Nuoret aikuiset ja Työikäiset

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut on koottu kunnan sivujen Lapsiperheet -kohdevalikkoon, jonka yksi osa tämä sivu on. Kittilän perhekeskuksen nuorten ja lapsiperheiden Pyydä apua –napin kautta voit pyytää apua tai kysyä neuvoa omaan tai läheiseen tilanteeseen liittyen: Pyydä apua palvelu. Tarina-auttamisen vanhempien Enjaksa.fi palvelusta löydät paljon videoita eri aiheista ja nuorten omasta palvelusta Normaali.fi löydät nuorille suunnatut videot eri aiheista. Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. 

 

Hyvinvointialueen palvlelut

Seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta

Nuoret ja aikuiset saavat ehkäisyneuvolasta asiantuntevaa neuvontaa raskauden ehkäisystä ja käytettävissä olevista ehkäisymenetelmistä. Voit kysyä myös raskauden keskeytykseen (abortti) liittyvistä asioista.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata opiskelija kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla. Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin.

Koulupsykologi

Koulupsykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

Koulukuraattorin palvelut

Opiskelija voi saada tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Koulukuraattorit tekevät ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen työtä tehtävänään tukea lapsia erilaisissa opetukseen, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa.

Terveyskeskus ja päivystys 

Päivystys toimii Kittilässä arkisin. Lisäksi iltaisin, viikonloppuisin sekä arkipyhinä Kittilä toimii ilta- ja viikonloppuvarallaolorenkaassa Kolarin ja Muonio-Enontekiön kanssa, jossa vastaanotto Kittilässä joka kolmas vuorokausi. Yöpäivystys toimii Lapin keskussairaalassa. Kun hoidon tarve ei ole kiireellinen, varataan aika lääkärille tai sairaanhoitajalle. Terveyskeskuksesta löytyvät kaikille yhteiset terveyspalvelut, kuten myös laboratorio ja röntgen 

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Suun terveydenhuollon palveluita ovat esimerkiksi hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut. Perusopetuksessa olevien lasten hampaiden ja suun terveydenhuolto kuuluu kouluterveydenhuoltoon. Suun terveystarkastukset toteutetaan neuvola-asetuksen ja yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Oikomishoidon tarve arvioidaan suun terveystarkastuksissa. Arkipäivinä ajan kiireelliseen hammashoitoon saa hammashoitolan numerosta sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin kuntien kiireellisten tapausten hammaslääkäripäivystyksestä.

Puheterapia

Lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluvat puheen, äänen, kielen ja kommunikaation häiriöiden tutkimus, kuntoutus ja ennaltaehkäisy sekä syömisen ja nielemisen toimintojen arviointi ja ohjaus.

Toimintaterapia

Uusien taitojen tai toimintatapojen harjoittelu, ympäristön tai toiminnan muokkaaminen, toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa lyhyet toimintaterapiajaksot perehdyttäen myös asiakkaan lähipiirin tukemaan, silloin kun sairaus, vamma, kehitysviive tai toimintakyvyn alentuminen muusta syystä hankaloittaa toimintaa. 

Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan lapsen motorista kehitystä, liikkumista ja toimintakykyä. Toimintamuotoina lääkärin lähetteellä annettavat hoidot, lapsen ja vanhempien ohjaus ja neuvonta, apuvälinepalvelut sekä kuntoutus ja asiantuntijakonsultaatiot. 

Mielenterveystoimisto

Kittilän mielenterveystoimistosta saat apua monenlaisissa mielenterveyden- ja päihdeongelmien pulmissa ja kriiseissä. Olemme erikoistuneet mielenterveyden häiriöiden ja sairauksien hoitoon erilaisten terapeuttisten keskustelujen avulla. Saat apua tavallisissa elämän pulmissa ja kriiseissä.

Päihde- ja riippuvuuspalvelut

Voit ottaa yhteyttä päihdehuollon palveluihin, jos sinulla on alkoholin liikakäyttöä, huumeiden käyttöä, sekakäyttöä (alkoholi ja lääkkeet), lääkevieroituksen tarvetta tai toiminnallista riippuvuutta (esim. peli- tai seksiriippuvuus). A-klinikan arvioinnin kautta on mahdollista päästä opioidiriippuvaisten korvaushoitoon.

LSHP: Psykiatria

Psykiatrian perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja erityistason päihdepalveluita tarvitsevia kansalaisia. Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Psykiatrian palveluita ovat psykiatrinen avohoito ja sairaalahoito sekä nopeiden mielenterveyspalveluiden ja konsultaatioiden tulosyksikkö, jossa toimii kansalaisille ja viranomaisille avoin mielenterveyspäivystyspuhelin, joka vastaa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.

Työikäisten sosiaalipalvelut

Työikäisten sosiaalipalvelut on suunnattu alle 65-vuotiaille lappilaisille aikuisille. Voit saada apua esimerkiksi arjen haasteisiin, toimeentuloon, asumisen järjestämiseen tai oman toimintakyvyn vahvistamiseen. Sosiaalityöntekijät miettivät kanssasi, millaisia palveluita tai tukimuotoja tarvitset, ja ohjaavat sinut eteenpäin. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden ympäri vuorokauden numerosta 040 7266 965.

Kittilän sähköiset Virtu sosiaali- ja terveys palvelut 

Portaalista löydät sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, joiden avulla voit mm. asioida, lähettää tietoa, kysyä neuvoa ja tavata etänä työntekijän.

Omaolo -palvelu

Palvelussa täytetään oirearviokysely ja vastaustesi perusteella saat  henkilökohtaisen hoitosuosituksen oireeseesi ja voit lähettää oirearviosi ammattilaiselle. Omaolosta terveyspalvelut löytyvät nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden.

Opetus

Lukio

Lukio on vireä ja yhteisöllinen koulu, joka tarjoaa hyvät eväät elämälle ja vankan pohjan jatkaa opintoja korkea-asteella. 

Levi Snow Sport Academy 

Levi Snow Sport Academy käsittää kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa; huippu-urheilun ja monitaitolinjan lisäksi on tullut vapaalaskuun painottuva FreeRide –koulutus. 

Lapin ammatillinen koulutuskeskus REDU

Lapin koulutuskeskus REDUn Kittilän toimintayksikössä eli Levi-institutissa järjestetään mm hotelli- ja ravintola-alan  (vastaanottovirkailija, kokki, tarjoilija), matkailualan (matkailupalveluiden tuottaja), sosiaali- ja terveysalan  (lähihoitaja) ammatillista koulutusta sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). 

Luovi

Kittilän Luovissa järjestetään ammatilliseen koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään (TELMA) valmentavaa koulutusta.

 

Nuorten palvelut

Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille nuorille suunnattua jalkautuvaa erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö on kenttätyötä, ohjaus- ja neuvontatyötä yksilö- ja ryhmänohjausta.

Coronaria/Nuotti-Valmennus

Nuotti-valmennus on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Valmennus on matalan kynnyksen tukea arkeen ja mukaan pääsee helposti Kelan kautta. Jokainen asiakas saa oman henkilökohtaisen valmentajan. Valmennus on nuorelle maksutonta.

Coronaria/Oma väylä-kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on suunnattu ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle nuorelle tai aikuiselle. Kuntoutus on Kelan kustantamaa, joten se on osallistujalle maksutonta.

 

Työllisyydenhoidon palvelut

Kittilän TE-palvelut

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto palvelee  työnhakijoita verkossa, puhelimitse, kasvokkain ja kuvallisella etäyhteydellä. Lisäksi tukea TE-toimiston asiointiin tarjotaan useissa eri Lapin kuntien yhteispalvelupisteissä. Kittilän Käyntiosoite Valtatie 60, 99100 Kittilä. Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. Henkilöasiakkaat - valtakunnallinen puhelinpalvelu p. 0295 025 500 (arkisin klo 9.00-16.15) kirjaamo.lappi(at)te-toimisto.fi

TE-toimiston verkkosivut, jotka löydät nimellä työmarkkinatori ovat avoinna 24/7 eli sivuja voi hyödyntää itselle sopivana aikana. Alueellisten sivujen kautta näkee Lapin alueen työpaikkatilanteen, tarjolla olevan työvoimakoulutukset ja tarjolla olevat palvelut, yms. Työmarkkinatori on avoin kaikille, riippumatta työllisyystilanteesta. TE-toimiston asiakkaat voivat tarkistaa asiaintilaansa verkkopankkitunnusten välityksellä. Verkossa tietojen antaminen nopeuttaa asioiden käsittelyä.

Kuntarekry

Avoimet työpaikat löytyvät kuntarekrystä hakemalla Kittilä.

Kittilän työpajat

Kittilän nuorten työpaja tuottaa ja kehittää nuorille tavoitteellisia työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuspalveluja moniammatillisesti. Työpajalla on mahdollista kartuttaa työkokemusta, suorittaa opintoja, parantaa työelämävalmiuksia tai vaikkapa kokeilla eri työtehtäviä, jos ammatinvalinta tai alanvaihto mietityttävät.  Työpajan asiakkuuteen ohjaudutaan yleisemmin TE-palveluiden, oppilaitosten tai muun vastaavan toimijan kautta. Nuori voi hakeutua nuorten työpajalle myös omatoimisesti. Toiminta on nuorille vapaaehtoista.  

Kesätyö ja työsuunnittelu

Kittilän kunta tarjoaa kesätyötä nuorille koululaisille ja opiskelijoille. Kesätyöpaikkoja on tarjolla 16–24- vuotiaille koulun kirjoilla oleville koululaisille ja opiskelijoille, jotka eivät kuulu te- palveluiden piiriin. Työpaikat kunnassa sijoittuvat kunnan eri osastoille. Kittilän kunta tukee paikallista yritystä, yhdistystä ja kotitaloutta, joka palkkaa nuoren koululaisen tai opiskelijan kesätyöhön vähintään kuukaudeksi. Nuorten kesätöiden hakuaika on yleensä maalis-huhtikuulla ja kesätyöt sijoittuvat pääsääntöisesti koulujen kesälomien ajalle. Työsuunnitteluun Kittilän kunnassa kuuluvat työllistäminen (palkkatuki), oppisopimukset ja nuorten kesätyöpaikat.

