Lapin hyvinvointialue tiedottaa: Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa

Kuva
logo, tekstiä

Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa
 

Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Vanhemmat vastaavat ensisijaisesti lapsen hoidosta myös koulun lomien aikana. Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa huoltajien työssäkäynnin ja opiskeluiden mahdollistamiseksi tai erityistapauksessa muusta perustellusta syystä silloin, kun vanhemmat eivät loma-aikojaan sopimalla tai muutoin pysty järjestämään lapsensa hoitoa.

Loma-ajan hoitoa järjestetään vain välttämättömään tarpeeseen arkipäivinä klo 7.00–16.30 välisenä aikana. Loma- ajan hoitoa järjestetään yksittäiselle lapselle enintään neljä viikkoa kesäajalla, tätä pidemmältä ajalta vanhemmat vastaavat itse hoidon järjestämisestä. Päivätoiminta on pääsääntöisesti kiinni heinäkuussa.

Päätökset loma-ajan hoidosta tehdään hakemusten perusteella vammaispalveluiden sosiaalipalveluissa. Loma-ajan hoidontarve tulee perustua todelliseen tarpeeseen. Ilmoitus loma - ajan hoidontarpeesta tulee tehdä määräaikaan mennessä, palautusajat ovat hakulomakkeessa. Ilmoittautuminen on sitova, koska ohjaajat palkataan varattujen hoitotarpeiden mukaisesti.
Myöhässä saapuneiden hakemuksien palvelutarpeeseen ei välttämättä voida vastata. Jatkossa hakemukset toimitetaan sähköisesti. Hakemus löytyy osoitteesta:

lapha.fi/hakemus_koululaisten_loma-ajan_paivatoimintaan.pdf

Voitte jättää hakemuksen vammaispalveluihin ryhmäsähköpostiosoitteeseen: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi
Otsikkokenttään tulee merkitä koululaisen kotikunta. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa selvitys vanhempien työ- tai opiskeluajoista.

Kun lähetätte hyvinvointialueelle sähköpostia, jossa on henkilötietoja, käyttäkää turvasähköpostia; https://secmail.lapha.fi/ -linkin kautta. Viestin lähettäjä antaa oman sähköpostiosoitteensa ja painaa Jatka ja sitten Rekisteröidy, jonka jälkeen hänelle tulee omaan sähköpostiin linkki, jolla turvapostin voi kirjoittaa vastaanottajalle.
Turvapostia lähetettäessä voitte pyytää lukukuittauksen. Lomakkeen voi jättää myös paperisena oman palvelualueen sosiaalityöntekijälle.

 

Hakemukset käsittelee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä.

Yhteyshenkilöt:
Pohjoinen palvelualue sosiaalityöntekijä Eve Lääts, eve.laats@lapha.fi, 040 737 3269

Paperisen lomakkeen palautusosoite

Kittilän toimipiste/vammaispalvelut
Valtatie 15 99100 Kittilä