Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 7.5.2024 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote 13.5.2024, Kittilän kunta

                                                                                                                                             
Kittilän kunnanhallitus päätti:

 • Että Kittilän kunta sitoutuu ”Kantatien 79 ja Aakenuksentien kiertoliittymä Kittilän kuntakeskuksessa” –hankkeeseen, jonka hakijana on Väylävirasto. Hankkeen kuntarahoitusosuus 753 000 € huomioidaan vuoden 2025 talousarvion laadinnassa.
 • Tukea Kittilän Teatteri ry:n KOUTA 2024-tapahtumaa todellisia kustannuksia vastaavasti enintään 10 000 euron edestä.
 • Valita Markku Mäkitalon varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi ja Oula Vuollin varajäsenehdokkaaksi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallitukseen, Reijo Kyrön, Veli-Matti Junnolan ja Raili Fagerholmin jäsenehdokkaiksi Levin Vesihuolto Oy:n hallitukseen ja Juha Hettulan ja Sakari Kauton hallituksen jäsenehdokkaiksi sekä Asko Jussilan ja Jukka Saihon varajäsenehdokkaiksi Kittilän Aluelämpö Oy:n hallitukseen.
 • Teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Ahvenjärven asemakaava-alueen katujen ja vesihuollon ja katutöiden rakentamisen hankinnasta.
 • Hyväksyä teknisen lautakunnan esitykset ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle 350 000 € lisämäärärahan myöntämistä päiväkoti Pikkumettän ja 500 000 € lisämäärärahan myöntämistä päiväkoti Muksulan sisäilman laatua heikentävien ongelmien korjaamiseksi vuoden 2024 talousarvioon.
 • Hyväksyä LapIT Oy:n päivitetyn puitesopimuksen.
 • Merkitä tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2024 ja kirjata luottotappioksi vanhoja lainasaamisia yhteensä 196.115,14 euroa.
 • Kolmesta lausunnosta: AVI:n pyynnöstä kunnalliskanteluun LAAVI/325/2024 , Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksesta ja –suunnitelmasta 2024–2025 sekä Lapin hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta 2024–2026.

 

 

Kunnanhallitus päätti aloitteista seuraavasti:
 

 • Valtuustoaloite Kittilän kunnan tuulivoimastrategian luomiseksi: aloite lähetetään teknisen toimialan valmisteltavaksi, vastuuhenkilönä tekninen johtaja.
 • Valtuustoaloite kuntalaisten osallistamisen edistämiseksi - kuntalaisten kyselytunti. Aloite lähetetään hallinnon toimialan valmisteltavaksi, vastuuhenkilönä hallintojohtaja.
   

Tarkemmat tiedot päätöksistä voi lukea kokouksen asialistasta ja myöhemmin pöytäkirjasta, jotka ovat Kittilän kunnan verkkosivuilla, sivu Pöytäkirjat ja asialistat: https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

Tiedotteen julkaisuvaiheessa pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu eikä sitä ole allekirjoitettu. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta
puhelin 040 595 7597,
timo.kurula@kittila.fi