Kuulutus meluilmoituksesta, paalutustyö

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §2/2024, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, paalutus osoitteessa Rantatie 5, Aalto Construction Oy

 

 

Ympäristösihteeri on 23.2.2024 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Aalto Construction Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118§:n mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen. Kyseessä on rakennustyötä varten tehtävää paalutusta kiinteistöllä 261-405-192-0, Telekeskus osoitteessa Rantatie 5, Kittilä. Paalutus tapahtuu 15.4.-15.5.2024 ja työnkesto on arviolta 10 työvuoroa tällä aikavälillä.

Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) 23.2.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Valitusoikeus 30 päivää (2.4.2024 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Lisätietoja:
Noora Anttila, ympäristösihteeri, Kittilän kunta, puhelin 040 847 9552, ymparisto@kittila.fi 

Kittilässä 23.2.2024

 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Noora Anttila

Ympäristösihteeri