Perhevapaalta sujuvasti työelämään -julkaisu 

Julkaisu tarjoaa  sinulle tukea uuteen elämänvaiheeseen, urapohdintoihisi sekä ohjaa palveluiden äärelle. Oppaan lopussa voit vielä tutustua muistilistan, joka ohjaa vinkeillään kohti sujuvampaa arkea.

 

Kelan palvelut

Opiskelijat voivat saada Kelasta tukea peruskoulun jälkeisiin opintoihin. 

Asevelvollinen ja hänen omaisensa voivat saada sotilasavustusta.

Asumisen tuet, jos tulosi ovat pienet.

Kittilässä Kela-asioita voi hoitaa asiointipisteessä kunnantalon aulassa ja se palvelee arkipäivisin klo 12–15. Lisäksi Kittilässä toimii vain ajanvarauksella palveleva Kelan oma palvelupiste osoitteessa Valtatie 60. Kunnantalon asiointipisteessä on asiakastietokone, jolla Kela-asiat voi hoitaa verkossa. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä. Asiointipisteessä on myös postilaatikko hakemuksia ja muita Kelaan toimitettavia asiakirjoja varten. Kittilän asiointipisteessä on lisäksi Kelan etäpalvelu, jossa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa Kelan palveluasiantuntijalta tietokoneen kuva- ja ääniyhteydellä. Etäpalvelussa voi hoitaa samoja asioita kuin Kelan omassa palvelupisteessä.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa tai puhelimessa. Kelan asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Elämäntilannekohtaiset palvelunumerot löytyvät Soita kelaan sivulta.

 

 

Asumisen palvelut

Kittilän Vuokratalot Oy 

Kittilän vuokratalot välittää kunnan omistamia vuokra-asuntoja. Löydät vapaat asunnot heidän sivuiltaan. Sivuilta löytyy tietoa myös muista vuokrataloyhtiöistä. Toimisto: Valtatie 15, 99100 Kittilä (kunnanvirastolla). Vuokra-asunnot: Satu Perttamo-Kangas +358 (0)40 847 9601, Vuokranmaksuasiat: Anneli Puolakka +358 (0)40 186 8887 ja Isännöitsijä, tj. Timo Sattanen +358 (0)40 506 4496

 

Varusmies- ja siviilipalvelus

Intti.fi

Puolustusvoimien sivusto

Inttiin.fi

Varusmiesliiton ylläpitämä tietopankki varusmiespalvelukseen astuvalle tai sitä harkitsevalle

Siviilipalveluskeskus

Tietoa siviilipalveluksesta

 

Oppaita, sivustoja ja artuíkkeleita

Tarina-auttamisen Normaali.fi palvelun jännittämisen videot, ulkonäköpaineiden videotraha-asioiden videot,  koulu paine videot ja uni aiheiset videot.

Terveyskylän Nuortentalosta löydät tietoa pitkäaikaissairaiden nuorten elämästä ja nuor​​ille suunnatuista palveluista, hoidon siirtymisestä aikuispuolelle sekä tukea omahoitoon.

Mielenterveystalosta löydät tietoa teemoitta, kohderyhmittäin ja diagnoosittain. Omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita, palveluhakuja sekä nettiterapiaa jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen.

Suomen Mielenterveys ry:n MIELI sivuilta löytyy mm. materiaaleja, työvälineitä ja koulutuksia, sekä palvelut kriisipuhelin, chat,  ajanvaraus kriisikeskukseen sekä vertaistukiryhmiä. 

Nuorten aikuisten (18-29v) ihmissuhdetaidot mielenterveyttä tukemassa -hankkeen oppaat: Tunteet ja tunnetaidot, Puhuminen ja kuunteleminenRistiriitojen käsittely ja Läheisyys ja seksuaalisuus 

Suomi.fi Tervetuloa täysi-ikäiseksi sivu

 

Järjestöjen tuki

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n palveluista saat apua Raskausaikaan, Vanhemmuuteen, Päihteettömyyteen odotus ja vauva-aikana, Väkivallasta selviämiseen, Eroon lapsiperheessä ja Kriiseihin.

Väestöliiton internet sivustolta tietoa parisuhteeseen liittyvistä asioista.

  • Väestöliiton alle 35 vuotiaiden maksuton psykoterapeutin päivystyschat (ma 10-12 ja to 17-19) parisuhteen ongelmiin.
  • Väestöliiton alle 35 vuotiaiden maksuton psykoterapeutin ajanvarauschat parisuhteen pulmiin.

Hyväkysymys.fi nuorten palveluiden sivuilta löytyy artikkeleja, tehtäviä, keskusteluryhmiä.

Verkkonuorisotalo Loiste on  13-20-vuotiaille sateenkaarinuorille suunnattu verkkonuorisotalo Discordissa. 

 

Kittilän nuorten oma kohdevalikko löytyy täältä.