Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Kittilän lentoasema, Finavia Oyj

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Finavia Oyj, Kittilän lentoasema

 

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupapäätös koskien jätteen hyödyntämistä maarakentamisessa ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamislupapäätös.

Toiminta ja sijainti

Finavia haki ympäristölupaa hyödyntää betonimursketta sisältävän maa-ainesta (noin 9 000 tn) lentokentän uuden paikoitusalueen pohjarakenteissa ja aitalinjojen sekä mahdollisesti tiepenkereen perusparannuksen pohjarakenteissa Kittilän lentoasemalla. Betonimursketta sisältävän maa-aineksen hyötykäyttö rakenteissa toteutetaan MARA-asetuksen (VnA 843/2017) mukaisesti.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.9.2023 - 19.10.2023 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupapäätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 19.10.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja:
Sanna Kivilompolo, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, puhelin 040 636 0512, sanna.kivilompolo@kittila.fi 

Kittilässä 12.9.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta