Kunnanjohtajan ajankohtaistiedote: Vastuukunnan hallintosääntö Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueelle kuulemiskierrokselle

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 5.4.2024, Kittilän kunta

Kittilän kunta toimii Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueella vastuukuntana. Käytännössä se tarkoittaa, että liikkeenluovutusperiaatteella alueen työllisyyspalveluita tuottava henkilökunta siirtyy valtiolta vastuukunnan työntekijöiksi. Siirtyvä henkilöstö tulee sijoittumaan kuitenkin työllisyysalueen kuntien (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio ja Pello) alueelle. Näin turvataan työllisyysalueen asiakkaille lähipalvelut. Vastuukunta hoitaa maksuliikenteen ja laskuttaa työllisyysalueen muita kuntia.

Tämän kaiken järjestämistä varten Kittilän kunnan hallintosääntötyöryhmässä on käyty läpi tarvittavia muutoksia nykyiseen hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan muun muassa määräykset työllisyysalueen hallinnollisesta järjestämisestä ja työllisyysalueen työllisyysjaoston tehtävistä.

Hallintosäännössä myös on katsottu määräyksiä liittyen päätösvallan delegointiin.

Lausuntokierros on lähtenyt liikkeelle työllisyysalueen kuntien kirjaamoihin toimitetulla aineistolla. Työllisyysalueen kunnilta pyydetään vastauksia ja kommentteja 13.5.2024 mennessä.

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi