Kunnanjohtajan ajankohtaistiedote: Kittilän kunnan talous historiallisen vahva

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 22.3.2024, Kittilän kunta
                             

 

Kittilän vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut. Kittilän kunnan talous on historiallisen hienossa kunnossa. Vuoden 2023 ylijäämä oli 11,4 miljoonaa ja kertynyt ylijäämä on 46,9 miljoonaa euroa. Koko kuntakonsernin ylijäämät ovat sadan miljoonan tasolla. Kittilän kunnan osalta huomio kiinnittyy verotulojen kasvuun kaikissa veromuodoissa. Verotulot (26,3 Me) kasvoivat 4 miljoonaa arviota korkeammiksi. Se kertoo kunnan elinvoiman kasvusta, mikä näkyy myös väkiluvun kasvussa. 6814 asukkaan kunnassa muuttovoittokin kasvaa ja sijoituksemme elinvoima, vetovoima- ja pitovoima mittarilla on kokoluokassamme kärjessä.  2015 olimme pitkällä takamatkalla kaikilla mittareilla verrattuna nykyiseen tilanteeseen – otettu harppaus on valtava Kittilässä.

 

Vuoden 2023 toimintakulut olivat 33,9 Me. Toimintakulut pienenivät vuoteen 2022 verrattuna, koska hyvinvointialueet aloittivat toimintansa ja kunta ei järjestä enää sote-palveluja. Kittilän kuntakonsernin lainamäärä laski edellisestä vuodesta jääden 5200 euroa/asukas tasolle. Asukaskohtainen velka kunnassa oli 674 euroa/asukas. Olemme poikkeuksellinen kunta Suomessa tällä hetkellä. Yrittäjät, toimijat, yhteistyökumppanit, kuntalaiset ja kunnan työntekijät sekä päättäjät ovat onnistuneet yhdessä kaikessa tässä. Suuri Kiitos teille kaikille. Katse on tulevaisuudessa ja monet asiat tarvitsevat nyt keskittymistä ja tekemistä.

 

Kunnan henkilöstön sairaspoissaolot ovat kaikilla toimialoilla laskeneet. Nyt keväällä on käynnistynyt esihenkilötyön vahvistaminen, mikä on osa työhyvinvoinnin edistämistä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma päivitettiin vuoden 2023 loppuvuonna. Sen avulla tavoitteena on ennakoida tulevaa ja huomioida erityistarpeetkin sekä lisätä osaamista, työssäjaksamistakin. Käytäntöjen parantaminen on työnantajankin intressi.

 

Kittilän kirkonkylän uusi 22 miljoonan ala-aste otetaan käyttöön elokuussa tulevan lukuvuoden alussa. Kiinteistö on rakennettu ilman velanottoa. Kunnalla on haasteita asuntotuotannossa ja maankäytössä muun muassa tonttimaan hankinnassa. Palveluiden järjestämisessä henkilöstökulut ylittivät lievästi talousarvion ja lomapalkkavelka kasvoi. Palveluiden ja tarvikkeiden ostot puolestaan alittivat talousarvion. Investointeja tehtiin 16 miljoonan euron edestä. Monet infraan ja maankäyttöön liittyvät investoinnit tulevat vuoden 2024 aikana olemaan kohteena kuten aiemminkin. 

 

Kittilän kunnan vuosijuhlapäivää vietetään lauantaina 23.3.2024. Tänä vuonna Kittilän kunta täyttää 156 vuotta. Samalla juhlitaan Kittilän urheiluhallin 10-vuotispäivää. Kunta järjestää tilaisuudet Kittilän kirjastolla ja urheiluhallilla, jossa erityisesti on tekemistä perheen pienimmille, ja iltapäivällä muistetaan ansioituneita kuntalaisia ja urheilijoita. Palveluasumisen yksiköissä on päivän aikana kakkukahvit asukkaille. Päivän ohjelma on kunnan verkkosivuilla kittila.fi.

 

Kittilän kunnassa on myös kuntastrategia valmisteilla, jota tullaan käsittelemään maaliskuun ja huhtikuun aikana kunnanvaltuustossa. Katse on tulevaisuudessa. Haluan vielä kerran kiittää kuntalaisia, kunnan henkilöstöä ja päättäjiä sekä yrittäjiä kaikesta Kittilän menestykseen liittyvästä työstä.

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi