjat ja asialistat: https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta
puhelin 040 595 7597,
timo.kurula@kittila.fi